Siemens opent Experience Room voor Smart Infrastructure

21 april 2021

Nu beurzen voorlopig alleen virtueel kunnen plaatsvinden, heeft Siemens Smart Infrastructure in Den Haag een mogelijkheid gecreëerd om op een veilige manier fysiek te beleven hoe haar portfolio bijdraagt aan de energietransitie. Vanaf deze zomer bent u welkom in de Experience Room.

Op het hoofdkantoor van Siemens in Den Haag is een belevenisruimte gecreëerd met als centraal thema ‘energiebeheer in tijden van energietransitie en digitalisering’. Siemens heeft zich gecommitteerd aan de Sustainability Development Goals van de Verenigde Naties en legt hierbij de klemtoon op gezondheid en welzijn, innovatie, duurzame en betaalbare energie, een schoon klimaat en duurzame steden. In de Experience Room wordt zichtbaar hoe het portfolio voor gebouwautomatisering en energiedistributie hieraan bijdraagt.

Toekomstig energielandschap

Gebouwautomatisering en energiebeheer stonden binnen Siemens jarenlang als aparte business units naast elkaar. Tegenwoordig zijn ze geïntegreerd binnen Siemens Smart Infrastructure. Geen enkel gebouw kan immers zonder energie. Naarmate we als maatschappij steeds verder digitaliseren, groeit ook onze behoefte aan elektriciteit, verkregen uit duurzame bronnen. In de Experience Room wordt gevisualiseerd hoe dit duurzame energielandschap van de toekomst eruitziet: van energieopwekking met o.a. windturbines en zonnepanelen via slimme distributienetwerken tot bij de eindgebruiker, die vervolgens met behulp van software zijn energieverbruik kan optimaliseren. Via een touch table kunnen bezoekers van de Experience Room zich verdiepen in dit Smart Digital Grid en de bijbehorende oplossingen van Siemens.

Innovatie beleven

“Binnen het energielandschap komen Smart Energy Grids samen met Smart Buildings en Grid Edge-toepassingen”, vertelt Ron Nielen, head of sales electrification bij Siemens Nederland. “Om dit tastbaar te maken voor klanten en partners namen wij ze vroeger mee naar onze lead factory voor middenspanningsinstallaties in Frankfurt. Daarnaast waren we vertegenwoordigd op beurzen. Door corona zijn dergelijke evenementen nu al een jaar alleen nog virtueel mogelijk. We merken dat klanten behoefte hebben om ook fysiek kennis te maken met onze technologie. Met de Experience Room maken we dit dicht bij huis mogelijk, waarbij vanzelfsprekend de veiligheid en gezondheid van bezoekers geborgd is.”

Virtual reality

Ooit al eens door een e-house gelopen? In de Experience Room kan het met een app op je smartphone of (nog spannender) een AR- of VR-bril op je neus. De door Siemens geleverde e-houses vormen een snelle oplossing voor energieverdeling. Ze worden volledig voorgefabriceerd en getest geleverd en hoeven op locatie alleen nog maar te worden aangesloten. Op dezelfde manier verzorgt Siemens energiedistributie in datacenters over de hele wereld via zogenoemde power skids.

Slim energiebeheer

Slim energiebeheer is een kwestie van meten, monitoren en analyseren. Met technologie van Siemens wordt in gebouwen over de hele wereld het energieverbruik gereduceerd. In de Experience Room komt men te weten wat de mogelijkheden zijn. Zo bieden intelligente PAC-energiemeters en automaten permanent inzicht in het energieverbruik. Met software voor powermanagement van Siemens kan men deze data lokaal analyseren. Men kan ze ook veilig doorsturen naar de cloud voor verdere analyse. Het gebouwbeheersysteem Desigo CC heeft de volledige module voor powermanagement aan boord. Op die manier integreert Siemens via Desigo CC gebouwautomatisering (HVAC, (brand)veiligheid en beveiliging) en energiemanagement. Op dit open platform kunnen ook derde partijen hun technologie of apps integreren.  

Hardware en praktijktoepassingen

Bezoekers van de Experience Room krijgen naast films ook hardware en praktijktoepassingen te zien. Zo staat er een demonstratiekoffer voor vlamboogbeveiliging. Centraal in de ruimte staan de middenspanningsverdeler 8DJH en laagspanningsverdeler Sivacon S8, een railkanaalsysteem en laadoplossingen voor e-mobiliteit. Via een groot scherm kan Siemens onder meer laten zien welke impact de koppeling van decentrale energiebronnen op het netwerk heeft door toepassing van digitalisering en cloud based solutions.

 

De Experience Room zal nog voor de zomer toegankelijk zijn voor klanten en partners. De deuren van de ruimte staan standaard open, zodat men er bij een bezoek aan het hoofdkantoor even kan binnenlopen. De ruimte kan ook exclusief geboekt worden, voor een één-op-één sessie, begeleid door een medewerker van Siemens.