Hoogspanningsstation Meeden wordt toekomstbestendig gemaakt

10 september 2020

Netbeheerder TenneT investeert de komende jaren miljarden in de modernisering en capaciteitsuitbreiding van het hoogspanningsnetwerk. Onder meer op het 380kv-station Meeden, een knooppunt in het stroomsnelwegennetwerk, wordt veel werk verzet. Siemens, SPARQ Assembly en Omexom vervingen er samen een oude laagspanningsverdeler. De combinatie van kwalitatieve technologie en deskundige samenwerking leidde tot een optimaal resultaat.

Van de circa 300 hoogspanningsstations die TenneT in Nederland beheert, is station Meeden het op één na grootste. Via Meeden wordt stroom uit Scandinavië, die in de Eemshaven aan land komt, naar de rest van Nederland getransporteerd. Als interconnector met het Duitse energienetwerk borgt het station bovendien grensoverschrijdend een betrouwbare energievoorziening. Vanuit Eemshaven loopt een 380.000V verbinding naar Zwolle en ook nog eentje naar Duitsland.

Vitale infrastructuur

Daarnaast heeft en krijgt station Meeden belangrijke klantaansluitingen. Daaronder een 110kV-verbinding met de stikstofinstallatie van Gasunie in Zuidbroek, die buitenlands gas gaat opwaarderen naar Groningse kwaliteit. Naast een windpark worden de komende jaren zonneparken aangesloten. Dit alles gaat gepaard met omvangrijke werkzaamheden op het hoogspanningsstation. Meeden is volgens woordvoerder Matthijs Coops van TenneT exemplarisch voor wat de netbeheerder in heel Nederland aan het doen is. “Door het toegenomen aanbod van duurzame elektriciteit en veroudering van installaties zijn uitbreidingen en aanpassingen in ons hoogspanningsnetwerk noodzakelijk. Net als regionale netwerkbeheerders staan we vanwege de energietransitie de komende jaren voor grote investeringen en uitdagingen. We zijn op diverse locaties bezig met capaciteitsuitbreiding en het ver- en nieuwbouwen van stations. Alleen al in Noord-Nederland lopen tientallen projecten. Hierbij betrekken we deskundige en betrouwbare partners als Sparq Assembly en Siemens. Het gaat immers om vitale infrastructuur.”

We staan met elkaar voor de geweldige opgave om de energietransitie te realiseren. Een kostbare zaak met veel complexe vraagstukken waarover flink wordt nagedacht.
Matthijs Coops, woordvoerder van TenneT

Nieuwe laagspanningsverdeler

Als onderdeel van de werkzaamheden op station Meeden heeft Siemens met ALPHA+ partner SPARQ Assembly een laagspanningsverdeler en generatorbord vervangen. “Voor de oude verdeler waren geen passende spare parts meer verkrijgbaar”, aldus Marcel Talsma van SPARQ Assembly.  “Aangezien het laagspanningsbord integraal met het generatorbesturingspaneel was gebouwd, stelden wij voor om ook de generatorbesturing te vernieuwen.” SPARQ Assembly voerde het werk uit onder toezicht van Omexom, één van de vier partijen die in Nederland aan het hoogspanningsnetwerk mag werken. Omexom verzorgde de procedurele kant: het schrijven van een veiligheidsplan, inventariseren van de risico’s en de volledige documentatie. Daarnaast hield projectmanager Bram van Ooijen namens Omexom on-site toezicht op de veiligheid en kwaliteit van de uitvoering.

Technische uitdagingen

Als nieuwe laagspanningsverdeler is SIVACON S4 van Siemens gekozen. SPARQ Assembly heeft deze samen met Siemens ontworpen en tevens het nieuwe generatorpaneel vanuit de bestaande dieselgenerator opnieuw geëngineerd, opgebouwd, getest en geïnstalleerd. Deze ‘reversed engineering’ was volgens Talsma niet de enige technische uitdaging. “De laagspanningsverdeler moest voldoen aan IP54: gesloten, maar met een redelijk hoog vermogen. Het realiseren hiervan in de beperkte ruimte die beschikbaar was, betekende een behoorlijke uitdaging in verband met de warmte-afgifte van de componenten. Ook dit hebben we met Siemens goed op kunnen lossen. Toen de verdeler op de site stond, bleek een gasklepmotor van de dieselgenerator niet te reageren op de signalen uit de installatie. Die hebben we nog moeten verbouwen.” Om alles zonder risico op stroomonderbreking te kunnen omzetten, zorgde SPARQ Assembly tijdens de installatie voor een back-up. Talsma: “Je staat in het hart van een hoogspanningsstation te werken. Daar kun je niet even de stekker uittrekken.”

Samenwerking

Vorig jaar heeft Enexis als regionale netbeheerder de nieuwe laagspanningsverdeler vrij geschakeld. De betrokken partijen kijken terug op een sterke samenwerking. Talsma: “Als ALPHA+ partner kunnen we leunen op de brede kennis die binnen Siemens aanwezig is. Siemens heeft ons vooral in het voortraject ondersteund om te komen tot een optimaal definitief concept.” Van Ooijen prijst de deskundigheid van de SPARQ Assembly-monteurs: “Ze hadden zichtbaar ervaring met complexe omgevingen en plezier in hun werk. Daar komt kwaliteit uit voort. Ook de stations-verantwoordelijke van TenneT had alles goed geregeld. Wekelijks bespraken we de voortgang met de projectcoördinator van TenneT. De uitvoering verliep zeer voortvarend.”

Complexe projecten

In diverse andere hoogspanningsstations gaat TenneT de komende jaren eveneens laagspanningsverdelers vernieuwen. SPARQ Assembly hoopt dan ook nog vaker samen met Siemens en Omexom op te kunnen trekken. Talsma: “Siemens levert uitstekende technologie en Omexom is sterk op procedureel gebied. Wijzelf hebben ervaren en enthousiaste engineers en monteurs. Samen staan we sterk. Een goed team is met name in complexe projecten zeer belangrijk, want de mensen moeten het doen.” Van Ooijen: “De leerweg betaalt. We hebben de hobbels die we zijn tegengekomen met elkaar opgelost. Een fijne, professionele samenwerking.” Namens Siemens sluit consultant Dick Roo zich hier volledig bij aan: “Als team hebben we prima samengewerkt, met als resultaat dat station Meeden voorzien is van een moderne en betrouwbare energievoorziening. Het station kan nu weer jarenlang optimaal functioneren, ook als de situatie complexer wordt.”

Zekerheid van stroom

Ook TenneT is tevreden over het project. Matthijs Coops blikt in de toekomst: “We staan met elkaar voor de geweldige opgave om de energietransitie te realiseren. Een kostbare zaak met veel complexe vraagstukken waarover flink wordt nagedacht. Hoe kunnen we één en ander versnellen? Hoe borgen we de opslag van zonne- en windenergie? In het Nederlandse hoogspanningsnetwerk is alles dubbel uitgevoerd om altijd een back-up te hebben. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om op een aantal tracés de ‘vluchtstroken’ te gebruiken. Dit kan tot een versnelling leiden, naast het verkorten van procedures. Voor tijdelijke opslag kunnen we e-auto’s gebruiken. Dit alles om het systeem in balans te houden en bij een teveel aan stroom op het net afschakeling van energiecentrales te voorkomen. Fijn dat de markt actief met ons meedenkt en met goede voorstellen komt. Samen borgen we de zekerheid van stroom.”