INTERSECT-partners onderzoeken cyberveiligheid IoT

Het Internet of Things (IoT) groeit enorm. Hoe houden we de cyberbeveiliging van dit netwerk beheersbaar? Naar dit onderwerp gaan partners uit industrie, wetenschap en overheid de komende acht jaar onderzoek doen in het kader van INTERSECT. Ook Siemens is partner van dit project.

INTERSECT (INTERnet of SECure Things) is het grootste cybersecurity-project dat de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ooit ondersteund heeft. Het wordt gesubsidieerd door de Europese Unie. Een consortium van ruim 40 partners uit de academische wereld, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld gaat samenwerken aan een nieuwe benadering voor de cyberbeveiliging van het IoT. Met als doel de levensvatbaarheid van onze digitale samenleving en economie te borgen. Het IoT speelt onder meer een grote rol op het gebied van intelligente energiedistributie. Siemens is als partner bij het ‘Smart Energy’-onderdeel van INTERSECT betrokken en wordt hierbij vertegenwoordigd door Johan Bogerd en Johan de Wit.

Beheersbaarheid borgen

"Het IoT groeit zo snel dat het voor niemand meer duidelijk is welke assets er in het netwerk zitten, of die ook worden onderhouden en überhaupt nog in gebruik zijn”, aldus Johan de Wit, Technical Officer Enterprise Security bij Siemens. “Hierdoor dreigt de cyberveiligheid van het IoT onbeheersbaar te worden, want assets kunnen kwetsbaarheden bevatten. Op de onbeheersbaarheid van deze assets en kwetsbaarheden moeten we als samenleving antwoorden formuleren.”

Zero Trust Network

De oplossing ligt in de automatisering van componenten en systemen, zodat deze zichzelf veilig kunnen houden. Het uitgangspunt is een Zero Trust Network: een netwerk waarbinnen men niets meer kan vertrouwen. De Wit: “Wat moet een component doen als hij de andere componenten die hij om zich ziet niet kan vertrouwen? Hoe regelt hij zijn eigen veiligheid in een dergelijke omgeving? Dat is de uitdaging waar we met z’n allen voor staan als we zaken echt smart willen maken.”

Van gesloten naar open

Bedrijven, overheids- en onderzoeksinstellingen hebben op dit moment vaak goed beveiligde, gesloten digitale netwerken. Maar juist door data te delen en er Artificial Intelligence op los te laten kan meerwaarde ontstaan. Voorwaarde is dat netwerken op een veilige manier met elkaar gekoppeld kunnen worden. Op dit gebied zijn nog veel zaken te regelen. Met wie deel je data? Waar komen data terecht? Worden ze ingezet op de geëigende manier en wie beheert ze? Allemaal vragen die beantwoord moeten worden om de kansen van de digitalisering te verzilveren.

Safety by design

Aan het onderzoek werken alle Nederlandse Technische Universiteiten mee. Er worden 35 PhD-studenten bij betrokken. Siemens kijkt uit naar de kennisuitwisseling met de andere partners. “Voor ons als leverancier van digitale technologie is deelname aan het INTERSECT-project belangrijk”, aldus Johan Bogerd, Business Segment Manager Digital Grid. “We willen weten wat we in het design van onze systemen moeten meenemen om ze ook in de toekomst veilig te houden, wetende dat er een verschuiving plaatsvindt van gesloten naar open systemen.”