Power Grid Consultants helpen industrie te verduurzamen door elektrificatie

1 juni 2021

Zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord moet de Nederlandse energievoorziening in 2050 vrijwel volledig CO2-neutraal zijn. Dit gaat gepaard met een grootschalige elektrificatie van ons industrielandschap. Met ruim 150 jaar ervaring in elektrificatie investeert Siemens volop in oplossingen om industriële bedrijven hierbij te helpen. De Power Grid Consultants van Siemens Power Technologies International (PTI) beschikken zowel over de nodige technische- als domeinkennis.

Er zijn de komende decennia grote inspanningen nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. Zo zullen bestaande raffinaderijen mogelijk evolueren naar elektrische krakers, wat een forse uitbreiding van elektriciteitsnetwerken en mogelijk opslagcapaciteit noodzakelijk maakt. Grote concerns uit de olie- en gasindustrie hebben teams van deskundigen die zich exclusief bezighouden met de vraag hoe ze de energietransitie voor elkaar kunnen krijgen. Naast multinationals moeten echter ook alle andere industriële bedrijven op zoek naar duurzame energieoplossingen. 

Complexe vraagstukken

Als expert in elektrificatie heeft Siemens op internationaal vlak grote bedragen vrijgemaakt om de industrie hierbij te helpen. Het Siemens-team van Power Grid Consultants in Nederland wordt momenteel verder versterkt. “Elektrificatie is meer dan alleen de uitbreiding van netwerken”, zegt teamleider Johan Bogerd. “Het gaat ook om de beveiliging, stabiliteit en continuïteit van onze stroomvoorziening en -distributie. De energietransitie stelt bedrijven voor complexe vraagstukken. Je stapt immers niet zomaar over van de ene energiedrager naar de andere.”

Technische- en domeinkennis

Hoe maken bedrijven zich klaar voor de energietransitie? Hoe richten ze hun infrastructuur optimaal in? Het portfolio van Siemens voor hoog-, laag- en middenspanning omvat de meest innovatieve software en technologie voor zowel publieke als private netwerken. “Elektrificatie zit in ons DNA”, aldus Bogerd. “Wij zitten vanuit onze historie heel dicht op de technologie en weten exact wat er in de kraamkamer gebeurt. Daarnaast investeren we in grote projecten om ook onze domeinkennis te verbreden. Zo ontwikkelen we binnen het project Gridmaster samen met consortiumpartners een nieuwe methode voor toekomstbestendige investeringsbeslissingen over energie-infrastructuur in de Rotterdamse haven. Voor hele specifieke industriële segmenten bouwen we domeinkennis niet projectmatig op, maar via ecosystemen met partners. Op die manier kunnen we op breed vlak maatwerk bieden. Van de havenindustrie tot een ambachtelijke kaasmakerij en alles daartussen in – de hele industrie gaat straks voor 95% over op elektriciteit, en dat moet uiteraard zo kostenefficiënt mogelijk gebeuren. Bovendien moet de veiligheid van elektrische installaties en de mensen die ze bedienen geborgd zijn. Daar kunnen wij in adviseren.”

Economische belangen

Met verduurzaming gaan grote economische belangen gepaard. Zo kunnen bedrijven hun omgevingsvergunning verliezen als ze niet tijdig de CO2-uitstoot substantieel hebben teruggeschroefd. Reden waarom vooral grote concerns nu al een stappenplan voor de komende 20 tot 30 jaar klaar hebben liggen. Bogerd: “Als bedrijf wil je de risico’s van de transitie in kaart brengen en kunnen beperken. Daar helpen we bij vanuit onze technische expertise. Zodat onze industriële klanten niet hoeven wakker te liggen van wat er gaat komen en zich volledig kunnen richten op hun eigen business.”

Continuïteit

“Continuïteit is extreem belangrijk. Omdat de overgang naar elektriciteit als energiedrager in verschillende stappen zal plaatsvinden, moet de zogenaamde balance-of-plant in de verschillende tussenfases goed geborgd zijn. Dat begint met het in kaart brengen van wat je nu hebt, om vervolgens een stappenplan op te stellen hoe je tot het einddoel komt. Daarbij willen bedrijven flexibel blijven om te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Flexibiliteit heeft veel dimensies. Veel bedrijven willen hun elektriciteitsnetwerk modulair, op een lego-achtige manier, opbouwen om het later flexibel te kunnen uitbreiden. Wij adviseren hoe deze legoblokjes eruit moeten zien, wat hun grootte is, welke typen er zijn enz. Een andere veelgehoorde vraag is dat bedrijven willen gaan participeren in energiemark(ten) en de flexibiliteit in hun bedrijfsproces willen omzetten in geld, mogelijk in combinatie met eigen renewables en een batterij. Wij leggen uit hoe dit werkt.”

Van roadmap tot concrete vraag

De dienstverlening van de Siemens PTI Power Grid Consultants is breed en kan beginnen met het opstellen van een roadmap. Bogerd: “Hoe zorg je ervoor dat je plant in 2040 geëlektrificeerd is? Hierbij helpen we klanten de juiste technische keuzes te maken. Op die manier leggen we het fundament. We kunnen echter ook helpen met hele concrete vraagstukken. Hoe sluit je een elektrische motor, warmtepompen, een zonnepark of laadpalen voor elektrische auto’s zonder downtime aan op je netwerk? En wat is de impact van een elektrische boiler op je netwerk? Dit alles kunnen we berekenen. We ondersteunen ook bedrijven die al duurzame energietechnologie hebben. Als bijvoorbeeld een warmtepomp regelmatig uitvalt, kunnen we loepzuiver uitzoeken hoe dat komt. Daarbij kijken we onder meer naar de power quality en eventuele fouten in het design.”

Deskundig en dichtbij

Naast het leveren van consultancy-diensten draaien de Power Grid Consultants van Siemens mee in concrete projecten rond onder meer elektrificatie in de gas- en vuilverbrandingssector, walstroominstallaties voor schepen en energiedistributie in datacenters. Op die manier blijven ze nauw betrokken bij de markt. Ze adviseren klanten in hun eigen moedertaal, zijn toegankelijk én zitten dichtbij. “Bij interesse mag men altijd eens naar onze testopstelling in Zoetermeer komen kijken”, aldus Bogerd. Wellicht de opmaat naar een gesprek met de consultants over de manier waarop ook uw bedrijf op tijd en zonder storingen kan overstappen van de ene naar de andere energiedrager.