Siemens en Stedin doen succesvolle proef met remote FAT

Stedin en Siemens hebben een pilot gedaan met een Factory Acceptance Test (FAT) op afstand. Hierdoor hoefden installatieverantwoordelijken van Stedin niet naar de fabriek van Siemens in Frankfurt te reizen. De r-FAT was voor beide partijen een succes.

“We zijn in ons hele werkgebied op grote schaal verdeelstations aan het moderniseren”, zegt Michael van der Spiegel, lead engineer bij Stedin. “Ter vervanging van de bestaande schakelinstallaties in een verdeelstation in Spijkenisse hebben we bij Siemens vier middenspanningsinstallaties van het type NXPLUS C (12kv) gekocht. Ze zorgen voor de voeding van het gebiedsnet. Twee van de vier installaties staan inmiddels op hun plek, de rest staat in opslag en wordt eind van dit jaar geïnstalleerd.”

Vertrouwde technologie

Stedin heeft een raamcontract met Siemens en bestelde al vaker dit type installatie. De FAT in de Siemens-fabriek in Frankfurt is altijd goed verlopen, maar de reis naar Frankfurt inclusief de test nam telkens minimaal twee dagen in beslag. Aangezien de installatieverantwoordelijken van Stedin goed vertrouwd zijn met de installatie, gingen ze akkoord met het voorstel van Siemens om voor het eerst een FAT op afstand te doen. “Helemaal geen FAT doen hadden we te drastisch gevonden”, zegt Van der Spiegel. “Het op voorhand kunnen zien en testen van de schakelaar geeft extra zekerheid. We willen voorkomen dat we tijdens de installatie in het veld nog herstelacties moet ondernemen.” Roland van der Zel, projectmanager Havengebied bij Stedin, vult aan: “Het kost veel geld als je de uitvoering moet stilleggen omdat iets niet werkt. Daarom doen we er van tevoren alles aan om buiten geen verrassingen tegen te komen. Een FAT is een extra controle.”

Op afstand testen

Ten behoeve van de r-FAT werd op het hoofdkantoor van Siemens in Den Haag een groot beeldscherm opgesteld. Een kleine drie uur lang hadden het Stedin- en Siemens-team live contact met een testengineer in Frankfurt. Van der Spiegel: “Net als bij een gewone FAT kregen we een FAT-protocol. Op het scherm konden we zien dat de schakelinstallatie er netjes uitzag en compleet was. We hebben alle mechanische en elektrische testen doorlopen en konden de testengineer vragen nog enkele bijkomende handelingen uit te voeren.”

Zeer efficiënt! Je hebt geen last van wachttijden in de fabriek en het spaart veel reistijd uit. 
Roland van der Zel, projectmanager Havengebied Stedin

Geslaagde pilot

Naast de installatieverantwoordelijken waren ook de inbedrijfstellers van Stedin bij de r-FAT aanwezig. Ze hebben deze als zeer positief ervaren. Van der Zel: “Zeer efficiënt! Je hebt geen last van wachttijden in de fabriek en het spaart veel reistijd uit. Ik kan het ook collega’s aanbevelen.” Namens Siemens was projectleider Sebastiaan Ardaseer aanwezig tijdens de r-FAT. Ook hij spreekt van een geslaagde pilot. “Voor ons, maar ook voor Siemens in Frankfurt was het de eerste keer dat we een FAT op afstand deden, waar ook de eindklant bij aanwezig was. We hadden alles goed voorbereid zodat de communicatie met Frankfurt optimaal zou zijn. Het ging sneller dan verwacht en is wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar. Naast de reistijd van meerdere personen, die meestal onafhankelijk van elkaar naar Frankfurt reizen, verlagen we hierdoor ook de CO2-uitstoot.”