Sleutelrol groene waterstof in energietransitie

23 september 2021

Groene waterstof gaat een belangrijke rol spelen in het verduurzamen van de industrie en het goederenvervoer. Siemens Smart Infrastructure bouwt in het Duitse Wunsiedel een centrale voor de productie ervan. Ze heeft een vermogen van 8,75 MW en wordt medio 2022 in gebruik genomen.

Voor de productie van ‘groene’ waterstof wordt alleen stroom gebruikt uit hernieuwbare energiebronnen. De centrale in Wunsiedel gaat jaarlijks 1.350 ton groene waterstof produceren en tot 13.500 ton CO2-uitstoot besparen. Hiervoor wordt een van de meest geavanceerde elektrolyse-installaties van Siemens ingezet. De waterstof wordt geleverd aan lokale en regionale eindklanten.

Grote opslagcapaciteit

De fabriek wordt aangesloten op een van de grootste batterijopslagfaciliteiten in Europa, die Siemens in Wunsiedel mee aan het bouwen is. Ze heeft een capaciteit van 200 MWh, goed voor het jaarlijkse stroomverbruik van 20.000 gemiddelde gezinnen. Aangrenzende industriebedrijven worden aangesloten op de fabriek en kunnen gebruik maken van de restwarmte die vrijkomt. Op het fabrieksterrein is ruimte voor een waterstoftankstation voor vrachtwagens en bussen. 

Innovatieve technologie

“Waterstof speelt een sleutelrol in de energietransitie”, verklaart prof. dr. Ralf Thomas, CFO bij Siemens. “Wunsiedel is met zijn bestaande decentrale energiesysteem en het gebruik van digitale technologie een pilotproject voor een duurzame toekomst.” Dr. Philipp Matthes, managing director van de operating company WUN H2 GmbH, vult aan: “Met WUN H2 demonstreren we innovatieve technologie in de praktijk en tonen we de haalbaarheid aan van de industriële productie van groene waterstof. Ons concept is schaalbaar en kan eenvoudig worden overgezet naar andere locaties.”

Enorme uitdagingen

Volgens een recente analyse van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zal de wereldwijde vraag naar energie tegen 2050 naar schatting met 80 procent toenemen. Om aan deze vraag te voldoen en tegelijkertijd de uitdagingen van de klimaatverandering aan te pakken, zijn enorme investeringen nodig in het opwekken van schone energie, energiedistributie en digitalisering. Daartoe moeten alle energieverslindende sectoren, waaronder de transportsector en de industrie, doorgaan met hun inspanningen om koolstofvrij te worden.

Diepe domeinkennis

Waterstof wordt ook in Nederland gezien als een duurzame energiedrager, naast duurzame energiebronnen zoals wind en zon. In het kader van de energietransitie transformeert ons netwerk geleidelijk aan van een centraal naar een decentraal (bi-directioneel) systeem. Om de betrouwbaarheid en kwaliteit van onze stroom te borgen, zijn opslagmogelijkheden heel belangrijk. Ze helpen het netwerk te stabiliseren zodat we efficiënt gebruik kunnen maken van hernieuwbare bronnen. Angelique Kuut, manager van de business unit Digital Grid bij Siemens Smart Infrastructure: “Wij hebben diepe domeinkennis op het vlak van beveiliging, automatisering, monitoring en communicatie van de elektrische infrastructuur. Deze kennis en ervaring passen wij ook toe voor het integreren van nieuwe duurzame energiebronnen zoals zon, wind en waterstof. Hiermee dragen wij zorg voor een stabiele, betrouwbare en veilige elektrische infrastructuur die meebeweegt met de tijd.”