Slimme IoT-oplossing voor onderstations

15 december 2020

Wereldwijd maken bedrijven met Siemens een digitale reis om het maximale uit hun assets te halen. NXPower Monitor is een nieuwe cloud-based oplossing om de prestaties van laag- en middenspanningsschakelaars te monitoren en te optimaliseren. We spraken hierover met Tushar Rane en Aila Kleemann van Siemens HQ.

Aila Kleemann was als productmanager betrokken bij de ontwikkeling van MindSphere, het cloud-platform van Siemens voor de industrie. Ze brengt als technisch sales expert het thema digitalisering onder de aandacht bij klanten. Het digitaliseren is een uitdagend traject en een gezamenlijke reis. “Tegenwoordig moeten we oplossingen sneller naar de markt brengen omdat de huidige ontwikkelingen daarom vragen. Op basis van de iteratieve feedback van klanten worden ze vervolgens steeds verder verbeterd. Door agile en in co-creatie met klanten te ontwikkelen, kunnen we snel inspelen op de veranderende wensen van de markt. Onze interne processen zijn hierop ingericht. Uiteraard hebben we veel aandacht voor het borgen van cyber security en zorgen we ervoor dat onze technologie verschillende protocollen en standaarden ondersteunt.”

Asset management

Tushar Rane was de afgelopen jaren betrokken bij innovatieve projecten van Siemens op diverse continenten. Als Digital Portfolio Manager op het hoofdkantoor van Siemens in Duitsland werkt hij aan de digitalisering van het portfolio. Een belangrijke driver voor bedrijven om te digitaliseren is het verbeteren van hun asset management. Rane: “Grote industriële spelers hebben vestigingen op meerdere locaties. Hun assets zijn geografisch verspreid. Door automatisch data te verzamelen uit de assets en deze centraal op te slaan, weten ze op ieder gewenst moment en op iedere gewenste locatie hoe hun installaties ervoor staan. Het online monitoren van data die vanuit de installaties komen is minder foutgevoelig dan het handmatig verzamelen en analyseren van data.”

Data vergroten de transparantie en kunnen worden ingezet om slimmer om te gaan met energie en risico’s te managen.
Tushar Rane, Digital Portfolio Manager Siemens

Duurzaam optimaliseren

Vrijwel iedere organisatie wil tijd en kosten besparen, maar tegelijkertijd optimaliseren. Digitalisering helpt hierbij. Rane: “Door data te visualiseren, kun je de waarom-vraag stellen. Waarom gebeuren bepaalde zaken in je proces? Dat leidt tot nieuwe inzichten. Data vergroten de transparantie en kunnen worden ingezet om slimmer om te gaan met energie en om risico’s te managen. Ze maken het mogelijk de conditie van je installaties te monitoren, trends te bekijken en snel in te spelen op storingen.” Kleemann: “Omdat je bij een storing beter weet wat er aan de hand is, kun je de servicetechnici beter aansturen. Een tijd- en kostenbesparing.”

Eén centrale locatie

Daarnaast kunnen bedrijven met behulp van digitale oplossingen de informatie over hun onderstations beheren op één centrale locatie. Rane heeft het wel vaker meegemaakt dat onderhoudsrapporten, technische handleidingen en overige documentatie verspreid lagen over de hele organisatie van klanten. “De servicemonteur mag het dan allemaal bij elkaar gaan sprokkelen! Nu sla je alles centraal op en kun je de juiste informatie uploaden op iedere gewenste locatie en precies als je het nodig hebt.” 

Cloudoplossing

Met NXPower Monitor ontwikkelde Siemens een cloud-oplossing voor het visualiseren en monitoren van laag- en middenspanningschakelaars in onderstations. De tool biedt inzicht in de KPI’s van de schakelaars en maakt kansen zichtbaar om hun beschikbaarheid te verbeteren. Hij helpt bij het inplannen van onderhoud op basis van de daadwerkelijke status van de schakelaars. Kosten- en energiebesparingen liggen daarmee binnen handbereik. Standaardfunctionaliteiten zijn conditiemonitoring op afstand, energiemonitoring en het visualiseren van alarmen. Onderhoudsengineers ontvangen bij een alarm automatisch een e-mail en kunnen daardoor efficiënter correctieve maatregelen nemen.

Klein beginnen

“Klanten kunnen klein beginnen en stap-voor-stap opschalen”, aldus Kleemann. “Misschien start je wel met één schakelaar in één onderstation. Naarmate je steeds meer componenten verbindt, krijg je ook meer inzicht. En kun je van conditiemonitoring toewerken naar voorspellend onderhoud. Om dit mogelijk te maken, moet je eerst al je assets transparant maken. Dit traject leggen wij samen met onze klanten af.” 

Digitale reis

Rane: “Ons uitgangspunt is altijd de specifieke klantsituatie. Waar loopt een klant tegenaan? Een gebrek aan transparantie in de substations? Te weinig inzicht in documentatie, waardoor men in een noodsituatie niet weet wat men moet doen? Een te hoog energieverbruik? Al deze punten en nog veel meer kunnen we aanpakken met NXPower Monitoring. Het is ook een mooie tool om te benchmarken door bijvoorbeeld twee substations op verschillende locaties met elkaar te vergelijken. Waarom ligt het energieverbruik op de ene locatie hoger dan de andere? Dit zijn voorbeelden van vragen die klanten ons kunnen stellen en waarin ze inzicht krijgen via NXPower Monitoring.”

Digitale transformatie

Alia Kleemann werkt in Erlangen, waar de technische sales-afdeling voor distributiesystemen van Siemens zit die de digitalisering aanjaagt. Ze ervaart de voordelen van digitalisering dagelijks in de praktijk. “Ik kan bijvoorbeeld vanuit Erlangen naar data uit onze fabriek in India kijken en beoordelen hoe kritiek bepaalde alarmen zijn. Op die manier kan ik de dagelijkse besluitvorming ondersteunen.” Volgens Kleemann geeft de huidige coronapandemie de digitale transformatie in de industrie- en energiesector een duwtje in de rug. “Je kunt mensen in deze tijd veel minder makkelijk naar een substation sturen. We proberen ons in de servicetechnicus te verplaatsen. Wat is zijn taak en hoe kan hij deze digitaal zo goed mogelijk, misschien zelfs beter, uitvoeren? De digitale transformatie is een traject dat je stapsgewijs moet afleggen. Waar de reis eindigt, is op voorhand niet te voorspellen, want technologie ontwikkelt zich razendsnel. Ook bij Siemens weten we nu nog niet wat er in de toekomst wellicht mogelijk wordt. Dat gaan we gaandeweg samen met onze klanten ontdekken!”

 

Foto: Theim Kommunikation GmbH