Slimme verdeelinstallatie voor onderzoek rond grootschalige elektrificatie

Testkamer Zwart Techniek

15 juni 2021

In de toekomst zullen we met z’n allen veel meer (groene) stroom verbruiken. Zwart Techniek ziet veel potentie in lokale smart grids op basis van noodstroomgeneratoren en duurzame energiebronnen. Om kennis op te bouwen liet het bedrijf door Aqualectra een nieuwe verdeelinstallatie voor zijn testkamer bouwen. Voor het eerst in Nederland is hierbij de nieuwe, intelligente vermogensautomaat SENTRON 3WA van Siemens toegepast. Deze kan niet alleen het energieverbruik van de installatie meten, maar biedt ook inzicht in de status ervan.

Zwart Techniek staat bekend om het ontwerp en de bouw van complete (nood)stroominstallaties voor de meest uitdagende omgevingen. Het bedrijf verzorgt ook de installatie, inbedrijfstelling en service van deze installaties. Mark Geleijn, operationeel manager projecten, vertelt: “Wij willen de veiligheid in onze testkamer verhogen en tevens verduurzamen door vrijkomende testenergie op te slaan in een batterij, zodat we deze later weer kunnen gebruiken in ons bedrijf.”

Smart grids

Daarnaast is Zwart Techniek meer kennis aan het opbouwen rond de grootschalige elektrificatie die momenteel gaande is. Geleijn: “Vanwege de energietransitie heeft de samenleving op termijn zes keer zoveel stroom nodig. Wij zien het niet gebeuren dat we het aantal elektriciteitskabels in de grond gaan verzesvoudigen. In plaats daarvan zullen we meer energie lokaal moeten opwekken en opslaan. Energiebeheer speelt hier een belangrijke rol in. Wij hebben als Zwart Techniek al diverse smart grid-projecten uitgevoerd en zien daar veel potentie in. Zo combineren we op plaatsen noodstroomgeneratoren, zonnepanelen en batterijopslag tot energiecentrales. We willen nóg meer kennis vergaren over het regelen van vermogensstromen van allerlei opwekkers en verbruikers binnen smart grids. Met het oog op de testen die we daartoe moeten uitvoeren, hebben we Aqualectra gevraagd een nieuwe verdeelinstallatie voor onze testkamer te bouwen.”

Flexibel en modulair

Naast de leveringen binnen Alpha 3200- en SIVACON-verdeelkasten van Siemens ontwerpt, bouwt en onderhoudt Aqualectra modulaire schakelinrichtingen op basis van een volgens de EN 61439-2 beproefd ontwerp, in combinatie met energieverdeelcomponenten van Siemens. “Dit concept voor energiedistributie en motorbesturing vormt een flexibele oplossing voor vrijwel alle laagspanningsvraagstukken”, aldus Tjerk de Jong, accountmanager bij Aqualectra. “Hierin passen wij veelvuldig, en vaak op voorkeur van onze klanten, vermogensautomaten van Siemens toe.”

Nieuwe vermogensautomaten

Bij het ontwerp van de maatwerkoplossing voor Zwart Techniek moest Aqualectra rekening houden met grote vermogens. De installatie moet geschikt zijn voor het testen van generatoroplossingen met een continustroom tot en met 5000A. Alle ontwerpkeuzes zijn gedetailleerd onderbouwd vanwege het intensieve gebruik van de installatie onder wisselende omstandigheden. Voor de beveiliging tegen schade door kortsluiting, aardfouten of overstroom paste Aqualectra als eerste in Nederland de nieuwe SENTRON 3WA vermogensautomaten van Siemens toe. Deze zijn zeer resistent tegen spanningsschommelingen, wat storingen en trippen voorkomt. “Onze nieuwe vermogensautomaten maken naast het energieverbruik ook de status van de installatie inzichtelijk”, zegt Merijn Dijkema, productmanager bij Siemens. “Voor energiemanagement is dit waardevolle informatie. Het gaat immers niet alleen om het verbruik van een installatie, maar ook om haar beschikbaarheid.”

Service en onderhoud

De Jong: “De meerwaarde van deze nieuwe automaat voor ons zit op het vlak van onderhoud en service. Wij vinden de geïntegreerde energiemeter die we via ethernet kunnen uitlezen erg interessant. En dankzij de nieuwe trip unit kunnen wij onze inspecties uitbreiden en de dienstverlening aan de klant verder verbeteren. We kunnen de conditie van de schakelaar desgewenst op afstand monitoren.”

Van reactief naar proactief monitoren

De intelligente, communicatieve SENTRON 3WA-automaten maken het mogelijk proactief te monitoren in plaats van reactief op storingen te reageren. De Jong: “Voor ons wordt dit steeds belangrijker. We willen installaties meer en meer preventief servicen en daarmee onverwachte uitval voorkomen. Daar houden we vanaf het ontwerp al rekening mee. De 3WA-automaten sluiten hier naadloos bij aan. We hadden al goede ervaringen met de 3WL-automaten van Siemens, maar deze serie biedt veel extra’s. Mooi dat we voor Zwart Techniek de laatste stand der techniek hebben kunnen meenemen. We vinden dat deze innovatie uitstekend past bij deze klant, die ook zelf heel vernieuwend bezig is.” 

Slim en betrouwbaar

De Jong besluit: “De keuze voor deze nieuwe vermogensautomaten, maar zeker ook de samenwerking met en ondersteuning van Siemens, passen perfect bij de eisen voor dit project: maatwerk, smart en bewezen betrouwbaar. De installatie kan flexibel worden ingezet voor uiteenlopende testopstellingen. Daarbij is de veiligheid in de testkamer van Zwart Techniek optimaal geborgd.” Geleijn: “Wij voelen ons met deze oplossing klaar voor de toekomst en de verdere elektrificatie van de samenleving.”