Laagdrempelige vlamboogbeveiliging voor monumenten

3 september 2020

U kunt het tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september 2020 weer zelf ervaren: Nederland barst van de monumentale gebouwen. Om te voorkomen dat dit prachtige erfgoed door een brand (gedeeltelijk) verloren zou gaan, ontwikkelde Siemens intelligente en compacte SENTRON-vlamboogbeveiligingstechnologie.

Zo’n 35% van alle branden zijn te herleiden tot een fout in de elektrische installatie. Vooral in historische panden is het risico groot. De elektrische bekabeling in deze gebouwen is vaak al oud. De kabels kunnen verweerd zijn, slecht aangesloten of beschadigd door knaagdieren. Dit verhoogt het gevaar op vlambogen, kleine vonken die vlam kunnen vatten. Aangezien monumenten vaak veel hout en ander brandbaar materiaal bevatten, kan vlamboogvorming grote gevolgen hebben.

Eigen verantwoordelijkheid

In Duitsland en de Verenigde Staten is bescherming tegen vlambogen daarom verplicht, maar in Nederland staat het slechts als aanbeveling in de laatste versie van de NEN 1010 uit 2015. De verantwoordelijkheid voor brandveiligheid komt echter steeds meer bij de eindgebruiker te liggen. Het Bouwbesluit voorziet alleen in een minimale brandbeveiliging. Gebouweigenaren moeten zelf afwegen of dit in hun pand volstaat. Om die reden heeft Siemens al tal van historische gebouwen met vlamboogbeveiliging uitgerust. De SENTRON-vlamboogtechnologie meet continu de intensiteit, duur en tussenpozen van de ruis die wordt veroorzaakt door de vlamboogspanning en -stroom. Bij acuut gevaar schakelt ze de stroomkring af.

Compact en kostenefficiënt

Door hun compacte uitvoering zijn de SENTRON-vlamboogbeveiligingen van Siemens ook in bestaande (vaak kleinere) besturingskasten goed inzetbaar. Door het aanbrengen ervan hoeft men niet de hele bekabeling in het gebouw na te lopen en waar nodig te vervangen. Kortom, een veilige en kostenefficiënte oplossing voor kerken en andere historische gebouwen, waar vaak de middelen ontbreken voor grootschalige renovaties.

 

Meer informatie over SENTRON-vlamboogbeveiliging van Siemens vindt u hier. Lees hier hoe we de monumentale Dorpskerk van Pijnacker hebben voorzien van deze technologie. Kijk op www.openmonumentendag.nl welke monumenten op 12 en 13 september hun fysieke of digitale deuren openen. We wensen u alvast veel plezier!