Kennisseminars brandveiligheid: praat mee over actuele onderwerpen

18 oktober 2022

Tijdens gezamenlijk kennisseminars informeren Siemens, Cable Masters, Honeywell en VdS Nederland u in het najaar over actuele onderwerpen op het gebied van brandveiligheid. In een halve dag bent u weer helemaal op de hoogte. U bent welkom op vier locaties verspreid over het land.

Ooit begonnen met het thema ‘functiebehoud en brandveiligheid’ is het kennisseminar inmiddels al aan zijn vijfde editie toe. Door de jaren heen zijn veel thema’s aan bod gekomen. De samenwerking tussen de vier organisatoren heeft in het verleden geleid tot aanpassing van normen en regelgeving. Ook dit jaar kan uw input weer bijdragen aan verbeteringen en verduidelijking van de regelgeving. 

Aansturen van brandkleppen

In de eerste sessie gaan we in op het aansturen van rook-/brandkleppen en de impact van de eisen uit de NEN 6075 voor installaties. Wat zijn de basisprincipes? Hoe moet het aansturen plaatsvinden en hoe kunt u dit monitoren? Moet er één centrale besturing zijn voor alle kleppen? Eén besturing per ruimte of verdieping? Dient dit bewaakt plaats te vinden en met functiebehoud? Op deze en veel meer vragen geven wij u objectief antwoord.

Wijzigingen in ontruimingsinstallaties

In de tweede sessie behandelen we de wijzigingen in ontruimingsinstallaties door aanpassingen van de regelgeving. Bij de NEN 2575 deel 2 en deel 3 is recentelijk een aanpassingsblad verschenen. De inhoud van deze aanpassingen houdt nogal wat in voor eindgebruikers en leveranciers! Wij brengen u volledig op de hoogte. Een niet te missen sessie, die voor iedereen interessant is en dan met name voor facilitair beheerders en managers van hotels. 

Aandachtspunten brand- en ontruimingsinstallaties

In de derde sessie komen kleinere onderwerpen aan bod naar aanleiding van vragen die de organisatoren hebben ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan redundantie van brandmeldcentrales, compatibiliteit EN54-13, meldingen van storingen, interpretatiebesluiten en veel voorkomende fouten.

Data en locaties

  • Dinsdag 25 oktober 2022: Dordrecht; Van der Valk
  • Dinsdag 1 november 2022: Oostzaan; Van der Valk
  • Donderdag 3 november 2022: Zwolle; Van der Valk
  • Dinsdag 8 november 2022: Eindhoven; Natlab

Aanmelden

Kijk hier voor meer informatie over het programma en om u aan te melden. De organisatie vraagt een bijdrage in de kosten van € 75,- per persoon, exclusief BTW.