Gebouwen als ondersteunende factor in de strijd tegen corona

1 september 2020

Hoe kunnen HVAC-installaties en gebouwbeheersystemen ons helpen ondanks COVID-19 veilig gebruik te maken van onze gebouwen? Siemens zet op basis van eigen ervaring en adviezen van gerenommeerde brancheorganisaties enkele aanbevelingen op een rij.

Om het vertrouwen in binnenruimtes te herstellen is het belangrijk om de juiste omgevingscondities te creëren en dit ook uit te dragen naar de gebouwgebruikers. Wanneer gebouwen op een goede manier geëxploiteerd en gecontroleerd worden, kunnen zij onder meer de voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen rond COVID-19 ondersteunen die gericht zijn op persoonlijke hygiëne. Denk hierbij aan het regelmatig wassen en desinfecteren van handen en het borgen van social distancing. 

Vitale sectoren

Hoewel nog steeds veel utiliteitsgebouwen beperkt toegankelijk zijn of gesloten zijn, is het extreem belangrijk dat in vitale sectoren gebouwen open kunnen blijven. Dit geldt in de eerste plaats voor ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen, waar dagelijks veel zorgverleners de meest kwetsbare personen behandelen. Het optimaal exploiteren van de HVAC- en gebouwbeheersystemen is een must om zowel verzorgers als patiënten maximale bescherming te bieden. Dit kan tijdelijk tot hogere energiekosten leiden, maar operationele efficiëntie staat in deze crisistijd voorop.

Leegstaande gebouwen

Ook gebouwen die vanwege corona tijdelijk niet in gebruik zijn, vragen om controle. Hierdoor vormen ze na de crisis een veilige en gezonde plek om naar terug te keren. Het blijven borgen van een goed binnenklimaat zorgt er bovendien voor dat gebouwen bij leegstand geen waarde verliezen.

Aanbevelingen

De aanbevelingen van Siemens m.b.t. COVID-19 hebben betrekking op specifieke situaties zodat gebouweigenaren en -beheerders passende maatregelen nemen. Daaronder het sluiten van alle recirculatie-luchtkleppen om te voorkomen dat verontreinigde lucht terugstroomt naar plekken binnen het gebouw waar de lucht al gereinigd is. Verder kan het raadzaam zijn het ventilatieniveau en de luchtvochtigheid tijdelijk te verhogen of het warmteterugwinningswiel tijdelijk uit te schakelen. Toiletten kunnen worden voorzien van aparte  afzuig-ventilatoren of luchtkleppen.

Systeemonafhankelijk

Een uitgebreid overzicht van alle mogelijke maatregelen en hun effect vindt u hier. Alle voostellen zijn gebaseerd op aanbevelingen van de brancheorganisaties REHVA en ASHRAE en op de eigen ervaring van Siemens als leverancier van HVAC- en gebouwbeheersystemen. De aanbevelingen zijn niet per definitie afhankelijk van Siemens-technologie en eenvoudig te implementeren binnen ieder gerenommeerd HVAC-systeem. 

 

Meer informatie over hoe technologie kan bijdragen aan een veilige en gezonde werkomgeving vindt u hier