Met ‘advanced reporting’ naar diepgaand inzicht in gebouwprestaties

29 april 2021

Energiemanagement wordt steeds belangrijker voor gebouweigenaren en -beheerders. Via ‘advanced reporting’ in het gebouwmanagementsysteem Desigo CC biedt Siemens Solution Partner PCS opdrachtgevers diepgaand inzicht in en daarmee controle over hun energieverbruik. Met behulp van deze geavanceerde rapportagetool kunnen de gebouwprestaties ook op andere vlakken worden verbeterd.

Met de ‘advanced reporting’-module in het gebouwmanagementsysteem Desigo CC kan men standaardrapportages genereren over het energieverbruik. Vaak volstaat dit om aan de huidige energiewetgeving te voldoen. Voor gebouweigenaren en -beheerders die een stap verder willen gaan en meer inzicht willen krijgen kan PCS via ‘advanced reporting’ flexibele templates opstellen.

Flexibiliteit

Martin Marcus, technisch directeur bij PCS, vertelt: “Een klant van ons wilde aan de slag met energiemanagement. Hij had meer nodig dan alleen een overzicht van het energieverbruik per dag. Zo wilde hij bijvoorbeeld ook het energieverbruik onderzoeken in relatie tot de buitentemperatuur. In de standaard ‘reporting’-module is dit niet mogelijk, maar in ‘advanced reporting’ wel.” Gerben de Haan, salesmanager voor HVAC-oplossingen bij Siemens: “ Wij hebben PCS getraind in het werken met de advanced reporting-tool en het ontwikkelen van templates. Deze krachtige tool biedt in combinatie met de kennis van onze Solution Partner en de data in Desigo CC gebouwbeheerders de flexibiliteit om exact de rapportages te generen die ze nodig hebben.”

Met de templates die we hiervoor bouwen kunnen klanten flexibel aan de slag met het verbeteren van de gebouwprestaties en halen ze het maximale uit hun gebouwbeheersysteem.
Martin Marcus, technisch directeur bij PCS

Analyseren van data

Het grondig kunnen analyseren van data uit het gebouw is een wens die PCS vooral hoort bij eigenaren en beheerders  van grote, complexe gebouwen zoals bijvoorbeeld een ziekenhuis. “Door de energietransitie ligt de focus met name op het energieverbruik, maar je hebt ook voor andere zaken rapportages nodig. Denk aan bronneninstallaties. En zeker in deze Covid-tijd willen klanten weten hoeveel mensen er wanneer en waar in het gebouw zijn. Veel data-analisten zijn daar dag en nacht mee bezig. Ze willen met rapporten kunnen rekenen en de prestaties van objecten naast elkaar kunnen leggen en vergelijken. PCS maakt dergelijke geavanceerde rapportages met ‘advanced reporting’ nu wel mogelijk.”

Toegevoegde waarde

De templates voor analyse en rapportage die PCS in ‘advanced reporting’ maakt zijn toegesneden op de specifieke klantbehoeften. “Met dit maatwerk leveren wij toegevoegde waarde. Desigo CC verzamelt ontzettend veel data uit het gebouw, maar data verzamelen alleen levert nog niets op. Je hebt er pas echt wat aan als je er betekenis aan geeft. Vooral eigenaren van kleine en middelgrote gebouwen zijn nu nog vaak uitsluitend data aan het verzamelen. Deels omdat men niet weet wat de mogelijkheden van data-analyse zijn. In grote en complexe gebouwen worden data al vaak ingezet om de gebouwprestaties te verbeteren. Voor een ziekenhuisklant hebben wij, naast hun bestaande systeem, onlangs Desigo CC geleverd als puur energiemanagementsysteem. Natuurlijk hopen we op termijn ook de HVAC-installaties te mogen integreren.”

Innovatie

Als de klant eenmaal de kracht van ‘advanced reporting’ heeft ontdekt, wordt hij volgens Marcus steeds enthousiaster. “Nadat ze via deze tool inzicht hebben gekregen in hun energieverbruik willen ze vaak op dezelfde manier ook andere zaken kunnen analyseren en vergelijken. We hebben inmiddels meerdere projecten met advanced reporting gedaan, in nauwe samenwerking met de data-analist van de klant. Als de klant eenmaal de kracht van ‘advanced reporting’ heeft ontdekt, wordt hij volgens Marcus steeds enthousiaster. “Nadat ze via deze tool inzicht hebben gekregen in hun energieverbruik willen ze vaak op dezelfde manier ook andere zaken kunnen analyseren en vergelijken. We hebben inmiddels meerdere projecten met advanced reporting gedaan, in nauwe samenwerking met de data-analist van de klant. De vraag naar geavanceerde rapportages op maat neemt snel toe. Met de templates die we hiervoor bouwen kunnen klanten flexibel aan de slag met het verbeteren van de gebouwprestaties en halen ze het maximale uit hun gebouwbeheersysteem.”