Afvalverwerker en energieproducent tilt brandbeveiliging naar hoogste niveau

Als afvalverwerker en energieproducent draagt Attero in Moerdijk een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van de brandveiligheid op haar plant. Om risico’s uit te sluiten was tijdens de migratie van de oude brandmeldinstallatie naar een nieuwe Cerberus Pro-installatie budget ingepland voor brandwachten. Dankzij de goede samenwerking met Siemens en WL Techniek hoefde projectmanager Rob Mulder er nauwelijks gebruik van te maken.

De afvalenergiecentrale van Attero in Moerdijk zet jaarlijks ruim één miljoen ton afval om in stroom en stoom. In 2018 nam Attero in Moerdijk een nieuwe stoomturbine in gebruik waarvan de brandbeveiliging is uitgevoerd met Cerberus Pro-technologie. “Van een brandmeldinstallatie verwachten wij dat ze onder de zwaarste omstandigheden betrouwbaar en storingsvrij blijft werken”, aldus Rob Mulder. “Onze activiteiten stellen vanuit maatschappelijk en verzekeringstechnisch oogpunt hoge eisen aan brandveiligheid. In de initiatiefase van het project hebben WL Techniek en Siemens op mijn verzoek de ‘meest zware en vervuilde’ omgevingen laten zien waarin Cerberus Pro al enige tijd succesvol draait. Dat heeft ons overtuigd.”

Uitfasering

WL Techniek uit Rotterdam verzorgde eerder in onderaanneming de engineering en implementatie van Cerberus Pro voor de nieuwe stoomturbine. Ook ging het bedrijf aan de slag met het onderhoud van het overkoepelende brandveiligheidssysteem voor de overige installaties op de plant. Voor dit al oudere systeem had Siemens in 2010 de geleidelijke uitfasering aangekondigd. Mulder: “Het werd de laatste jaren voor ons steeds lastiger om aan reserveonderdelen te komen. WL Techniek was een van de weinige partijen die het systeem nog kon onderhouden. We moesten aansturen op vervanging. Gezien onze goede ervaringen met Cerberus Pro in de nieuwe stoomturbine lag de keuze voor WL Techniek voor de hand.”

Technologie- en kennispartner

WL Techniek mocht, ditmaal als hoofdaannemer, opnieuw de engineering en implementatie verzorgen. Mulder: “De eerdere samenwerking was goed bevallen. WL Techniek had de nodige kennis en mensen in huis om z’n groot project te realiseren. Ze konden de installatie opleveren op basis van de laatste wet- en regelgeving. Op dit vlak is de afgelopen jaren veel veranderd. Als eindgebruiker heb je vaak niet de ruimte om alle wijzigingen tot in detail te volgen. Je hebt een partner nodig die ervoor zorgt dat de installatie gegarandeerd gecertificeerd geraakt.”

Strakke planning

Ten behoeve van de nieuwe installatie liet Attero een nieuw glasvezelnetwerk aanleggen. In totaal installeerde WL Techniek 12 Cerberus Pro brandmeldcentrales, 1.100 rookmelders, 265 handmelders en een overkoepelend managementsysteem. Door de gefaseerde omzetting hoefden de processen op de plant niet te worden stilgelegd en was de brandbeveiliging continu geborgd. “In verband met onze eigen veiligheid en die van anderen moesten we ons aan strenge voorschriften houden en ons werkplan strak volgen”, zegt WL Techniek-directeur Ronald Visser. “Dit vergde een goede planning en veel overleg met de klant om zijn processen niet te verstoren. We hebben bewust gekozen voor een klein uitvoeringsteam om de overlast door onze werkzaamheden minimaal te houden. Dagelijks brachten we verslag uit.”

Blussystemen

Door de keuze voor Cerberus Pro kon WL Techniek veel bestaande bekabeling hergebruiken en dus kosten besparen voor Attero. Een uitdaging vormde de koppeling van de 38 bestaande blussystemen met de nieuwe installatie. De blussystemen moesten op de juiste manier worden overgenomen, zodat er geen schade ontstaat als er één afgaat. Dit is perfect verlopen. Eind dit jaar zal het migratieproject volledig afgerond zijn. Rob Mulder kijkt terug op een mooi en uitdagend project. “Vakmanschap. Keurig en volgens planning afgewerkt. Het oude en nieuwe systeem draaien parallel aan elkaar, waarbij de ‘oude’ keten steeds kleiner wordt en de nieuwe steeds groter. Ook voor ons als opdrachtgever was dit een uitdagend project. Op onze plant staan vier enorme ketels en een turbine te draaien die de omgeving voorzien van energie. Tijdens de migratie mocht er niets misgaan. Daarom had ik voor de zekerheid extra budget voor brandwachten opgenomen. Ik heb het nauwelijks hoeven uit te geven. We hebben als Attero fors geïnvesteerd om de brandbeveiliging op de plant in Moerdijk naar het hoogste niveau te tillen en zijn zeer tevreden met de professionele wijze waarop WL Techniek en Siemens ons hierbij hebben geholpen.”