Brandbeveiliging in de zorg is altijd maatwerk

Het brandveilig maken van zorgomgevingen vraagt niet alleen om hoogwaardige technologie, maar ook om een zorgvuldige implementatie en doordacht onderhoud. Minimale overlast voor cliënten staat hierbij centraal.

Zorgorganisatie ASVZ diagnosticeert, begeleidt en behandelt mensen met een verstandelijke beperking in Zuid-Holland en Brabant. De zorglocatie Lombardijen in Rotterdam biedt dagbesteding in combinatie met wonen aan circa honderd kinderen. Om te voldoen aan de regelgeving uit het Bouwbesluit 2012 moest de bestaande brandbeveiligingsinstallatie op deze locatie worden vervangen door een gecertificeerde installatie van hoog niveau.

Continuïteit

Erik de Wit, projectleider onderhoudsmanagement binnen ASVZ, schetst de wensen van de zorgorganisatie ten aanzien van de nieuwe installatie: “Brandveiligheid vraagt binnen een zorgomgeving 24/7 aandacht. Continuïteit is zeer belangrijk. Onze bewoners moeten dag en nacht beveiligd zijn tegen brand. Ook tijdens het vervangen van de bestaande installatie wilden wij geen moment zonder brandbeveiliging zitten. Verder diende de overlast voor bewoners en medewerkers tot een minimum te worden beperkt. De nieuwe installatie moest gekoppeld worden met een Personen Zoek Installatie (PZI). Daarnaast speelden gebruiksgemak en bediencomfort een rol. En natuurlijk ook de prijs: dit soort installaties zijn voor ons een grote kostenpost.”

Minimale overlast

Brandveiligheidsadviseur Marco de Bruin begeleidde ASVZ bij het selecteren, implementeren en certificeren van de nieuwe installatie. De keuze viel op het Cerberus PRO brandveiligheidssysteem van Siemens. Dit werd stapsgewijs geïmplementeerd door een Siemens Solution Partner. Eerst werd de brandmeldcentrale vervangen en gekoppeld met de bestaande brandmelders, waarna deze in één keer werden overgezet naar nieuwe brandmelders. De Wit is tevreden met deze aanpak: “Wij vinden het belangrijk dat installatiebedrijven die bij ons werken het 24/7 zorgproces begrijpen en zich kunnen inleven in de omgeving. Onze bewoners staan ’s ochtends op, kleden zich aan en gaan ontbijten. Dit kan soms even duren, waardoor werkzaamheden niet meteen kunnen opstarten. Daar moeten installatie- en onderhoudstechnici gevoel bij hebben. De impact van hun werkzaamheden kan binnen een zorgomgeving van bewoners behoorlijk groot zijn. Het maken van goede afspraken met teamleiders is dan ook belangrijk. Dit vraagt om doortastendheid en communicatieve vaardigheden.”

Er zijn amper valse meldingen doordat de ASA-brandmelders echte rook kunnen onderscheiden van bijvoorbeeld stoom in badkamers en keukens. De brandweer hoeft hierdoor minder vaak onnodig uit te rukken én er ontstaat minder onrust onder bewoners.
Brandveiligheidsadviseur Marco de Bruin

Het nieuwe Cerberus PRO-systeem biedt diverse voordelen ten opzichte van de oude installatie. “Bij brand zien we exact waar de brandhaard zich bevindt”, aldus De Bruin. “Er zijn amper valse meldingen doordat de ASA-brandmelders echte rook kunnen onderscheiden van bijvoorbeeld stoom in badkamers en keukens. De brandweer hoeft hierdoor minder vaak onnodig uit te rukken én er ontstaat minder onrust onder bewoners. Een ontruiming is voor mensen met een beperking niet eenvoudig. Al helemaal niet ’s nachts, wanneer er minder zorgpersoneel aanwezig is om te helpen. Brandalarm gaat op deze locatie alleen af op de gangen en in de centrale post, dus niet in de kamers van bewoners. We voorkomen hiermee dat paniek uitbreekt, terwijl bewoners het signaal wèl duidelijk kunnen horen.”

Partnernetwerk

Het beheer en onderhoud is in handen van een Siemens Solution Partner, die ervoor zorgt dat de installatie feilloos blijft werken en aan de actuele wet- en regelgeving blijft voldoen. De Wit: “Het brede partnernetwerk van Siemens is voor ons interessant met het oog op continuïteit. Door ons grote aantal zorglocaties zetten we jaarlijks aanbestedingen voor brandbeveiligingstechnologie in de markt. Er is altijd wel een Siemens-partner die ons kan helpen. Voor het beheer en onderhoud kunnen we eventueel switchen naar een andere partner, aangezien alle partners hetzelfde kennisniveau hebben.”

Digitalisering

Het minimaliseren van overlast blijft ook in de beheer- en onderhoudsfase een aandachtspunt. De Bruin: “Als de installatie eenmaal geïnstalleerd is, blijven regelmatig technici binnen- en buitenlopen voor inspectie-, test- en onderhoudswerkzaamheden. Binnen een zorgomgeving wil je dit alles tot een minimum beperken.” Hierbij speelt ook de intelligentie van de technologie een rol. We zien uit naar de nieuwste ontwikkelingen in het Siemens-brandveiligheidsportfolio, waardoor meer onderhoudstaken op afstand kunnen worden uitgevoerd.”

Op maat

Ook op de andere ASVZ-zorglocaties is de brandveiligheid goed geregeld. De technische installaties zijn afgestemd op de specifieke locaties. “Wij controleren regelmatig of de bewoning van een complex nog dezelfde is als op het moment dat de installatie werd geïnstalleerd. Als dit niet zo is, vervangen we de installatie of passen ze aan.” Op alle ASVZ-locaties krijgen de medewerkers jaarlijks een brandveiligheidstraining. Indien mogelijk wordt dit gecombineerd met een ontruimingsoefening voor bewoners.