Brandblusportfolio milieuvriendelijker en duurzamer

23 september 2021

Met het nieuwe portfolio van natuurlijke blussystemen, Sinorix NXN zet Siemens duidelijke stappen naar ecologische en duurzame brandbestrijding. De blusmiddelen bestaan uit natuurlijke gassen en zijn ideaal voor de meeste toepassingsgebieden. Het nieuwe portfolio gebruikt enkel stoffen die van nature in onze atmosfeer voorkomen en niet schadelijk zijn voor het milieu. Dankzij zijn compacte en veelzijdige productontwerp heeft hij ook een kleinere ecologische voetafdruk.

De nieuwe Sinorix NXN-blusmiddelen zijn inert en veroorzaken geen schadelijke reacties of nevenproducten bij contact met vlammen. Zelfs bij een incident laten de geloosde blusmiddelen geen residu na voor schoonmaak of verwijdering en bevorderen dus een snelle hervatting van de bedrijfsactiviteit. Inerte blusmiddelen hebben een slechte elektrische geleidbaarheid en zijn dus ideaal voor elke toepassing waarbij de bescherming van kritieke infrastructuur belangrijk is. Stikstof biedt uitstekende bluseigenschappen voor branden van klasse A (vaste stoffen), B (ontvlambare vloeistoffen) en C (ontvlambare gassen) alsook E (elektrische branden), terwijl argon optimaal geschikt is voor branden van klasse D (metaalbranden). De nieuwe natuurlijke blusmiddelen van Sinorix NXN zijn niet ozonafbrekend (ODP) en niet onderworpen aan wettelijke beperkingen of uitfasering. Daarnaast volgen de blusproducten de EN-normen en -richtlijnen en beschikken ze over de gepaste certificaten, waaronder VdS en CNPP, om de duurzaamheid van de blusoplossing te waarborgen.

Meer flexibiliteit en efficiëntie

De nieuwe ADVtechnology (Advanced Double Actuation Valve) bespaart kosten en verhoogt de efficiëntie in de complete levenscyclus van een brandblussysteem. Het productportfolio werd vereenvoudigd door componenten voor meervoudig gebruik te introduceren die dezelfde zijn voor alle types blusmiddelen. Bovendien wordt nu slechts één type pneumatische actuator gebruikt voor alle drukbereiken (8-360 bar) en wordt slechts één type cilinderafsluiter gebruikt voor zowel elektrische als pneumatische bediening. Dit maakt het ontwerpproces flexibeler en efficiënter (berekeningen voor nieuwe configuraties verlopen bijvoorbeeld sneller). Met behulp van de ADVtechnology werd de cilinderomruiling en de installatietijd drastisch verbeterd zodat gebruikers makkelijker en veel sneller een blussysteem kunnen installeren en onderhouden.

Eenvoudige integratie

Siemens heeft een Competence Center in Wenen en een testfaciliteit in Zwitserland, waar nieuwe en speciale blusoplossingen worden getest en verbeterd. Deze faciliteiten bieden gespecialiseerde expertise voor nieuwe en zeer uitdagende toepassingen. De nieuwe Sinorix NXN-blussystemen zijn zo ontwikkeld dat ze eenvoudig geïntegreerd kunnen worden in complete brandveiligheidsoplossingen om de veiligheid te verhogen en risico’s te verminderen, inclusief branddetectie en evacuatie. Deze integratie optimaliseert ook het gebouwbeheer door cloudgebaseerde, digitale diensten aan te bieden die de werkings- en onderhoudskosten aanzienlijk verlagen.