Fire Safety-technologie: de toekomst is smart

8 juni 2021

Mario Kahlert stond ruim 7 jaar aan het hoofd van het Fire Safety-portfolio van Siemens wereldwijd. Aan de vooravond van een volgende carrièrestap binnen Siemens blikt hij terug op de ontwikkelingen binnen dit portfolio. “Digitalisering van brandbeveiligingstechnologie heeft al veel voordelen opgeleverd, maar er liggen nog enorm veel onontdekte kansen.”

Brandbeveiligingstechnologie is van oudsher sterk gebonden aan regelgeving – het gaat dan ook om mensenlevens. Hierdoor loopt deze technologie qua innovatiegehalte enigszins achterop. Kahlert, vroeger werkzaam binnen de industrietak van Siemens, was aanvankelijk soms verwonderd over zogenaamde ‘innovaties’ binnen de markt van Fire Safety-producten. “Ik vroeg me dan af: Wat is daar nou vernieuwend aan? Het heeft even geduurd om de juiste richting te vinden waarin we ons portfolio verder wilden ontwikkelen. Je wil enerzijds bestaande business niet kapot maken en vooral de veiligheid van mensen niet in het gedrang brengen, maar anderzijds wil je mee in de technologische vernieuwing. En natuurlijk moet je aan de regelgeving voldoen. Ik hoorde vaak dat dingen niet konden omdat de regels het niet toelieten. Toch hebben we de afgelopen jaren enorme stappen gezet, waarbij de veiligheid van mensen steeds voorop stond, want daar doen we het voor.” 

Digitalisering en AI kunnen een krachtige rol spelen in de ontwikkeling van sensoren die patronen herkennen, zichzelf inregelen en optimaliseren.
Mario Kahlert, global head Fire Safety, Siemens

Digitalisering

In navolging van technologie voor andere doeleinden wordt Fire Safety-technologie steeds digitaler. Ook de wetgever staat inmiddels meer open voor ontwikkelingen in deze richting. De voordelen zijn immens, schetst Kahlert. “We kunnen servicetechnici veel meer gemak bieden doordat ze storingen op afstand kunnen uitlezen. Daardoor kunnen ze beter voorbereid op pad gaan of een storing zelfs geheel op afstand verhelpen. Dat spaart reistijd en -kosten en vermindert de CO2-uitstoot. Verder kunnen we onze brandmeldtechnologie tegenwoordig testen zonder hinder voor de omgeving. Ideaal voor onder meer publieke gebouwen, zorginstellingen en ziekenhuizen. De prestaties van onze systemen en daarmee ook de veiligheid gaan permanent omhoog, terwijl de kosten dalen. Dit alles terwijl we compliant met de ontwikkelingen in regelgeving zijn.”

 

Onontdekte kansen

 

Toch liggen er volgens Kahlert nog veel onontdekte kansen. Siemens ontwikkelde als uitvinder van de branddetectiesensoren naast standaardmelders ook hoogwaardige ASA-melders, die brandrook van bijvoorbeeld stoomvorming kunnen onderscheiden en zo ‘valse brandalarmen’ voorkomen. “De afgelopen jaren hebben we intensief nagedacht hoe we de melders met behulp van nieuwe technologieën nog slimmer kunnen maken. Onder meer Artifical Intelligence (AI) kan hierbij helpen. In de toekomst hebben we wellicht een zelflerende melder, die kan ‘ruiken’ welk materiaal brandt en hoe gevaarlijk dat is. In de woningbouw worden inmiddels heel andere materialen gebruikt dan vroeger. Allerlei kunststoffen en plastiek zijn vaak snel ontbrandbaar. In Amerika heeft men dat al goed gezien. De testprocedures in de Amerikaanse UL-norm zijn volledig aangepast aan deze ontwikkeling.”

 

Real data

 

In haar hightech laboratorium in het Zwitserse Zug test Siemens voortdurend verbeteringen en vernieuwingen binnen het Fire & Safety-portfolio. Belangrijk is het vinden van het optimum tussen robuustheid en sensitiviteit. “Wij onderzoeken continu wat de beste parametersettings zijn voor een bepaalde applicatie. De ene omgeving is immers de andere niet. In een stoffige fabriek moeten brandmelders anders worden ingesteld dan in een uiterst hygiënische zorgomgeving. Digitalisering en AI kunnen een krachtige rol spelen in de ontwikkeling van sensoren die patronen herkennen, zichzelf inregelen en optimaliseren. Waarbij een laboratorium altijd een kunstmatige omgeving is. Wat je écht nodig hebt om je systemen te voeden en slimmer te maken, zijn data uit het veld. Naarmate onze technologie meer verbonden wordt via de Cloud kunnen we ook die stap gaan maken.”

Aansprakelijkheid

Tegenwoordig zitten gebouwen vol IoT-sensoren van verschillende fabrikanten. Acht Kahlert het reëel dat ook de branddetectiesensoren binnen één gebouw op termijn afkomstig zullen zijn van verschillende leveranciers? “Absoluut niet. Bij brand zal altijd de vraag spelen wie aansprakelijk is. Wiens sensor heeft niet goed gewerkt? Wat ik wél geloof is dat data uit branddetectiesensoren steeds vaker ook voor andere doeleinden zullen worden ingezet. Bijvoorbeeld om heat maps te genereren ten behoeve van energie- en ruimteoptimalisatie. In Zug zijn we dit al aan het testen. Digitalisatie maakt het mogelijk.”

De Fire Safety-technologie van de toekomst zal ons helpen sneller beslissingen te nemen. We gaan een shift zien van reactieve naar proactieve en van voorschrijvend naar prestatiegerichte beveiliging. 

Toekomstbeeld

Hoe ziet het Siemens-portfolio voor Fire Safety er over 10 jaar uit? “Over de snelheid waarmee één en ander zich zal ontwikkelen, kun je discussiëren”, antwoordt Kahlert. “Van een aantal zaken ben ik echter overtuigd. Ten eerste dat gebouwen volledig gebaseerd zullen worden op IoT-sensoren, die steeds slimmer worden en meer informatie kunnen verzamelen en doorspelen. Dit verhoogt naast de veiligheid van gebouwgebruikers ook hun welzijn en comfort. Verder zal gebouwtechnologie steeds meer verbonden zijn. Dat zie je nu al in nieuwe gebouwen. Deze ontwikkeling heeft tijd nodig, aangezien niet alle gebouwen nieuw zijn. Tot slot ga ik ervan uit dat er ook over 10 jaar nog regelgeving zal zijn. Wellicht mogen we wat meer dan nu het geval is, maar niemand gaat een mensenleven op het spel zetten.”

Smartness

“De verdere digitalisering van onze Fire Safety-technologie zal zaken als onderhoud nog meer vereenvoudigen. Op termijn zal het systeem je vertellen wat je als gebouweigenaar, facility manager, servicetechnicus of gebouwgebruiker moet doen. Net zoals je auto tegenwoordig zelf aangeeft wanneer hij een servicebeurt nodig heeft. De Fire Safety-technologie van de toekomst zal ons helpen sneller beslissingen te nemen, kan haar eigen prestaties zonder menselijke tussenkomst monitoren en aangeven wanneer onderhoud noodzakelijk is. We gaan een shift zien van reactieve naar proactieve en van voorschrijvend naar prestatiegerichte beveiliging. Hoe snel dit gaat, is mede afhankelijk van de ontwikkeling van regelgeving, daar praten we als Siemens natuurlijk over mee op zowel Europees als lokaal niveau. Maar de voordelen van digitalisering strekken absoluut verder dan het compliant zijn met regelgeving. Voor Siemens gaat ‘smart protection’ niet alleen om beveiliging, maar ook om smart onderhoud en smart leren van data. We hebben nog niet op alle vragen een antwoord, maar geloven in smartness. Dat zal onze reis bepalen als we de komende decennia nieuwe zaken gaan ontwikkelen.” 

Mind-set

Belangrijk tijdens deze reis wordt volgens Kahlert ook het tempo waarin mensen technologische vernieuwing omarmen. “Tegenover het zien van kansen die technologische vernieuwing met zich meebrengt staat altijd de angst voor potentiële risico’s op bijvoorbeeld cyber security-vlak. Daar moet je als wetgever en industrie zorgvuldig mee omgaan. Persoonlijk had ik tien jaar geleden geen familiefoto’s in een Cloud staan. Ze stonden thuis op mijn eigen server. Tot ik me afvroeg wat er zou gebeuren als mijn huis zou afbranden. Cloudapplicaties zijn tegenwoordig erg makkelijk en veilig. Mijn angst dat er iets met mijn foto’s zou kunnen gebeuren, heeft dan ook plaats gemaakt voor het gevoel van comfort dat cloudopslag biedt. Het leren loslaten van de angst voor nieuwe technologische ontwikkelingen is een leercurve, waar ook onze partners in mee moeten. Digitalisering is een trend die je niet meer kunt stoppen. Industriële productiebedrijven maken er al volop gebruik van. Brandbeveiliging zal wat dat betreft niet achterblijven. Misschien is het over tien jaar nog steeds wettelijk niet toegestaan om in bepaalde marktsegmenten brandbeveiligingssystemen via de cloud op afstand te monitoren en controleren. Maar de koppeling met de cloud zál er komen.”

Nieuwe uitdaging

Aldus Mario Kahlert, die in de zomer afscheid neemt als hoofd Fire  Safety-technologie binnen Siemens. Hij verhuist met zijn gezin naar Chicago waar hij voor Siemens hoofd Building Products in de Verenigde Staten wordt. “Een grote stap, waar ik erg naar uitkijk. Ik ben trots dit voor Siemens te mogen gaan doen.”