Kenniswebinar brandveiligheid 14 april 2021

18 maart 2021

Vooruitlopend op de kennisseminars in het najaar van 2021 vindt er op woensdag 14 april een kosteloos webinar plaats met als thema: ‘Integratie en koppelingen brandbeveiligingsinstallaties in de toekomst’.

De wet- en regelgeving rond brandveiligheid is voortdurend in beweging. Om de markt op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en onduidelijkheden beheersbaar te maken, bundelt Siemens sinds enkele jaren de krachten met drie andere marktspelers op brandveiligheidsgebied. Regelmatig organiseren we seminars over actuele onderwerpen. Hierbij delen we onze kennis en ervaring vanuit de praktijk. Ervaringsdeskundigen praten u in ca. 2 uur bij over de meest recente onderwerpen en uitdagingen rond brandveiligheid.  

 

Vanwege covid-19 kunnen ze momenteel niet fysiek plaatsvinden. Als alternatief organiseren we op woensdag 14 april een webinar rond de integratie en koppelingen van brandbeveiligingsinstallaties in de toekomst. Deelname is gratis en na afloop van het webinar ontvangt u een certificaat. 

 

Voor meer informatie en aanmelden klik hier.