Nieuwe versie gebouwbeheersysteem Desigo CC biedt gebruikers meer functionaliteit en intuïtieve bediening

25 september 2020

Met de nieuwe versie 4.2 heeft Siemens haar gebouwbeheersysteem Desigo CC flexibeler en gebruiksvriendelijker gemaakt. Ook kan Desigo CC nu, naast de Siemens PX-regelaars, eenvoudiger met gebouwtechnologie van andere fabrikaten worden gekoppeld.

Met de ‘Flex Client’ kunnen gebruikers al sinds versie 4.0 de navigatie afstemmen op hun eigen behoeften. Versie 4.2 brengt nog meer gebruiksvriendelijkheid. De graphics zijn verbeterd en via in-graphic-commanding kan men het systeem met één enkele muisklik aansturen. Hierdoor kan voortaan ook ruimteautomatisering (DRA) vanuit de Flex Client worden bediend. 

Platformonafhankelijk

Daarnaast wordt het mogelijk om trends en trendweergaven te maken. “Dit alles vereenvoudigt workflows en verkleint de complexiteit”, zegt Ad den Adel, productmanager bij Siemens Smart Infrastructure. “Je zit niet meer vast aan een geïnstalleerde software of een bepaald operating systeem, maar kunt Desigo CC platformonafhankelijk, dus ook met de iPad, bedienen. We blijven natuurlijk verder ontwikkelen en gaan de Flex Client de komende tijd verder optimaliseren. Zo kunnen vanaf versie 5.0 ook afbeeldingen worden weergegeven die uit meerdere lagen bestaan.”

Notificatiemodule

Via de geïntegreerde notificatiemodule in Desigo CC worden meldingen en alarmen vanuit het systeem automatisch aan externe ontvangers gestuurd. Dit kan onder meer per e-mail of sms. Vanaf versie 4.2. kunnen meldingen naar maximaal honderd verschillende ontvangers worden gestuurd. Dit aantal kan met het optionele Reno-Pluspakket verder worden uitgebreid. Voor het pluspakket is een licentie vereist. Het biedt tevens de mogelijkheid om tijdzones in te stellen waarbinnen meldingen verstuurd moeten worden. Via tijdroosters kan men de beschikbaarheid van ontvangers vastleggen. Het systeem verstuurt dan alleen meldingen naar ontvangers die op dat moment dienst hebben. Servicetechnici die geen dienst hebben worden niet onnodig gestoord en meldingen komen gegarandeerd bij de juiste personen terecht.

BIM-integratie

Is er een BIM-3D-model van het gebouw? Dan kan dit vanaf versie 4.2 met de BIM-viewer worden ingelezen in Desigo CC. Den Adel: “Je kunt dan virtueel door het gebouw wandelen en ruimten selecteren waarop je wil inzoomen. Je ziet onder meer of ruimten bezet zijn, wat de temperatuur in de ruimte is en je kunt vanuit het BIM-model zaken als verlichting en zonwering aansturen.” Siemens speelt hiermee in op het feit dat gebouwen steeds communicatiever worden. Bij vrijwel iedere interactie tussen het gebouw en de gebruikers worden data gegenereerd. De integratie van een BIM-viewer in Desigo CC is vooral handig bij projecten waarvoor DRA-oplossingen van Siemens worden ingezet. Vanuit de BIM-viewer kunnen ook documenten van diverse apparaten worden opgevraagd.

BACnet en Modbus

Met versie 4.2 heeft Siemens ook een BACnet-server in Desigo CC geïntegreerd. Het systeem kan hierdoor data aanbieden aan andere BACnet-systemen als die daarom vragen. Als men bijvoorbeeld op één locatie verschillende gebouwbeheersystemen heeft die op BACnet draaien, kan men deze voortaan op systeemniveau met elkaar laten communiceren. 

Inzicht in energie

Verder kunnen in de Power Management Module van Desigo CC voortaan naast energiemeters van Siemens ook Modbus-meters van andere fabrikanten worden ingelezen. Een kans om het energieverbruik van gebouwen verder te reduceren. Den Adel: “Door energiestromen te meten en deze op te nemen in de Power Management-module wordt het energieverbruik van een gebouw heel inzichtelijk. Rapportagetools helpen bij het maken van analyses om gefundeerde maatregelen te nemen die het energielabel van het gebouw verbeteren. Vervolgens kan men met Power Manager de effectiviteit van de maatregelen monitoren en verder optimaliseren.”

Nieuwste technologie

Enkele oplossingen voor gebouwautomatisering die Siemens onlangs op de markt bracht zijn nu ook in Desigo CC te integreren: De nieuwe Desigo PXC4- en PXC5-controllers, de slimme thermostaat RDS110.R en de Acvatix Intelligent valve. Ook KNX-devices voor ruimtebediening kunnen met Desigo CC worden gekoppeld.

Cyber security

De cyberbeveiliging van Desigo CC is met versie 4.2 naar een hoger niveau getild. Den Adel: “Security by Design vereist een integrale aanpak, niet alleen in productontwikkeling maar ook in de projectimplementatie. Door de cybersecurity-richtlijnen van Desigo CC strikt toe te passen is SL2 volgens ISA/IEC-62443 te behalen.”