Naast online nu ook weer face-to-face trainen bij Siemens Academy

10 september 2020

Vanwege COVID-19 heeft de Siemens Academy de afgelopen maanden haar trainingsaanbod versneld gedigitaliseerd. Vanaf september worden ook weer face-to-face trainingen aangeboden in het trainingscentrum in Zoetermeer of on site bij klanten.

Eveline Mac-Lean coördineert bij de Siemens Academy de opleidingen voor zowel de eigen medewerkers als de Solution Partners of andere relaties. De trainingen rond het beheer van de brandmeldinstallatie Cerberus PRO, de gebouwbeheersystemen Desigo en Synco en overige Siemens Fire- en HVAC-technologie worden verzorgd door ervaren trainers. De basiscursus Beheerder Brandmeldinstallaties, ook wel bekend als Opgeleid Persoon, en  Cerberus FIT en Synco staan open voor alle bedrijven, ongeacht of ze wel of niet Solution Partner van Siemens zijn. Desgewenst kan de Siemens Academy ook een maatwerktraining verzorgen voor bijvoorbeeld het hydraulische productfolio Acvatix.

Nut van trainen

“Train people well enough so they can leave, treat them well enough, so they don’t want to”, citeert Mac-Lean de beroemde Britse zakenman Richard Branson. “Door medewerkers kennis te laten vergaren, stimuleer je hun persoonlijke motivatie. Als mensen weten dat ze ertoe doen, zijn ze loyaler aan hun werkgever en worden ze efficiënter en productiever. Ze melden zich minder vaak ziek, krijgen meer af in korte tijd en kunnen meedenken over verbeteringen. Bovendien delen ze hun kennis met collega’s. Dit werkt positief door in het hele bedrijf. Vooral in de techniek is training ontzettend belangrijk, want de technologie ontwikkelt zich razendsnel. Door te trainen blijf je dus ook de concurrentie voor. Via de Siemens Academy ondersteunen we onze Solutions Partners en andere klanten om onze producten op de meest optimale manier in te zetten in de markt.”

Online trainen

De afgelopen maanden rolde de Siemens Academy een aantal trainingen versneld online uit. Zo werden de basistraining Cerberus PRO, de daarop voortbordurende experttraining Cerberus PRO en een upgrade-training naar IP7 via Windows Teams gegeven. Via de Cerberus Cloud konden deelnemers parallel inloggen in de brandmeldcentrale en zodoende ook praktijkopdrachten uitvoeren. Een praktische oplossing. Mac-Lean: “Van de online trainingen hebben bedrijven gebruik gemaakt die door de coronacrisis minder werk hadden en deze periode wilden benutten om hun kennis bij te spijkeren. Maar ook bedrijven die aan de slag wilden in scholen en publieke gebouwen waarvan de renovatie door COVID-19 naar voren is geschoven.”

Weer face-to-face

Het trainingscentrum van Siemens in Zoetermeer is inmiddels geschikt gemaakt om opnieuw face-to-face trainingen te kunnen geven. Vanaf september worden ook weer trainingen bij klanten georganiseerd die een eigen trainingslokaal hebben. Ondanks het gemak van de digitale leerweg geven veel trainers en cursisten toch de voorkeur aan een live training of aan een combinatie van beiden. Mac-Lean: “Trainers vragen tijdens een online cursus vaker of cursisten het begrijpen en of alles duidelijk is. Die bevestiging is nodig omdat ze de lichaamstaal missen. Ook cursisten ervaren tijdens een face-to-face training vaak meer binding met de groep. En voor deelnemers aan de basistraining Cerberus PRO is de instapdrempel tijdens een live training lager.”

 

Kijk hier voor het volledige trainingsaanbod.