Veilig terugkeren naar kantoor: denk aan de ventilatie

9 juli 2020

Om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan is het raadzaam om in gebouwen niet alleen de social distancing en hygiëne te borgen, maar ook te kijken naar de klimaatregeling. “Vooral ventilatie is belangrijk”, zegt Karel Zwart, Portfoliomanager Smart Buildings bij Siemens. “Er dient in kaart te worden gebracht welke specifieke maatregelen nodig zijn om een veilige werkomgeving voor gebouwgebruikers te borgen.” 

In een brandbrief aan de Wereldgezondheidsorganisatie WHO wezen internationale wetenschappers eerder deze maand op het belang van ventilatie als preventieve maatregel om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Volgens de wetenschappers is er voldoende indirect bewijs dat het virus in kleine druppels, zogenoemde ‘aerosolen’, in de lucht kan blijven hangen. Tot nu toe was de aandacht vooral gericht op verspreiding via grotere hoest- en nieuwsdruppels. De WHO laat de aerosolen-kwestie verder onderzoeken en ook het RIVM heeft inmiddels toegegeven dat verspreiding van corona via aerosolen mogelijk is.

Belang van ventilatie

“Gebouwen zijn  gesloten omgevingen”, aldus Zwart. “Daarom is het in deze tijd heel belangrijk om voor voldoende luchtverversing te zorgen en de ventilatie zo in te stellen dat het virus zo snel mogelijk wordt afgevoerd en zo een minimale kans krijgt om zich te verspreiden. Omdat ieder gebouw en iedere installatie anders is, begin je het best met een risico-inventarisatie. Waar zitten de zwakke plekken in mijn gebouw? Veel gebouwbeheerders en -eigenaren weten dat niet. 

Optimum zoeken

Vrijwel altijd regelen klimaatsystemen naast de ventilatie ook de temperatuur en luchtkwaliteit in een ruimte. Het aanpassen van de ventilatie-instellingen kan dan ook leiden tot temperatuurproblemen. Bovendien kost meer ventileren ook meer energie. “Het is vaak even wikken en wegen maar gezamenlijk kun je tot een optimum komen. 

Je kunt met simpele maatregelen al veel bereiken
Karel Swart, portfoliomanager Smart Buildings, Siemens Nederland

“Als leverancier van gebouwtechnologie zien wij het als onze verantwoordelijkheid dat onze systemen kunnen helpen de verdere verspreiding van Covid-19 te voorkomen. Je kunt met simpele maatregelen al veel bereiken. Dit geldt met name als je variabele ventilatie hebt. In dat geval adviseren wij voorlopig over te stappen naar maximale ventilatie. Probeer ook alle vormen van recirculatie te voorkomen en zorg voor voldoende luchtvochtigheid. Met name ’s winters wordt de lucht in gebouwen vaak droog. Dan blijven de aerosolen waarin het virus zich kan verspreiden zweven. Mensen voelen zich geruster als ze weten dat je er alles aan gedaan hebt om ze veilig te laten terugkeren naar kantoor. En dat je naast de social distancing en hand-gel ook naar je klimaatregeling hebt gekeken.”