Siemens viert 10 jaar TIA Portal – van platform naar ecosysteem

15 april 2021

Tien jaar na de lancering is de TIA Portal van Siemens voor Totally Integrated Automation uitgegroeid tot een volwaardig integraal engineeringsplatform, dat bovendien hard op weg is om een ecosysteem te worden. De ontwikkeling van de TIA Portal heeft niet alleen de technologische basis gelegd voor de verwezenlijking van de Industrie 4.0 visie, maar ook de juiste mind set gecreëerd: alleen door gezamenlijk te durven experimenteren en daarvan te leren kan de Europese industrie haar concurrentiepositie behouden en versterken.

Het is 2009. Een mondiale groep experts binnen Siemens maakt eerste schetsen voor de TIA Portal-technologie en de marktintroductie hiervan. Freek Marks, hoofd Digital Industries bij Siemens Nederland, is een van hen. Hij herinnert het zich nog goed. “We zaten bij elkaar in een klein hotel en hadden een idee: toewerken naar een industrieel platform om tal van zaken te integreren. In die periode begon in Duitsland de term ‘Industrie 4.0’ rond te zingen om de Europese industrie sterker te maken. Voor ons begon dit traject met het integreren van onze eigen technologie. We wilden af van de vele softwarepakketten en protocollen om onze componenten te kunnen laten communiceren. Ze moesten dezelfde taal spreken. Dat was de voorwaarde om in een volgende stap te kunnen doorpakken naar digitalisatie.”

Ontwikkeling

Twee jaar later was de eerste versie van de TIA Portal een feit. Als producent van verwerkingsmachines voor de levensmiddelenindustrie behoorde Marel tot de eerste partijen in Nederland die zich via workshops en cursussen in het nieuwe platform verdiepten. “Wij zijn vrij snel met Siemens meegegaan in de flow van S5 via S7 naar de TIA Portal”, vertelt Ronald Duitshof, technical leader Automation. “We hebben de TIA Portal niet meteen geïmplementeerd, maar eerst onderzocht welk voordeel deze ontwikkeling voor ons kon opleveren. Parallel hieraan hebben we onze eigen structuur kritisch tegen het licht gehouden.” Marel was een van de bedrijven die Siemens voorzag van kritische feedback op de TIA Portal. Duitshof: “Na de lancering heeft Siemens de industrie op de TIA Portal laten schieten. Deze aanpak heeft snel tot verbeteringen geleid. Ook wij rollen de TIA Portal inmiddels al enkele jaren volop uit. Onze eigen organisatiestructuur is zo aangepast dat we er het maximale uit kunnen halen.”

De TIA Portal maakt als automatiseringsplatform via open interfaces (API) de integratie van operationele technologie (OT) en informatietechnologie (IT) mogelijk. Hierdoor kunnen we op basis van data gaan optimaliseren.
Freek Marks, hoofd Digital Industries, Siemens Nederland

Leertraject

Van het samenspel met bedrijven zoals Marel heeft Siemens veel opgestoken. “Wij hebben geleerd kleinere stappen te zetten en daarover in dialoog te treden met de markt”, verklaart Joost Willems, Product Manager Factory Automation. “Vroeger duurde het lang voor er een nieuwe versie uitkwam, die niet altijd voldeed aan wat gebruikers ervan verwachtten. Dat was voor beide partijen frustrerend. De stappen die we nu nemen, worden steeds kleiner, maar hebben een groter effect. We staan als Siemens-organisatie veel dichter bij de markt dan tien jaar geleden en werken op basis van vertrouwen samen met gebruikers van onze technologie. Hierdoor leren wij beter van wat we doen en kunnen we de verwachtingen beter managen. Het ontwikkeltraject wordt overzichtelijker en sneller. In plaats van om de zoveel tijd met een bulk aan nieuwe features te komen, zijn we de TIA Portal continu aan het upgraden. We komen hierdoor beter en sneller tegemoet aan de wensen uit de markt. Ook voor ons is het belangrijk de time-to-market te verkorten.”

Het inbedrijfstellen kunnen we via de cloud op afstand doen, wat zeker in deze coronatijd een enorme meerwaarde is. We kunnen nieuwe ontwikkelingen snel naar de markt brengen, van besturingen tot safety-installaties.
Ronald Duitshof, Technical Leader Automation, Marel

Duitshof beaamt: “Siemens biedt ons tegenwoordig veel inzicht in waar ze mee bezig zijn. De mind set is veranderd. Via OEM-bootcamps kunnen we samen met andere grote gebruikers van de TIA Portal meedenken over de verdere ontwikkeling ervan. Jaarlijks zitten we twee dagen samen op de hei. Deze ontmoetingen tussen praktijk en theorie zijn perfect door Siemens gefaciliteerd. Voor de deelnemende OEM’ers is het waardevol om gezamenlijke uitdagingen en praktijkervaring te delen. Siemens krijgt gebruikerservaringen uit eerste hand. Het positieve effect hiervan zien wij terug in de releases.” Marks: “Precies dat is de filosofie achter de TIA Portal: die is maar zo goed als de gebruiker hem ervaart, en dat toetsen we regelmatig.”

Naar een ecosysteem

Deze aanpak markeert ook de geleidelijke overgang van de TIA Portal van een integraal platform naar een ecosysteem, waarin de wisselwerking tussen meerdere partijen centraal staat. Marks: “Dat het die kant uit zou gaan, konden wij tien jaar geleden niet in deze omvang voorzien. Maar technologie vormt inmiddels de basis om te komen tot een ecosysteem. De TIA Portal maakt als automatiseringsplatform via open interfaces (API) de integratie van operationele technologie (OT) en informatietechnologie (IT) mogelijk. Hierdoor kunnen we op basis van data gaan optimaliseren. Heel belangrijk hierbij is dat we over voldoende bandbreedte (5G) beschikken, om data snel en betrouwbaar te kunnen verzenden.”

Het durven delen van innovaties, van elkaar leren en de samenwerking intensiveren zijn ontzettend belangrijk voor de Europese industrie om op wereldniveau concurrerend te blijven
Freek Marks

Future of Automation

De door Siemens ontwikkelde Industrial Edge-technologie functioneert als een soort tussenlaag tussen IT en OT. Met Industrial Edge kan men data lokaal verzamelen en afhandelen. Dit gebeurt veilig en snel, wat onder meer belangrijk is voor de afhandeling van safety-signalen. De cloud is te traag en heeft te weinig rekenkracht om dit zorgvuldig te doen. “Nu data eenmaal vrijwel ongelimiteerd beschikbaar is, kunnen we er met apps bovendien Artificial Intelligence (AI) op loslaten en toegevoegde waarde creëren”, vervolgt Marks. “Wat niet betekent dat we als mens onze invloed verliezen. Installaties kunnen op basis van Machine Learning – net als Netflix - suggesties doen. Het is aan de operator om te bepalen of hij daarin meegaat. Bij Deep Learning daarentegen ga je wél naar een domein van zelflerendheid. Dat is uiteindelijk waar Industrie 4.0 voor staat en daarmee ook de Future of Automation. De weg daarheen moeten we samen bewandelen. Apps die Marel bedenkt kunnen bijvoorbeeld ook interessant zijn voor andere gebruikers van de TIA Portal en vice versa. Het durven delen van innovaties, van elkaar leren en de samenwerking intensiveren zijn ontzettend belangrijk voor de Europese industrie om op wereldniveau concurrerend te blijven.”

Industrieel leiderschap

Industrieel leiderschap is een belangrijke pijler onder de ontwikkeling van de Europese economie. Willems: “Kijk om je heen. Vrijwel alles is een product van industriële ontwikkeling. Van de sportschoenen die je draagt tot de auto die je helemaal volgens jouw wensen hebt laten bouwen. Moderne industrie is niet meer hardware- maar softwaregedreven. Daardoor is ze minder zichtbaar geworden. De slimme besturingen waarmee wij bruggen en sluizen op afstand bedienen, maar bijvoorbeeld ook het doek in het theater automatisch ophalen en laten zakken, zijn verstopt in kasten. Deze onzichtbaarheid heeft er deels toe geleid dat de instroom van technisch geschoolde vakmensen is afgenomen. Mensen associëren industrie helaas nog vaak met rokende fabrieksschoorstenen, terwijl we dat al lang niet meer zijn. We zijn ultramodern, innovatief, duurzaam en hoogtechnologisch.”

Intelligente technologie

“Qua imago is er werk aan de winkel”, zegt ook Duitshof. “Alle technologiebedrijven lopen aan tegen de krapte op de arbeidsmarkt. Des te belangrijker is het om de technologie voor ons te laten werken. De TIA Portal doet veel automatisch en dwingt zelf consistentie af. Dit levert voor ons als engineers een tijdsbesparing op. Jonge programmeurs met kennis van de hogere programmeertalen kunnen snel in de TIA Portal aan de slag met de ontwikkeling van kwalitatieve software voor onze klanten. Het inbedrijfstellen kunnen we via de cloud op afstand doen, wat zeker in deze coronatijd een enorme meerwaarde is. We kunnen nieuwe ontwikkelingen snel naar de markt brengen, van besturingen tot safety-installaties. Je kunt immers álles in de TIA Portal engineeren. Met de software units en de bibliotheken kunnen wij prima werken. De TIA Portal is uitgegroeid tot een krachtig, consistent platform dat wij in de volle breedte gebruiken voor kleine en grote projecten. Kleine verbeterpunten geven we door aan Siemens. Zo werk je samen aan continue optimalisatie.” 

Samen versnellen

Marks: “Gezamenlijk op weg naar Industrie 4.0! Standaardiseren, verbinden, integreren en communiceren is wat wij onder digitalisering verstaan. Deze technologische reis is tien jaar geleden begonnen. We hebben grote stappen gezet, maar we zijn er nog niet. Nu de basis er ligt is het zaak te versnellen richting de verwezenlijking van Industrie 4.0. Dat betekent weliswaar groot denken, maar klein en vooral samen beginnen, elkaar scherp houden en uitdagen om zodoende snel te leren, te ontwikkelen en te realiseren. Door open en eerlijk feedback te geven, blijf je voldoen aan elkaars verwachtingen. Dit versterkt het vertrouwen. Als je weet dat je op elkaar kunt rekenen wordt het samenwerken bovendien steeds leuker.”

Ga mee op reis naar de digitale toekomst

2021 staat bij Siemens in het teken van 10 jaar TIA Portal. We kijken even achterom maar denken natuurlijk vooral vooruit over de digitale transformatie van de industrie. Wilt u op de hoogte blijven? Kijk dan hier en ga met ons mee op reis naar de digitale toekomst. U wordt als eerste op de hoogte gebracht van nieuwe technologische ontwikkelingen, productnieuws en toepassingen in relatie tot de TIA Portal.