CEO Siemens Nederland pleit voor digitale versnelling vanuit visie en samenwerking

Dirk De Bilde, CEO Siemens Nederland

6 december 2022

De Nederlandse industrie is begonnen aan haar digitale transformatie, maar ze zou een tandje mogen bijschakelen. Volgens Dirk De Bilde, CEO van Siemens Nederland, staan we op een kruispunt. “Er wordt van ons verwacht dat we sneller besluiten kunnen nemen, wat er helaas vaak toe leidt dat we niets besluiten. Maar liever een foute beslissing nemen om te leren, dan geen beslissing.”

De Bilde bezocht onlangs samen met partners van Siemens Nederland de SPS in Neurenberg, ’s werelds grootste vakbeurs voor slimme en digitale automatisering. Siemens had in de Nürnberg Messe een hal afgehuurd om zijn innovaties te presenteren aan een internationaal publiek. Voor het bezoek aan de stand gaf Dirk De Bilde een presentatie over de digitale transformatie.

Tijd voor versnelling

Wereldwijd beginnen steeds meer bedrijven de meerwaarde van digitale transformatie te herkennen. Zo ontwikkelt het Chinese platform SHEIN maar liefst 18.000 nieuwe kledingstukken per dag. Volgens De Bilde zijn dit soort ontwikkelingen een “enorme disruptie waarop we móeten reageren”. Uit eigen onderzoek van Siemens is echter gebleken dat in Nederland nog maar relatief weinig gebruik wordt gemaakt van intelligente, digitale technologie. Ruim 70% van de Nederlandse machinebouwers heeft nog geen duidelijke visie op het gebied van digitale transformatie. “Dat is jammer. We hebben in Nederland álles, maar slagen er toch niet in om onze digitale transformatie te versnellen. Daarmee zetten we onszelf op achterstand. Degene die zich het best op veranderingen kan aanpassen, zal overleven. Wij moeten meer tempo maken. Eigenlijk hebben we nu al geen tijd meer.”

Werken met digital twins verhoogt de kostenefficiëntie, duurzaamheid en flexibiliteit. Wij hebben hier de afgelopen jaren stevig op ingezet, omdat het waarde toevoegt en nieuwe kansen creëert.
Dirk De Bilde, CEO Siemens Nederland

Vanuit visie

Hoe kunnen we die versnelling maken? “Met visie vanuit het topmanagement”, betoogt De Bilde. “En stap-voor-stap. We willen vaak allemaal direct kunnen hardlopen, maar je moet eerst leren wandelen. Digitale transformatie is een stapsgewijs traject. Maak resources vrij en begin op kleine schaal binnen je productieomgeving te digitaliseren. Maak het meetbaar en schaal het dan langzaam op. Neem de hele organisatie mee in dit traject. Denk niet alleen aan je eigen bedrijf, maar ook aan de partners met wie je in de keten samenwerkt. Durf jonge talenten mede je beleid te laten bepalen. Digitalisering gaat niet alleen over technologie, maar ook over de juiste mind-set en samenwerking.”

Verbinding creëren

Naast het vernieuwende van de technologie die Siemens op de SPS presenteerde sprong ook haar duurzaamheid in het oog. De Bilde: “Wij zijn er trots op met onze oplossingen een bijdrage te leveren aan de energietransitie en andere uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. Dit doen we niet alleen, maar samen met onze partners en klanten.” Siemens zet zich van oudsher in voor het creëren van verbinding tussen mensen. Al in 1847 maakte Werner von Siemens het mogelijk om met de wijzertelegraaf twee continenten met elkaar te verbinden. 175 jaar later presenteerde Siemens op de SPS ‘Xcelerator’, een eigentijds ecosysteem om samenwerking en het delen van kennis tussen bedrijven te faciliteren. Waaruit bleek dat ook na 175 jaar ‘verbinding’ nog steeds een belangrijke kernwaarde van Siemens is. De Bilde: “Door onze ervaring met en kennis over digitalisering te delen, kunnen we gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor complexe vraagstukken en de digitale transformatie van de industrie versnellen.”

Digital twins

Van communicatie via de wijzertelegraaf zijn we geëvolueerd naar digitale communicatie. Wat velen wellicht niet weten, is dat Siemens het op negen na grootste softwarebedrijf ter wereld is en de derde grootste leverancier van industriële software. Door de installed base van Siemens wordt zo’n 100 terabyte aan data gegenereerd, die door eigenaren van deze systemen kunnen worden omgezet in business. Maar hoe? “Dit maken we mogelijk door de fysieke wereld te verbinden met zijn digitale tweeling”, legt De Bilde uit. “Werken met digital twins verhoogt de kostenefficiëntie, duurzaamheid en flexibiliteit. Wij hebben hier de afgelopen jaren stevig op ingezet, omdat het waarde toevoegt en nieuwe kansen creëert.”

Cybersecurity

Waar sprake is van digitalisering, valt ook meteen het woord cybersecurity. Beide zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Binnen Siemens werken wereldwijd meer dan duizend cybersecurity-specialisten aan de cyberbeveiliging van de eigen assets en de producten uit het Siemens-portfolio. Daarnaast helpt het concern industriële klanten hun cybersecurity naar het hoogste niveau te tillen. Cybersecurity is een van de stokpaardjes van Dirk De Bilde. Niet voor het eerst vraagt hij de overheid meer aandacht voor dit thema te hebben. “Het gaat niet goed met de cybersecurity van het Nederlandse OT-landschap. Ook op dat vlak moeten we versnellen. Dat betekent: besluiten nemen. Liever een foute beslissing nemen en leren, dan niets beslist te hebben.”