MBO-studenten beleven Industry 4.0 in Digital Experience Center

2 augustus 2022

Een groep eerstejaarsstudenten van de opleiding Technicus Engineering bij mboRijnland in Gouda heeft onlangs het Digital Experience Center van Siemens in Den Haag bezocht en deelgenomen aan workshops. De jongeren waren enthousiast over de technologie die ze te zien kregen en begrijpen nu beter wat Siemens precies doet.

De rondleiding door het Digital Experience Center werd verzorgd door Isebel van Gemert, manager van het Digital Experience Center, en haar digital twin DiGit. Eerst bekeken de studenten een film over de ontwikkeling van Industry 1.0 naar Industry 4.0. Vervolgens ontdekten ze hoe je een ‘digital twin’ kunt inzetten in alle fasen van de productie: als simulatietool om knelpunten in het ontwerp vroegtijdig op te sporen en te verhelpen, maar ook om na de inbedrijfstelling op basis van data het productieproces continu te optimaliseren. Verder leerden de jongeren dat cybersecurity extreem belangrijk is binnen het Internet of Things.

Siemens toont in het Digital Experience Center de allernieuwste technologie waar onze studenten over enkele jaren zelf mee zullen werken.Daar word ik ook zelf enthousiast van.
Henk Beijersbergen van Henegouwen, docent mboRijnland

Het Digital Experience Center van Siemens is bedoeld om het digitale denken in de industrie te stimuleren. En dus ook bij studenten, die straks het stokje op de werkvloer overnemen. Henk Beijersbergen van Henegouwen, die als docent de jongeren goed kent uit de dagelijkse schoolomgeving, zag dat zijn studenten van de rondleiding genoten. “Siemens toont in het Digital Experience Center de allernieuwste technologie waar onze studenten over enkele jaren zelf mee zullen werken. Daar word ik ook zelf enthousiast van.”

Dashboarding

Expert engineer Mark Bons verzorgde een workshop over de kansen die digitalisering biedt binnen productieomgevingen. Mark is als young professional binnen Siemens de schoolbanken alweer enige tijd ontgroeid, maar kon leuk inspelen op de leefwereld van de studenten. Hij vertelde hoe hij op basis van data en dashboarding inzicht heeft geboden in de productietijden van een machine bij een klant. Waarna de opdrachtgever gericht maatregelen kon nemen om de uptime van de machine te verhogen. Digitalisatie in de praktijk! De jongeren weten er alles van. Ze vertelden na afloop van de presentatie over hun eigen dashboarding-projecten en wat ze in hun vrijetijd allemaal aan het doen zijn met 3D-printing. De SIMATIC IoT 2000-gateway die Mark Bons liet zien, werd minutenlang aandachtig onde de loep genomen. Verder wilden de jongeren weten hoe het nou is om bij Siemens te werken. Doe je dat alleen of werk je altijd in groep?

Breder beeld

Tijdens de lunch bleek dat de jongeren dankzij hun bezoek aan het Digital Experience Center ook meer inzicht hebben gekregen in wat Siemens nu eigenlijk doet. “Ik dacht vooral aan magnetrons, maar nu heb ik een veel breder beeld”, zei een van de studenten. “Hartstikke leuk om al die nieuwe technologie en voorbeelden van digitalisering in de industrie en gebouwen te zien.”