Digital Worker wint prestigieuze Tank Storage Award voor meest innovatieve technologie

De winnaars van de Tank Storage Awards

7 juni 2022

Siemens heeft op de StocExpo in Rotterdam de Most Innovative Technology Award van het internationale Tank Storage Magazine in de wacht gesleept voor zijn Digital Worker. Met het Terminal of The Future-concept van Siemens bieden (tank) terminals inzicht in hun activiteiten en kunnen ze als onderdeel van de keten een bijdrage leveren aan het versnellen van de energietransitie.

De Digital Worker is een overkoepelend softwaresysteem om data uit alle relevante systemen op een tankopslagterminal te halen. Met als doel de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon te krijgen. Dit geeft inzicht in alles wat er op de terminal gebeurt, waarmee onveilige situaties kunnen worden voorkomen.

Digitale weg

Waar veel deelnemers aan de StocExpo vooral hun hardware-oplossingen voor de internationale tankopslagmarkt lieten zien, onderscheidde Siemens zich door een breed pakket aan digitaliseringsoplossingen te tonen. Hoewel ook Siemens een uitgebreid hardware-portfolio voor tankterminals heeft, zet het concern sterk in op digitalisering. Dit is the next step in het aanbod voor deze nichemarkt, die door Siemens al volop van automatiseringsoplossingen wordt voorzien. “De tankopslag-business, inclusief de bijbehorende logistiek en producten, is rigoureus aan het veranderen”, vertelt Nick Kiran, werkzaam bij het internationale Center of Competence Tankterminals van Siemens in Den Haag. “Daarbij wordt digitalisering cruciaal. Dit is een ‘must’ in de energietransitie, die ertoe leidt dat andere producten opgeslagen worden. Vroeger was de business van een terminal geborgd zolang de raffinaderij als klant van de terminal in de buurt zat. Tegenwoordig onderzoeken marktpartijen welke terminal het best kan ondersteunen als zij de overstap maken van aardolie naar waterstof of een andere energiedrager. Daarnaast worden op terminals ook andere producten opgeslagen, zoals chemicaliën en eetbare oliën.”

Om concurrerend te blijven moet je ketenverantwoordelijkheid nemen en inzicht bieden in de beschikbaarheid van je opslagcapaciteit en de logistiek eromheen.
Nick Kiran, account executive, Center of Competence Tankterminals Siemens in Den Haag

Markten veranderen razendsnel

Voor tankterminals betekent dit dat ze hun dienstverlening moeten aanpassen én transparant moeten maken. “Je gaat bij wijze van spreken als terminal van louter opslag naar een bredere dienstverlening met meer complexiteit door meer processen en strenge regelgeving”, aldus Kiran. “Om concurrerend te blijven moet je ketenverantwoordelijkheid nemen en inzicht bieden in de beschikbaarheid van je opslagcapaciteit en de logistiek eromheen. Je moet je omgeving faciliteren. Als je in de Rotterdamse haven zit wil je de petrochemische industrie verder brengen. Doe je dat niet, dan neemt de petrochemie het zelf in de hand. Deze markten veranderen razendsnel. Waar je vroeger per terminal een aantal producten had, zijn er tegenwoordig terminals die meer dan 1.500 verschillende producten per jaar opslaan.”

Terminal of the future

Voor deze transitie biedt Siemens automatiserings- en digitaliseringsoplossingen. Aan de basis hiervan ligt een sterke visie op de Terminal of The Future. Deze is hoog geautomatiseerd, wordt goed gemanaged en onderscheidt zich qua intelligentie door optimaal gebruik te maken van data. “Tankterminals zijn een schakel in de industriële keten die we als Siemens al 175 jaar bedienen”, aldus Kiran. “Op basis van deze ervaring helpen we de sector de huidige uitdagingen te tackelen. Onze digitale oplossingen optimaliseren 'throughput efficiency' en de veiligheid van mensen en producten. Daarnaast kan een terminal met de Digital Worker zijn multimodale bereikbaarheid per spoor, weg, water en pipelines inzichtelijk maken. Via welke schepen, treinen en vrachtwagens is hij wanneer en met welke locaties verbonden? Men kan ook de data die men gebruikt voor preventief onderhoud koppelen aan de planning om andere spelers in de keten te laten weten wanneer men beschikbaar is. Schepen kunnen hun snelheid aanpassen en stoten minder uit wanneer de terminal met AI-planning aangeeft dat ze iets later moeten komen. Dit is een directe besparing in de ship-to-shore processen die onze technologie biedt. Zo creëer je als tankterminal meerwaarde, en daar bieden wij de tools voor.”

 

(Cyber)veiligheid voorop

 

In de tankopslag staat de veiligheid van mensen en opgeslagen producten voorop. Terminals hebben inzicht nodig in het samenspel tussen hun assets en producten om te voldoen aan de veiligheidseisen zoals de ISGOTT die bij deze producten horen. Zo moeten vloeibare grondstoffen voor onder meer de voedingsmiddelensector en de farmacie zuiver blijven. Contaminatie kan de kwaliteit van voeding en medicijnen in het gedrang brengen. “De meest veilige terminal is een volledig geautomatiseerde terminal die voldoet aan de hoogste cybersecurity-eisen”, stelt Kiran. “Tankterminals vallen onder de vitale infrastructuur. Als ze niet operationeel zijn, hebben we als maatschappij een probleem. Siemens borgt de cyberveiligheid van haar systemen via 'Defence in

Depth'. Daarnaast is integriteit in de omgang met en het bijhouden van applicaties van levensbelang. Cybersecurity is key in onze huidige digitale wereld.”

Versnellen door standaardisatie

Siemens wil de accelerator voor de industrie worden. Standaardisatie speelt een sleutelrol. “Onze Digital Worker biedt tankopslagbedrijven alle tools om tegemoet te komen aan de uitdagingen in hun markt door alle relevante systemen te koppelen. De IT/OT-infrastructuur van terminals is opgebouwd volgens internationale standaarden. Wij kunnen via open protocollen oplossingen van derden in onze systemen integreren. Standaardisatie is de katalysator. Zolang je dat niet doet, kun je moeilijk snel stappen zetten. Het is complex, maar noodzakelijk. Daardoor kun je ook de energietransitie versnellen. Dit is een taak van de keten, dus ook terminalbedrijven, en wij helpen graag.”

Innovation Technology Award

De Innovation Technology Award werd uitgereikt door een vakjury, waarin de top van de tankopslagbranche vertegenwoordigd was. De juryleden noemden de Digital Worker van Siemens een sterke tool voor terminaloperators om meer inzicht te krijgen en verbonden te blijven met hun markt. “Een compliment voor onze visie op de Terminal of the Future”, zegt Nick Kiran. “We zijn als team ongelofelijk trots.” Marvin Lehel, business development professional en vanuit Siemens in Karlsruhe vertegenwoordigd binnen het Siemens Center of Competence voor de tankopslagmarkt: “Dit is een mooi vertrekpunt om nog actiever te worden in de tankopslag-business.”

 

Siemens Nederland, Siemens België, het Siemens hoofdkantoor en de in 2018 door Siemens overgenomen low code-specialist Mendix waren op de StocExpo vertegenwoordigd met een gezamenlijke stand. Ze ontvingen tal van internationale spelers uit de tankopslag. Velen van hen gaven aan met de Digital Worker hun organisatie gericht te kunnen optimaliseren.

Marvin Lehel, Nick Kiran en Bert van Dam gaven een lezing over de Terminal of The Future en de voordelen van digitalisering en samenwerking binnen het ecosysteem. Lehel: “Terminals kunnen door digitalisering de veiligheid van mensen en de productveiligheid verhogen, de ship-to-shore tijd verkorten en optimaal omgaan met hun ketenverantwoordelijkheid.” Van Dam: “Dit laatste vergt samenwerking met andere spelers in de keten, zoals havens, transportbedrijven, integratoren en verladers.”