"Hier wordt getoond hoe je van concept naar productie kunt gaan"

11 augustus 2022

De TU Delft Impact Contest moedigt ondernemende studenten aan om hun innovatieve en creatieve ideeën verder uit te werken tot een ondernemingsplan. Siemens heeft dit jaar voor het eerst drie deelnemende teams begeleid. Ze mochten in het Digital Experience Center hun idee/ondernemersplan pitchen en deden  inspiratie op voor de finale. Het resultaat mocht er zijn: twee van de drie teams zijn in de prijzen gevallen.

Circulaire zonnecellen

Het team Biosphere Solar won de publieksprijs. Het ontwikkelt als start-up een productielijn voor circulaire zonnecellen. Een duurzaam alternatief voor conventionele zonnepanelen, die veel toxisch materiaal bevatten en op het einde van hun levensduur niet kunnen worden gerecycled. Conventionele zonnepanelen bestaan uit een groot aantal aan elkaar gelijmde zonnecellen, waardoor ze niet gedemonteerd en hergebruikt kunnen worden. Met het modulair opgebouwde concept van Biosphere Solar kan dit wel. Hierdoor dalen de CO2-uitstoot en de kapitaaluitgaven (CAPEX). De start-up heeft niet de ambitie om zelf te gaan produceren, maar wil wel de standaard neerzetten. “We zoeken een OEM’er die openstaat voor een nieuwe productielijn. Siemens kan hiervoor de componenten leveren. Wij kunnen grote bedrijven en overheidsinstanties benaderen die de zonnepanelen willen installeren.” Het Biosphere Solar-team noemde de rondleiding door het Digital Experience Center een bijzondere ervaring: “Hier wordt getoond hoe je van concept naar productie kunt gaan. Heel spannend om al die nieuwe technologie te zien!”

Duurzame raketmotor

De studenten van team DeltaV hebben de ASML Makers Award gewonnen voor hun ontwerp van een zuinige en milieubewuste raketmotor voor satellieten van 500 tot 1000 kilogram. Omdat de behoefte aan satellieten groeit, zochten de studenten een oplossing om raketmotoren snel en in grote series te produceren. Ze zijn gemaakt uit hoogwaardig materiaal. Door de integrale opbouw van de motor zijn minder onderdelen nodig en dalen de productietijd, -kosten en -complexiteit. De studenten bouwen op dit moment een grote raketmotor, die ze binnenkort gaan testen. “Onze grootste uitdaging is zo’n motor de ruimte in te krijgen. Hiervoor hebben we financiële ondersteuning nodig en zoeken we de samenwerking met andere start-ups.”

Aardappelen in water kweken

Het team Habbi greep naast de awards, maar heeft wel een slim idee: pootaardappelen kweken in water. Dit als deeloplossing voor de uitdagingen in de landbouwsector. Wereldwijd moeten niet alleen steeds meer monden worden gevoed, maar worden ook de gevolgen van klimaatverandering steeds zichtbaarder. Het indoor kweken van planten in water (hydroponics) vergt minder landbouwgrond en mest. De gewassen kunnen lokaal worden geproduceerd waardoor vervuiling door transport wegvalt en landen onafhankelijker worden. Pesticiden zijn niet meer nodig. Men kan het hele jaar oogsten en continu de kwaliteit verbeteren. Veel bladgroenten worden al op deze manier geteeld. Team Habbi bedacht een geautomatiseerd, modulair en schaalbaar systeem om ook pootaardappelen in water te kweken. Dit is minder kosten- en tijdsintensief en beter voor het milieu. De studenten zitten nog in de ideefase, maar willen in een volgende stap een prototype bouwen. Naar de toekomst toe zien ze ook kansen voor het in water kweken van andere knolgewassen. In het Digital Experience Center deden zij veel inspiratie op. Vooral de simulatiesoftware vonden ze interessant. “Hiermee kun je tijdens het engineeren zonder verspilling van resources experimenteren, fouten maken en ervan leren.”

Inspirerende ervaring

Liesbeth Poortman (Smart Infrastructure) en Daniel Kofman (Digital Industries) hebben de studenten van de TU Delft Impact Contest begeleid. “Een inspirerende ervaring! De studenten zijn enthousiast, creatief en erg gemotiveerd om met technologie de wereld te verbeteren. Dit past bij de Technology with Purpose-visie van Siemens. Op basis van onze praktische ervaring in de industrie konden wij de studenten helpen hun ideeën meer concreet te maken.”

 

Bekijk hier de after movie van de finale.