Onderzoek: kansen en knelpunten in de smart machine industry

Hoe ver zijn machinebouwers in de digitale transitie? Zien ze de urgentie? Welke prioriteiten stellen ze? Hoe snel adopteren ze nieuwe technologie? Siemens heeft een benchmark uitgevoerd onder ruim honderd vooraanstaande Nederlandse machinebouwers over de status en plannen bij de transitie naar een Smart Industry.

De machinebouw zit middenin een industriële revolutie. Onder de noemer Smart Industry voltrekt zich een digitale transitie die de concurrentieverhoudingen op scherp zet. Dit transformatieproces heeft zowel betrekking op producten als processen.

Nieuwe businessmodellen

Machinebouwers die het concept van Smart Industry omarmen, zijn beter in staat om snel op veranderende klantenwensen in te spelen, onder meer door meerdere productopties in de vorm van modules aan te bieden. Dat flexibiliseert niet alleen de productiecapaciteit maar het verlaagt ook de kosten. Bovendien creëren innovatieve fabrikanten nieuwe business modellen door bijvoorbeeld remote services te bieden en machines niet alleen te verkopen maar op basis van performance contracten aan te bieden.

Kopgroep Smart Industry

Welke stappen hebben Nederlandse machinebouwers de laatste jaren gezet in de digitale transformatie? Richten ze zich voornamelijk op de kosten of (ook) op de klanten? En welke bedrijfsstrategie ligt hieraan ten grondslag?
In hoeverre zijn ze in staat om het totale proces van ontwerp, fabricage en service integraal digitaal aan te pakken. En welke business drivers bepalen of een bedrijf behoort tot de kopgroep in de Smart Industry?

Benchmark-rapport

Vanuit die vragen hebben we een benchmark uitgevoerd onder ruim honderd Nederlandse machinebouwers. In dit rapport ziet u waar zij op dit moment staan en wat de impact van de veranderingen is op de concurrentieverhoudingen in de sector. De uitkomsten geven een helder zicht op de kansen en knelpunten die machinebouwers signaleren in de Smart Industry.

Download hier het benchmark-rapport