Industrial Edge: de optimale technologiemix

Digitalisering heeft talloze voordelen voor de industrie, maar stelt bedrijven tegelijkertijd voor de uitdaging enorme datavolumes te verwerken. Edge computing, al dan niet in combinatie met cloud-oplossingen, kan uitkomst bieden.

Voor het verzamelen en analyseren van data uit industriële productieomgevingen heeft Siemens naast de cloud-oplossing MindSphere ook toepassingen voor edge computing ontwikkeld. Hiermee kunnen data decentraal worden verwerkt, aan de rand van het netwerk en dus zo dicht mogelijk bij de databron. De data-analyse vindt plaats in het hart van de fabriek en bevindingen vloeien direct terug naar de ontwerp- en productieprocessen. Dit stelt productiebedrijven in staat om snel procesverbeteringen door te voeren, (energie)efficiënter te worden en hun time-to-market te verkorten.

Uitdagingen industrie 4.0

Edge computing geeft hiermee antwoord op de uitdagingen die de versnelde groei van digitalisering en Industrie 4.0 voor de procesindustrie met zich meebrengt. Innovatiecycli worden steeds korter en producten en productieprocessen steeds individueler. Om concurrerend te blijven, moeten bedrijven flexibel kunnen reageren op veranderingen. Hierbij is de koppeling van productie en dataverwerking essentieel. In productie-omgevingen worden per seconde duizenden stukjes informatie gegenereerd. Sensoren meten continu belangrijke productieparameters zoals de conditie van machines en de productiekwaliteit. Hoe uitgebreider een installatie in een netwerk is opgenomen, des te groter de hoeveelheid gegenereerde data.

Grenzen bereikt

Bedrijven die afhankelijk zijn van lokale dataverwerking hebben vaak verschillende systemen die moeilijk te harmoniseren zijn en onvoldoende IT-capaciteit om gegevens te verwerken. Als gevolg hiervan bereiken ze snel hun grenzen. Ook cloud computing vormt niet altijd een oplossing. Dit heeft deels te maken met wettelijke voorschriften en met de enorme hoeveelheid data. Aangezien op de productievloer elke seconde telt, moet informatie realtime worden verwerkt, maar de data-overdracht van en naar de cloud gaat niet altijd snel genoeg om dit te borgen. Bovendien vereist het verzenden van grote datavolumes naar de cloud een hoge bandbreedte. Vooral voor kleinere bedrijven is dit een kostbare zaak.

Beste van twee werelden

Een combinatie van lokale realtime dataverwerking en gegevensverwerking in de cloud vormt een verstandige oplossing. Fabrikanten hunnen hierdoor volop profiteren van de cloud en tegelijkertijd  voldoen aan de marktvraag naar maximale flexibiliteit en responsiviteit. Het verwerken van grote datavolumes via edge computing verlaagt de opslag- en transmissiekosten, omdat alleen relevante data naar een cloud- of IT-infrastructuur wordt overgebracht. Gegevens die door edge computing worden verwerkt, kunnen in de cloud worden gebruikt om AI-algoritmes te ontwikkelen. De bevindingen kunnen vervolgens worden gedownload naar de edge-infrastructuur, waardoor continue procesoptimalisatie mogelijk wordt.

Geen grote investeringen

Edge computing hoeft niet gepaard te gaan met grote investeringen in nieuwe automatiseringssystemen. Veeleer is het een aanvulling op bestaande apparatuur. Met de Siemens Industrial Edge-toepassing kunnen edge dataverwerkingsapparaten eenvoudig worden aangesloten op bestaande automatiseringssystemen of als standaardonderdeel met de systemen zelf worden geleverd. Hierdoor zouden de implementatiekosten zelfs voor het MKB geen probleem mogen zijn.

 

Lees hier het volledige artikel (Engels).