MTP-standaard is winst voor alle industriële stakeholders

Door standaardisatie kan de industrie versnellen, kosten verlagen en de efficiëntie verhogen. Dit lukt alleen door samenwerking met diverse stakeholders binnen de industrie. In het kader van de SPS-beurs nodigde Siemens Nederland productiebedrijven, machinebouwers en systeemintegratoren uit voor een driedaags kennisevenement.

Productiebedrijven willen machineparken snel kunnen bouwen, aanpassen en uitbreiden om aangesloten te blijven bij de marktontwikkelingen. Daarom zetten grote industriële spelers in op standaardisatie. Een recente ontwikkeling binnen de voedingsmiddelenindustrie is standaardisatie via de door NAMUR ontwikkelde MTP-standaard. “Met MTP kan men snel en eenvoudig nieuw equipment van machinebouwers in bestaande processen en productielijnen integreren”, verklaart Joep de Boer, Head of Food & Beverage bij Siemens Nederland. “Producenten uit de voedingsmiddelensector hebben de voordelen hiervan herkend. Dankzij MTP is geen uitgebreide engineering meer nodig.”

Innoveren doe je samen. Door de krachten te bundelen, tillen we de performance van de hele industrie naar een hoger plan.
Joep de Boer, Head of Food & Beverage Siemens Nederland

Krachten bundelen met MTP

De ontwikkeling kan alleen slagen als ze door alle spelers binnen het industriële ecosysteem wordt omarmd. Machinebouwers, leveranciers van automatiseringsplatformen en systeemintegratoren moeten meegenomen worden in dit traject. Informeren en ideeën uitwisselen was dan ook het doel van het kennisevenement. De Boer: “Innoveren doe je samen. Door de krachten te bundelen, tillen we de performance van de hele industrie naar een hoger plan.” Senior OT-specialist Jacques Kappert, al jaren werkzaam in de voedingsmiddelenindustrie beaamt: “Als industrieel productiebedrijf wil je niet enkel hardware kopen, maar volledige functionaliteit afnemen, waarbij de services van de betreffende apparaten via een universele standaard direct beschikbaar zijn en gebruikt kunnen worden: Plug & Produce. Denk aan de USB-printer die de printservices op je computer beschikbaar maakt zodra je deze aansluit. Productiebedrijven kunnen met de MPT-standaard nieuwe apparatuur van verschillende leveranciers makkelijker integreren en hierdoor sneller op de marktvraag reageren. Leveranciers van equipment kunnen eenvoudiger nieuwe services voor de eindklant beschikbaar maken.”

Nieuwe businessmodellen

Kappert voorziet dat productiebedrijven gaan eisen dat equipmentleveranciers hun machines en apparaten met de MTP-standaard leveren, waardoor snelle, eenvoudige integratie van apparatuur van verschillende leveranciers mogelijk is. “Daar zit ook winst in voor equipmentleveranciers. Zij hebben er vanuit onderhoud en ontwikkeling belang bij hun eigen standaarden te behouden, maar ze vinden het tegelijkertijd belangrijk dat klanten hun machines inclusief bijbehorende services snel en eenvoudig kunnen integreren en gebruiken. Machinebouwers en technologiebedrijven gebruiken programmeeroplossingen die vaak verschillen van die van de klant. Het aanpassen van en integreren met systemen van de klant vergt veel engineering en is onderhoudsintensief. Met de MTP-standaard kunnen machinebouwers hun eigen standaard behouden en tegelijkertijd alle services direct voor de klant beschikbaar maken, onafhankelijk van het automatiseringsplatform. Dit biedt nieuwe mogelijkheden en verandert businessmodellen. Denk hierbij ook aan verdergaande concepten als Process as a Service. De verschuiving van het aanbieden van alleen fysieke hardware naar het aanbieden van services is al langer gaande in de samenleving en zal zich ook in de industrie verder doorzetten.”

Modularized engineering

Siemens toonde op de SPS een door GEA met Siemens-technologie gebouwde separatiemachine die via MTP eenvoudig kan worden gekoppeld aan de MES-laag. Daarnaast stelde Siemens haar plant life cycle managementtool voor: COMOS. Hiermee kunnen projectpartners tijdens de bouw of uitbreiding van een fabriek gevalideerde data gestandaardiseerd uitwisselen en werkt iedereen met de juiste informatie en documenten.

Standaardisatie is bij uitstek een traject dat je samen moet afleggen. Voor ontwikkelingen zoals MTP en COMOS geldt dat het succes ervan in de acceptatie door de hele industrie ligt.
Patrick Veldkamp, Siemens Global Accountmanager voor Royal FrieslandCampina

Samen versnellen

Patrick Veldkamp, Siemens Global Accountmanager voor Royal FrieslandCampina: “Standaardisatie is bij uitstek een traject dat je samen moet afleggen. Voor ontwikkelingen zoals MTP en COMOS geldt dat het succes ervan in de acceptatie door de hele industrie ligt. Als Siemens geloven we sterk in samenwerking binnen de driehoek die wordt gevormd door productiebedrijven, systeemintegratoren/machinebouwers en Siemens. Daarom brengen we naast innovatieve technologie ook kennis naar de markt en discussiëren we over future topics met andere spelers binnen het industriële ecosysteem. Dit was ook het doel van onze kennisevent: food for thought aanbieden, en vervolgens samen groeien en versnellen.”

Snel op marktvraag reageren

Siemens kijkt terug op een unieke samenkomst van de belangrijkste spelers uit de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie. Ideeën zijn uitgewisseld en contacten gelegd. Ook Jacques Kappert vindt dat er genoeg brandstof is om hier samen een vervolg aan te geven. “Standaardiseren is geen doel op zich, maar het mogelijk maken van services. Producenten kunnen hierdoor snel op de marktvraag reageren. Voor machinebouwers is het een kans om hun apparaten snel in bestaande systemen te integreren en op een andere manier te gaan concurreren. Tijdens het kennisevenement hebben we gemerkt dat we met voedingsmiddelenproducenten, machinebouwers, systeemintegratoren en een platformaanbieder als Siemens dezelfde richting op kunnen bewegen.”