Nieuwe training Virtual Commissioning

27 oktober 2020

Door machines eerst virtueel te bouwen en te testen kan men de fysieke inbedrijfstelling aanzienlijk verkorten en faalkosten voorkomen. In een nieuwe vijfdaagse training komt u alles te weten over de tools voor Virtual Commissioning (VIRTCOM) van Siemens.

Het ontwikkelen en bouwen van machines bestaat nog vaak uit opeenvolgende stappen. Na het opstellen van de specificaties begint het mechanisch ontwerp, gevolgd door het elektrisch ontwerp, de automatisering en het fysieke testen en in bedrijf stellen van de installatie. De automatisering begint pas op het moment dat de machineonderdelen al geproduceerd zijn. Het programmeerwerk wordt hierbij parallel aan de opbouw van de machine uitgevoerd.

Voordelen van simulatie

Machines zijn echter altijd een samenspel tussen mechanische onderdelen, elektrische componenten en de automatisering. Door dit niet vooraf te simuleren, kunnen complexe problemen pas op de shopvloer aan het licht komen. Naast vertragingen bij de inbedrijfstelling kan dit leiden tot onverwachte meerkosten. Ook de planning van de eindklant kan in het gedrang komen.

 

Het TIA Portal van Siemens voor Totally Integrated Automation omvat veel tools voor simulatie en virtueel testen. Deze maken ontwerpfouten al zichtbaar voor de machine fysiek gebouwd is. Virtueel testen en simuleren is veilig en kostenbesparend. Men heeft immers geen of minder dure prototypes nodig. Het testen en simuleren kan gewoon op kantoor plaatsvinden, zonder dat men de machine of een PLC nodig heeft. Dit verkort de time-to-market van nieuwe machines en maakt de planning robuuster. Bovendien kunnen de virtuele modellen worden ingezet voor het trainen van de operators die met de machines gaan werken.

Data en aanmelden

Bent u configuratie-engineer, (project)planner of programmeur? Tijdens onze vijfdaagse Virtual Commissioning for Machines Totally Integrated Automation in the Digital Enterprise (VIRTCOM) cursus maakt u kennis met virtual commissioning & testing in de praktijk. We presenteren de diverse softwarepakketten die Siemens hiervoor heeft ontwikkeld. Denk hierbij aan NX, MCD, TIA Portal, PLCSIM Advanced en SIMIT. We laten zien hoe u al tijdens het ontwerp van start kunt gaan met de automatisering en het testwerk. En zo grote efficiëntiestappen kunt zetten bij de ontwikkeling van machines.

 

De training start op 30 november a.s. Voor meer informatie en aanmelden klik hier