Dirk De Bilde: “Samenwerking en innovatie houden ons slagvaardig”

16 juli 2020

 In Link Magazine staat een interview met Dirk De Bilde, sinds 1 maart 2020 ceo van Siemens Nederland. De uit België afkomstige De Bilde wil als bestuurder een verbindende rol spelen en zet zowel intern als extern in op samenwerking als aanjager van technologische innovatie en daarmee concurrentiekracht.

De coronacrisis is voor De Bilde een bijzondere periode om de eigen organisatie, maar ook (potentiële) klanten, partners en leveranciers te leren kennen. Veel kennismakingsgesprekken met collega’s en bestuurders van de belangrijkste industriebedrijven in Nederland vinden via videobellen  plaats. De uitdagingen die Covid-19 met zich meebrengt zijn hierbij vaak onderwerp van gesprek. Hoe ga je hier als bedrijf mee om? Hoe borg je de veiligheid van je personeel en hoe kun je de productie weer opschalen? 

Samen sterker

Verbinding tussen mensen is wat De Bilde belangrijk vindt. “Samen kom je nu eenmaal verder”, aldus de Belg, die zich Vlaming noch Waal maar Belg voelt, en altijd al op zoek was naar verbinding met de ander. Als ceo van Siemens Marokko woonde hij van 2016 tot 2019 in dat land en inmiddels is hij naar Nederland verhuisd.

Technologische innovatie

Gezamenlijk met alle disciplines binnen Siemens, maar ook met andere bedrijven, partners en overheden wil De Bilde werken aan technologische innovatie. "Als het hierbij om digitale systemen gaat, is corona een enabler. Nu we allen van huis uit werken, maakt iedereen kennis met de voordelen van digitale technologie die al langer bestond, maar waarvan we nog niet noodzakelijkerwijze gebruik moesten maken. Dit geldt óók voor de digitale oplossingen van Siemens om installaties op afstand in bedrijf te stellen, te onderhouden en te monitoren. Voor veel machinebouwers is deze technologie door de Covid-19-beperkingen belangrijker dan ooit geworden."

De wereld verandert, staatsgesteunde bedrijven van elders zetten voet aan wal in Europa. Het beste wapen wat we hebben in Europa is innovatie
Dirk De Bilde, CEO Siemens Nederland

Klant centraal

Intern streeft De Bilde naar meer synergie tussen de verschillende onderdelen van Siemens Nederland NV, die een volledige dochter is van Siemens AG. Ze bestaat sinds maart 2020 uit de ‘operating companies’ Digital Industries en Smart Infrastructure. Deze richten zich respectievelijk op de digitale transformatie in de proces- en maakindustrieën en op het verbinden van energiesystemen, gebouwen en industrieën. De Bilde is naast ceo van Siemens Nederland ook managing director van Digital Industries. Hij kijkt naar samenwerking vanuit een netwerkstructuur, en niet vanuit een conglomeraatgedachte. Dit sluit aan bij de herstructurering van de Siemens-organisatie in de afgelopen jaren, waarbij in plaats van één groot conglomeraat een fleet of ships is ontstaan met hun eigen specialismen. Zo zijn de offshore windactiviteiten ondergebracht in een partnership met windenergiebedrijf Gamesa. De medische technologie heeft zich afgescheiden, onder de noemer Siemens Healthineers. Deze zogenoemde strategic companies profiteren van de kracht van het Siemens-merk maar kunnen zelfstandig ageren als competentiecentrum op hun eigen terrein. Dit alles met als doel de klant meer centraal te stellen.

Europese slagkracht

Meer samenwerking is ook wat De Bilde graag binnen Europa zou zien. Hij vindt het hoogstnoodzakelijk dat de EU een eensluidend, krachtig standpunt kan uitdragen op het wereldtoneel, over hoe we omgaan met de VS, China en Rusland. “Komen we niet tot dergelijke standpunten, dan verzwakt de Europese positie op het wereldtoneel, in politieke, economische en ook technologische zin”, aldus De Bilde in Link Magazine. “De wereld verandert, staatsgesteunde bedrijven van elders zetten voet aan wal in Europa. Het beste wapen wat we hebben in Europa is innovatie. Juist daar kan Siemens een grote rol spelen bij het helpen versterken van de wereldwijde concurrentiepositie van Europa.” Tot slot bepleit hij meer samenwerking tussen Europa en Afrika. Door Afrikaanse bedrijven te helpen zich lokaal te ontwikkelen en business te creëren kan de regio zelfstandiger worden en in de eigen samenleving investeren.

 

Lees hier het volledige interview in Link Magazine.