Siemens opent Center of Competence voor tankopslag in Den Haag

8 december 2021

Door zijn centrale ligging in het ARA-gebied (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen) is Nederland een strategische hub voor tankopslag. Zo’n 80 procent van de marktleiders heeft het hoofdkantoor in de regio Rotterdam. Klimaatverandering en energietransitie stellen de sector voor grote uitdagingen. De ambitie van het Center of Competence (CoC) van Siemens in Den Haag is om terminaloperators op deze reis te begeleiden.

De oprichting van het CoC is een mooie mijlpaal voor de Nederlandse Siemens-organisatie, waaraan veel voorbereiding vooraf is gegaan. Als business development manager begon Bert van Dam enkele jaren geleden de tankopslagmarkt te verkennen. Dit sluit aan bij de strategie van Siemens om marktsegmenten met groeipotentieel (zogenaamde verticals) met geïntegreerde teams te bedienen. De tankopslag is zo’n groeimarkt. “Aangezien het om een nichemarkt gaat, kun je relatief snel stappen zetten”, aldus Van Dam, die de afgelopen jaren veel gesprekken voerde met tankopslagbedrijven en hun terminals bezocht om te kijken wat er speelt.

Energietransitie

Een mega-uitdaging voor tankopslagbedrijven is de energietransitie. Om onze CO2-footprint te verkleinen en de aardopwarming af te remmen, moeten we af van fossiele brandstoffen. In plaats van olie zullen we op termijn een veelheid aan duurzame energiedragers opslaan, waaronder biobrandstoffen, methanol en op den duur waterstof. Dit zijn veelbelovende, schone brandstoffen voor onder meer de transportsector en industrie. Bij een gelijkblijvende energievraag staat de tankterminalindustrie voor uitdagingen: een aantal nieuwe brandstoffen hebben een lagere energiedichtheid waardoor meer opslagruimte en/of handling nodig is. “De grote tankopslagbedrijven zijn zich zeer bewust van de transitie die ze moeten doormaken”, aldus Robert Lahr, head of sales bij Siemens Digital Industries in Nederland. “Olie-assets worden afgestoten of geüpgraded. Daarnaast komen er nieuwe, toekomstgerichte assets bij. Bij de aanpassing of ontwikkeling van infrastructuur voor tankopslag kunnen wij met ons brede portfolio een belangrijke rol spelen. Zo zijn we momenteel betrokken bij de bouw van een greenfield in de haven van Rotterdam en meerdere uitbreidingen in de ARA-regio.”

De blokkade van het Suez-kanaal in maart 2021 en COVID-19 hebben duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar wereldwijde supply chains zijn. Tankopslagbedrijven vormen een belangrijk onderdeel in de wendbaarheid hiervan en hebben alle belang bij ketentransparantie."
Bert van Dam, business development manager, Siemens Nederland

Standaardiseren, automatiseren en digitaliseren

Het portfolio van Siemens voor de tankopslagsector is de afgelopen jaren sterk gedigitaliseerd en uitgebreid. Van oudsher levert Siemens veel kleppen, meetinstrumenten en andere veldcomponenten voor tankterminals. Lahr: “Wij hebben een duidelijke visie voor de industriële sector: standaardiseren, automatiseren en digitaliseren. Deze visie heeft reeds tot enorme innovaties geleid en zal ook in de tankterminalsector leiden tot de terminal of the future.” Van Dam: “Vanwege de energietransitie gaan tankterminals onzekere tijden tegemoet. Door te standaardiseren, automatiseren en digitaliseren kunnen zij sneller inspelen op de veranderende markt. Ons initiële succes in deze markt was een route control-systeem om productcontaminatie te voorkomen. Het risico hierop zal verder toenemen naarmate we meer en andere producten gaan opslaan. Met een geautomatiseerde stoplicht-oplossing kunnen we dit risico mitigeren. We hebben ons route control-systeem inmiddels doorontwikkeld tot een tankmanagementsysteem waarmee je alle (logistieke) processen op de terminal kunt handelen.”

Supply chain management

Nog een stap verder is de ontwikkeling van oplossingen voor supply chain management, om transparantie en veiligheid in de keten te waarborgen. Van Dam: “Tankopslag is internationale business, gestuurd door vraag en aanbod. Bedrijven in deze sector willen inzicht in hun supply keten om snel te kunnen reageren op actuele ontwikkelingen. De blokkade van het Suez-kanaal in maart 2021 en COVID-19 hebben duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar wereldwijde supply chains zijn. Dit leidde op internationaal vlak tot verstoringen in logistieke ketens. Aangezien tankopslagbedrijven een belangrijk onderdeel vormen van het globale supply netwerk hebben ze alle belang bij ketentransparantie. Een belangrijke stap om dit te realiseren is de integratie van IT en OT, asset management en real time inzicht. Dit maakt het mogelijk om de order-to-cash-cycle te borgen. Samenwerking en open ecosystemen zijn essentieel in deze reis.”

Visie en strategie

In het onlangs geopende Digital Experience Center in Den Haag kunnen industriële bedrijven zelf ervaren welke digitale oplossingen Siemens voor hun sector heeft ontwikkeld. Ook de marktleider in tankopslag was er onlangs te gast. Het is de opmaat naar verdiepende gesprekken over de tankterminal of the future. Robert Lahr: “Met ons portfolio en onze opgebouwde domeinkennis gaan we graag in gesprek over visie en strategie met de operators, die de echte kennisdragers zijn.”

Open technologie

Siemens ziet mogelijkheden om de sector slimmer, flexibeler en efficiënter te maken. Van Dam denkt in de richting van een netwerk met autonoom functionerende, connected terminals met een gecentraliseerde strategische controleroom en ketenintegratie. Dit te realiseren, vereist open platforms op basis van industriële communicatiestandaarden waarop diverse technologieleveranciers slimme applicaties kunnen ontwikkelen. “Wij zijn ervan overtuigd dat alleen open oplossingen leiden tot duurzame groei en bedrijven flexibel houden. Wie weet al hoe de wereld er over 30 jaar uitziet? Met een platform op basis van open industrie-standaarden kunnen bedrijven leveranciersonafhankelijk hun behoeften invullen op alle terreinen: van systeemarchitectuur tot cybersecurity.”

Digital Twins

Simulatie speelt een steeds grotere rol bij het ontwerpen van infrastructuur. Dit geldt ook voor de bouw van opslagterminals. Van Dam: “Je wil eerst in kaart brengen of het haalbaar is wat je bedacht hebt en of er geen bottlenecks in je logistieke processen ontstaan. Dan kun je met meer zekerheid gaan bouwen en de business case op voorhand valideren. Hiervoor gebruiken wij Digital Twins in combinatie met proces- en logistieke simulatie. Tijdens de beheerfase kun je de Digital Twin gebruiken om je processen op basis van data continu verder te optimaliseren.”

Schaalbare oplossingen

De kennis van het CoC en de globale aanwezigheid van Siemens vormen een ideaal platvorm om internationale spelers in de tankopslag maximaal te kunnen ondersteunen.  Bert van Dam is verantwoordelijk voor de functionele aansturingen van het CoC. Zijn team bestaat uit ervaren specialisten, die gedreven zijn om hun kennis snel verder uit te bouwen. “We gaan voor schaalbare oplossingen die we wereldwijd kunnen neerzetten.”

 

Benieuwd hoe Siemens u kan ondersteunen tijdens uw reis naar de terminal of the future? Wij vertellen u graag meer tijdens een rondleiding door ons Digital Experience Center in Den Haag. Neem contact op met Bert van Dam (bert.van.dam@siemens.com / 06 22669922)  om een afspraak te maken voor een bezoek aan het DEX.