Nieuwe app verbetert gebruik instrumentatiedata

4 september 2020

Siemens breidt haar instrumentatieportfolio uit met de nieuwe Sitrans SAM IQ-app voor Smart Asset Management (SAM) van procesinstrumentatie. De Sitrans SAM IQ-app biedt de gebruiker nieuwe mogelijkheden door waardevolle informatie beschikbaar te stellen, die voorheen niet toegankelijk was.

Dit zijn op de eerste plaats aanvullende diagnostische gegevens, die worden verzameld, voorbereid en zeer overzichtelijk worden gevisualiseerd. Sitrans SAM IQ is ontworpen in lijn met de gestelde eisen conform de NAMUR-richtlijn. De app kan instrumentatiedata verwerken vanuit Siemens- en niet-Siemens instrumenten. De overdracht van alle instrumentatiedata naar een uniform informatiemodel betekent dat voor het eerst informatie van alle fabrikanten beschikbaar is en hierdoor kan worden afgeleid en vergeleken. 

Storingen verminderen

Sitrans SAM IQ biedt een gebruiksvriendelijk overzicht van alle geïntegreerde meetinstrumenten. Om gemakkelijk prioriteiten te kunnen stellen aan het onderhoud toont de app – geheel conform NAMER NE107 – in één oogopslag de onderhoudsstatus van elk instrument. Bovendien beschikt de gebruiker over talloze opties voor evaluatie en bewaking van data, die kunnen worden gebruikt om storingen aan instrumenten te verminderen en de bedrijfszekerheid te vergroten. Bijkomend voordeel is dat door de overgang van ad-hoc naar preventief onderhoud aan instrumenten de onderhoudskosten tot een minimum worden beperkt. 

Breed scala van functies

Sitrans SAM IQ beschikt over een breed scala van functies, zoals de functie om de status van het instrument gedurende zijn hele levenscyclus te kunnen volgen. Door tijdig inzicht of het instrument in aanmerking komt voor reparatie dan wel vervanging kan stilstand worden voorkomen. In geval van onbedoelde wijzigingen in de configuratie of ongeoorloofde toegang kunnen alle wijzigingen eenvoudig worden geïdentificeerd in het logboek en kan het herstelproces worden geactiveerd. 

Cloud-based

Bovendien stelt Sitrans SAM IQ gebruikers in staat om metingen te valideren door middel van instrumentdiagnostiek van proceswaarden. Aanpasbare dashboards met meerdere parameters bieden ondersteuning voor de optimalisatie van alle processen. Dit betekent dat data tussen meetinstrumenten onderling kunnen worden vergeleken en dat specifieke plausibiliteits­controles kunnen worden uitgevoerd. Sitrans SAM IQ is ideaal geschikt voor industrieën waar meetinstrumenten worden gebruikt, bijvoorbeeld in de chemische, farmaceutische, voedings- en drankenindustrie of de water- en olie- en gasindustrie. De Cloud-gebaseerde app is zowel beschikbaar voor desktop-PC's als voor mobiele apparaten zoals tablets en smartphones, en biedt gebruikers op elk moment en vanaf elke locatie eenvoudig toegang tot de gewenste data.