Siemens en Actemium bouwen up-to-date besturing voor fermenter-proceslijn

25 januari 2021

Om toekomstbestendig te blijven, laat een vooraanstaande Nederlandse fabrikant van dierenmedicijnen de verouderde besturing van een fermenter-proceslijn vervangen en integreren binnen de eigen virtuele omgeving van het bedrijf. Dit laatste vereenvoudigt het beheer en maakt uitbreidingen op een later tijdstip gemakkelijker.

“De huidige besturing is sterk verouderd”, vertelt projectmanager Joost Kisters. “We krijgen geen support meer. Als er wat kapot gaat, kan dit in het ergste geval tot een productiestilstand leiden. Dat risico willen wij niet lopen.” 

Voordelen virtualisatie boven fysieke hardware

Siemens werd in een vroeg stadium gevraagd om mee te denken en te adviseren over de beste oplossing. “Voorheen hadden wij servers en clients met eigen hardware, maar onze nieuwe besturing willen we virtueel uitrollen”, aldus Kisters. “We willen hiervoor onze eigen virtuele omgeving gebruiken, die door ons global support-team ondersteund wordt. Hierop draaien al meerdere procesbesturingen en we zien de duidelijke voordelen van virtualisatie boven fysieke hardware. Het beheer wordt hierdoor eenvoudiger en we kunnen in de toekomst gemakkelijker uitbreiden.”

Technisch advies

Noorie Ahmed, Accountmanager Food & Beverage bij Siemens, ging samen met een aantal collega’s een kijkje nemen wat de mogelijkheden waren. “Het team van Kisters had als voorbereiding een functionele set-up gemaakt met een aantal mogelijke scenario’s”, aldus Ahmed. “Een consultant van SIMATIC SiVaas & SIMATIC Batch heeft tijdens een clarification meeting het advies van Siemens gepresenteerd en gedemonstreerd. Dat was een functionele match met één van Kisters’ scenario’s.” Voor Kisters was dit goed nieuws: “Onze voorkeur gaat uit naar SIMATIC PCS7. Hiermee hebben we een DCS-oplossing. Bovendien hebben onze operators al ervaring met dit systeem.”

Library-aanpak

De aanbesteding is gewonnen door system integrator Actemium, die al eerder grote automatiseringsprojecten voor deze klant heeft uitgevoerd en Siemens PCS7 Specialist Partner is. Actemium kwam volgens Kisters op alle terreinen als beste naar voren. “Zij denken mee in onze uitdagingen en de modules die we nodig hebben. Je kunt bij Actemium een complete vraag neerleggen, inclusief paneelbouw en montage. We waren ook erg overtuigd van hun library-aanpak met softwareblokken voor procesfuncties. We hebben op dit moment slechts één fermenter-proceslijn in opdracht gegeven, maar de komende jaren gaan we ook de besturing van drie andere fermenter-proceslijnen vernieuwen.” Bart Verburg, Client Manager bij Actemium: “Daar hebben wij in onze offerte al rekening mee gehouden. We maken voor dit eerste project een bibliotheek van de procesfuncties die deels in alle lijnen zitten en deels alleen in de eerste lijn. Dit betekent dat we nu al dingen bouwen die we later kunnen hergebruiken. Als straks de tweede lijn wordt aangepakt, is een groot deel van de functies al beschikbaar. Aangezien het om een farmaceutische omgeving gaat, wordt de software van de library nu al gevalideerd. Dit hoeft op een later tijdstip dan niet meer te gebeuren.”

Strakke planning

Actemium bouwt momenteel de bibliotheek en is parallel hieraan met de virtualisatie bezig. In de designfase wordt nauw samengewerkt met de procestechnologen van de klant. Verburg: “We hebben regelmatig zogenaamde tech-sessies met de gebruikers om de basismodules te definiëren en ontwerpen. We werken op agile wijze toe naar de FAT.” In september 2021 wordt de eerste  proceslijn overgezet naar de nieuwe besturing. Dit mag maximaal 25 dagen duren en vraagt om een strak plan van aanpak. Ook dat was een selectiecriterium waarop Actemium hoog heeft gescoord. Verburg: “We plannen de ombouw gedetailleerd van dag tot dag, zodat we niet voor onaangename verrassingen komen te staan. Voorafgaand aan de ombouw zetten we bij de klant een testsysteem voor alle vier de lijnen neer waarop de operators kunnen trainen en (virtueel) recepten kunnen opstellen.”

Gebundelde expertise

Alle betrokkenen hebben vertrouwen in een goed vervolg van dit technisch uitdagende project. Verburg: “Als Actemium hebben we de juiste kennis en ervaring. We hebben eerder succesvolle projecten voor deze klant gerealiseerd. Wat natuurlijk niet betekent dat we achterover kunnen leunen. Je bent altijd maar zo goed als je laatste project!” Ahmed: “Siemens is trots deel te mogen uitmaken van dit mooie project en samen met Actemium te kunnen laten zien waartoe we in staat zijn. Met als doel een toekomstbestendige oplossing te realiseren, die voldoet aan de functionele eisen en waarmee de klant tevreden is.” Kisters: “De samenwerking verloopt open en op basis van vertrouwen. Problemen kunnen we direct met Actemium en Siemens bespreken. Met z’n drieën hebben we heel veel expertise.”