Waterschap Brabantse Delta op weg naar slim en duurzaam waterbeheer

5 oktober 2021

Waterbeheer wordt steeds uitdagender. Waterschap Brabantse Delta werkt daarom toe naar één applicatielandschap voor zowel procesautomatisering als -informatisering. Eric van der Laan (ICT) en Stefan Wahl (Siemens) over de meerwaarde van digitalisering, edge control en samenwerking in de watersector.

Brabantse Delta, een groot fusiewaterschap in het westen van Noord-Brabant, zorgt in 21 gemeenten voor veilige dijken, voldoende water en schoon water. Het borgen hiervan wordt in tijden van klimaatveranderingen uitdagender. Denk maar aan de enorme wateroverlast waarmee het zuiden van Nederland afgelopen zomer te maken kreeg. Net als andere waterschappen is ook Brabantse Delta op zoek naar optimalisatiemogelijkheden voor het waterbeheer. Digitalisatie wordt in dit kader steeds belangrijker.

Digitaliseringsvraagstuk

“Vrijwel alle waterschappen houden zich vandaag de dag bezig met het digitaliseringsvraagstuk”, zegt Eric van der Laan, business development executive bij ICT Netherlands. “Informatietechnologie (IT) wordt daarmee ook steeds meer een onderdeel van operationele technologie (OT). Hierdoor kun je data uit operationele systemen verzamelen, analyseren en deze informatie benutten om je operationele processen te verbeteren.”  Stefan Wahl, accountmanager Water & Waste Water bij Siemens: “Wij voegen sinds jaren intelligentie toe aan de operationele technologie die we ontwikkelen. OT en IT waren in het verleden twee totaal verschillende werelden. Dat is ook begrijpelijk: een update van de IT is zo gedaan, maar bij de OT ligt de plant stil. Deze werelden gaan elkaar steeds meer begrijpen.”

Interessant en vooruitstrevend is dat Brabantse Delta naast procesautomatisering ook procesinformatisering uitvraagt. Dit is uniek in de watersector én een belangrijke stap naar een data-gedreven organisatie.
Eric van der Laan, business development executive bij ICT Netherlands

Harmonisatie

In samenwerking met Siemens en Kisters gaat ICT binnenkort aan de slag voor Brabantse Delta. ICT heeft de aanbesteding gewonnen voor de ontwikkeling van een systeemconcept voor procesautomatisering en -informatisering. De kick-off vond in september plaats. Brabantse Delta wil toewerken naar één waterschapsbreed applicatielandschap voor procesautomatisering (PA) en procesinformatisering (PI). Een uniforme oplossing voor zowel de waterketen (afvalwater) als het watersysteem (oppervlaktewater) en de vaarwegen. Van der Laan: “Interessant en vooruitstrevend is dat Brabantse Delta naast PA ook PI uitvraagt. Dit is uniek in de watersector én een belangrijke stap naar een data-gedreven organisatie.”

Robuust en open

Voor de procesautomatisering kiest Brabantse Delta een PLC/SCADA-oplossing in plaats van een Distributed Control Systeem (DCS). ICT bood aan met Simatic S7-1500 open controllers van Siemens in combinatie met het SCADA-systeem WinCC OA. Van der Laan motiveert de keuze voor Siemens-technologie: “Siemens is een naam en staat voor robuustheid. Hun open controller is geschikt voor edge, wat een knock-out criterium was. Een groot aantal objecten van Brabantse Delta heeft al PA van Siemens en men is daar zeer tevreden  over.”

Pilotfase

De komende 10 tot 15 jaar worden kleine en grote afvalwaterzuiveringen, pompen, gemalen en waterkeringen overgezet naar de nieuwe standaard voor procesautomatisering. Deze wordt uitgevoerd in zogenaamde building blocks, waarmee de verschillende locaties en objecten binnen het watersysteem, de waterketen en de vaarwegen worden omgebouwd.  Het traject start met een pilot, waarin twee gemalen en één rioolzuiveringsinstallatie worden gekoppeld. In de zomer van 2022 moet dit draaien. Van der Laan: “Tijdens de pilot gaan we toetsen of ons systeemconcept goed aansluit op de verwachtingen van het waterschap. Brabantse Delta gaat ook testen of wij de rol van partner kunnen vervullen. Bij succes mogen we de standaard in de toekomst gaan beheren. Wat niet wil zeggen dat wij de standaard verder uitrollen over de afzonderlijke projecten. Per project wordt bepaald wie dat gaat doen. Wij gaan de standaard wel beheren en waar nodig bijsturen. Verder nemen wij het beheer van de nieuwe objecten voor onze rekening.”

Voordelen van edge control

Door de open controllers met SCADA van Siemens kan procesdata lokaal worden verwerkt. Dit wordt edge control genoemd: intelligentie aan de rand van het netwerk. Wat zijn de voordelen ten opzichte van centrale controle? Van der Laan: “Het verwerken van data gaat sneller én je kunt rekening houden met lokale omstandigheden. Denk aan regenval. Je hebt ook een oplossing als de verbinding met de cloud wegvalt. Edge control vraagt om wat extra investeringen in de beveiliging van het netwerk, maar maakt je wel robuuster.” 

Data-analyses

Hoe edge control bijdraagt aan de optimalisatie van de processen binnen Brabantse Delta, gaan de partners de komende maanden met elkaar ontdekken. Van der Laan: “Deze nieuwe werkwijze brengt ook uitdagingen mee. Je krijgt een nieuw architectonisch vraagstuk: waar beleg ik als waterschap welke verantwoordelijkheid? Hoe blijft alles als één systeem goed werken? Wanneer mag centraal lokaal overrulen en vice versa? We gaan het met elkaar ervaren. Heel belangrijk is dat we de OT-specialisten betrekken bij de IT. Het wordt voor de operators best een uitdaging om niet meer te schakelen op basis van hun intuïtie, maar op basis van de aangeleverde setpoints die middels data-analyses zijn bepaald.” 

Partnerschap

Als partner van Brabantse Delta gaat ICT het waterschap adviseren, Van der Laan: “Partnerschap betekent dat je samen duidt, dat je elkaar helpt, initiatief neemt en transparant bent. Dit verwachten wij ook van onze technologieleveranciers. Het moet om inhoud gaan en de feedback moet open zijn.” ICT en Brabantse Delta hebben een stuurgroep opgericht. De communicatie tussen ICT, Siemens en Kisters verloopt op reguliere basis. Bij directe vragen van het waterschap aan Siemens wordt ook ICT op de hoogte gebracht. Wahl: “Logisch, toch? Je doet het samen.”

Online watercongres

ICT Group verzorgt op 14 oktober een online congres rond ‘Intelligent Waterbeheer’ met onder meer een paneldiscussie tussen verschillende waterschappen. Namens Siemens lichten Roy Weening en Stefan Wahl de oplossingen van Siemens toe voor standaardisering, centralisering en digitalisering in de watersector. Kijk hier voor meer informatie en om in te schrijven voor het Online Water Congres 2021: Intelligent waterbeheer.