Transforming the everyday om een betere toekomst te creëren

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van ons bedrijf - het zit in ons DNA. Wij stellen onze klanten in staat om duurzame groei te realiseren en hun industrieën te transformeren.Met ons DEGREE-framework stellen wij strategische ambities vast ten behoeve van al onze stakeholders op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur.

Ons duurzaamheidsrapport: goede resultaten, voortdurende verbetering 

Wij hebben verdere vooruitgang geboekt bij het verwezenlijken van onze duurzaamheidsambities. Op onze Capital Market Day in juni 2021 hebben we onszelf ambitieuze doelen gesteld op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) met ons nieuwe strategische kader DEGREE. In ons duurzaamheidsrapport voor het boekjaar 2021 staat onze vooruitgang bij de verwezenlijking van deze doelstellingen beschreven. 

 

Business to Society rapport 2021

Dit rapport omvat een beschrijving van de maatschappelijke impact van zes Siemens ondernemingen binnen Nederland, die ieder op hun eigen terrein vooroplopen met innovatieve technologie, gefocust op digitalisering. Te weten: Siemens Smart Infrastructure, Siemens Digital Industries, Siemens Digital Industries Software, Siemens Healthineers, Siemens Mobility en Mendix. 

Overzicht van onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid

"Duurzaamheid zit in ons DNA. Het is geen optie. Het is noodzaak. Op basis van onze succesvolle staat van dienst, stellen we onszelf nu nog ambitieuzere doelen. We zullen onze inspanningen versnellen en de lat hoger leggen om aanzienlijk meer waarde te creëren voor al onze stakeholders. Duurzame bedrijfsgroei gaat hand in hand met de waarde die we creëren voor mensen en onze planeet."

 

Judith Wiese, Chief Human Resources Officer, Chief Sustainability Officer en lid van de Raad van Bestuur van Siemens AG

DEGREE

DEGREE - Een duidelijk framework voor duurzaamheid

Bij Siemens tillen we ons ESG-commitment naar een hoger niveau met ons DEGREE-framework. Het is een 360 graden benadering voor alle stakeholders - onze klanten, onze leveranciers, onze investeerders, onze mensen, de samenlevingen die wij dienen, en onze planeet. Door de drie aspecten van ESG aan te pakken, bouwen we aan een betere toekomst voor onze planeet, bevorderen we een cultuur van vertrouwen, empowerment en groei, die inclusieve economische kansen ondersteunt, en die ervoor zorgt dat onze mensen en bedrijven veerkrachtig en relevant blijven wat de toekomst ook brengt

 

Wij hebben duidelijke, zeer ambitieuze prioriteiten gesteld voor ESG-kernthema's die wij zowel intern, binnen onze eigen activiteiten, als samen met onze klanten nastreven. Het DEGREE framework is gebouwd op onze sterke staat van dienst en onze technologie die volledig is ingebed in onze bedrijfsstrategie. Bij Siemens willen we duurzaamheid bevorderen door waarde te creëren voor al onze stakeholders, samen met onze klanten duurzame groei te stimuleren en een betere toekomst te creëren.

VN agenda 2030

Onze bijdrage aan de SDG's

UN Agenda 2030 for Sustainable Development
Siemens is committed to contributing to the SDGs through its products and solutions, its responsible business practices in ~200 countries, through strategic partnerships and targeted community activities.
Find out more.
Learn more
Learn more
Verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen

Wij bij Siemens willen een rolmodel zijn en handelen in het belang van ons bedrijf en onze stakeholders. Verantwoord ondernemen speelt een cruciale rol in het streven van onze onderneming om ethische en verantwoorde beslissingen te nemen in het belang van al onze stakeholders Dit omvat onze hoge normen op het gebied van milieubeheer, het respecteren van de mensenrechten in de gehele waardeketen en onze vastberadenheid om betrouwbaarheid, eerlijkheid en integriteit binnen onze eigen onderneming en daarbuiten te bevorderen.

 

Download Siemens Business Conduct Guidelines

Meldingskanalen

Regelgeving en meldingskanalen

De Business Conduct Guidelines bevatten de basisprincipes en regels voor de manier waarop wij handelen binnen ons bedrijf en in relatie tot onze partners en het publiek in het algemeen. Zij omvatten de verplichting om te allen tijde de van toepassing zijnde wetten na te leven. Siemens tolereert geen enkele vorm van corruptie, schending van de beginselen van eerlijke concurrentie en andere overtredingen van de wet - en waar dit toch gebeurt, treden wij snel op. Dit geldt wereldwijd en op alle niveaus van de organisatie. Wij bieden interne en externe partijen verschillende manieren om eventuele inbreuken op de naleving te melden. Vertel het ons, de Ombudspersoon en Accounting Complaints zijn beschermde kanalen die Siemens werknemers en externe belanghebbenden kunnen gebruiken om hun bezorgdheid over mogelijke inbreuken kenbaar te maken, vertrouwelijk en indien gewenst ook anoniem.