Verbondenheid transformeert

Een succesvol bedrijf is voor ons een bedrijf waar iedereen erbij hoort.

Diversiteit zorgt ervoor dat wij een afspiegeling zijn van de samenleving waarin wij actief zijn. Door gelijkheid zorgen wij ervoor dat iedereen dezelfde kansen krijgt en eerlijk wordt behandeld. Door een sfeer van thuishoren, zetten we onze mensen in hun kracht om zo hun mogelijkheden te benutten en te groeien.
Hoewel diversiteit en inclusie voor verschillende mensen in verschillende culturen verschillende dingen kunnen betekenen, is het belang van erbij horen universeel. Het creëren van een omgeving waarin alle medewerkers het gevoel hebben dat ze erbij horen is meer dan alleen onze missie, het is ook onze passie.
Natalia Oropeza, Chief Cybersecurity en Chief Diversity Officer, Siemens AG

Onze diversiteit in cijfers*

0

werknemers

en 168 verschillende nationaliteiten

0 %

aandeel vrouwen

  • 19.6% in leidinggevende functies
  • 30% in nieuwe instromers
0

personen met een beperking

alleen al in Duitsland

*Cijfers 30 september, 2021

Vier generaties werken zij aan zij

Wij zijn trots op onze inclusieve werkplek

Gedurende de Pride maand - en elke maand van het jaar - vieren en steunen wij onze LGBTQIA+-community. Wij streven naar een werkplek en een samenleving waar iedereen zich volledig geaccepteerd, gewaardeerd, veilig en vrij kan voelen om zichzelf te zijn. Bij Siemens hoeft je je identiteit niet achter te laten bij de ingang. Bij Siemens hoor je erbij.

Wij kiezen ervoor om uit te dagen

Vrouwen hebben sinds de begindagen van ons bedrijf een sleutelrol gespeeld bij Siemens en zijn ook nu van vitaal belang voor ons succes. Wij zetten ons in voor de versterking van gendergelijkheid en de volledige emancipatie van alle vrouwen, niet alleen in onze organisatie maar ook in de samenleving die wij dienen.

Onze rol in de voortdurende strijd voor raciale rechtvaardigheid en gelijkheid

Bij Siemens geloven we dat we de verantwoordelijkheid hebben om op te staan tegen onrechtvaardigheid en ongelijkheid. Wij zetten ons in om onze werknemers die tot een etnische minderheid behoren te steunen door voorlichting te geven, naar elkaar te luisteren, elkaar met respect te behandelen en discriminatie in al haar vormen uit te bannen.

Ability @ Siemens

Bij Siemens is inclusie van mensen met een beperking meer dan toegankelijkheid alleen. Het is een holistische denkwijze en een prioriteit voor het hele bedrijf. Wij werken elke dag aan het wegnemen van zichtbare en onzichtbare barrières en het bevorderen van een cultuur van inclusie, bewustzijn en begrip - om werknemers met een beperking te ondersteunen en mondiger te maken.

Siemens steunt #PurpleLightUp - een wereldwijde beweging die de economische bijdrage van de 386 miljoen werknemers met een beperking over de hele wereld viert en onder de aandacht brengt. Dit als teken van respect voor de Internationale Dag van  Mensen met een Beperking van de Verenigde Naties (IDPD), die jaarlijks op 3 december wordt gehouden.

In 2021 sloot Siemens zich aan bij de Valuable 500 en zette de inclusie van mensen met een beperking op de leiderschapsagenda.

U kunt hier meer lezen over de commitment van Siemens

Een rijk palet aan verschillende culturen

Net zoals de samenleving waar wij ons voor inzetten, is Siemens zelf een rijk palet aan diverse etniciteiten en culturen. Culturele diversiteit is een voedingsbodem voor innovatie, creativiteit en groei - allemaal factoren waarop wij vertrouwen 'to transform the everyday'. Op de Werelddag voor culturele diversiteit 2021 hebben we onze mensen uitgenodigd verhalen en foto's te delen om onze verschillende culturen te vieren en te waarderen.