Digitalisering

Bekijk de video. Onze wereld raakt steeds meer met elkaar verbonden. Miljarden slimme apparaten en machines genereren enorme hoeveelheden data en slaan een brug tussen de echte wereld en virtuele werelden. Het omzetten van deze enorme hoeveelheden data in waardevolle informatie is een essentiële succesfactor. Bekijk de video voor meer informatie.
Meer informatie

Meer over digitalisering…

Ontdek meer over de digitale oplossingen die Siemens vandaag al biedt voor de wereld van morgen - om meer efficiëntie, duurzaamheid en veiligheid te realiseren.
MindSphere in één oogopslag

Beheers uw digitale transformatie

MindSphere is het open cloudplatform van Siemens dat het hart vormt van een krachtig IoT-besturingssysteem voor het leveren van data-analyses,  ontwikkeltools, applicaties, services en gegevensuitwisseling. Het analyseert en benut uw data om waardevolle inzichten te verkrijgen. Optimaliseer de prestaties van uw systemen voor maximale beschikbaarheid.
Diepgaand

De digitale sprong voorwaarts – Meer efficiëntie door samenvoeging van de echte wereld met virtuele werelden

De wereld om ons heen wordt steeds digitaler, van smartphones tot complexe industriële systemen.

Sensoren en actuatoren in gasturbines, treinen of fabrieken verzamelen data, monitoren condities, automatiseren functionaliteiten en optimaliseren processen door gebruik te maken van de mogelijkheden die zowel de 'digital twin'als consistente datamodellen bieden. Geavanceerde algoritmen, krachtige computers, betere connectiviteit en cloudopslag dragen alle bij aan de opkomst van slimme systemen. Het benutten van de geboden kansen vergt echter unieke vaardigheden. Siemens beschikt over de technische kennis en middelen, en de digitale knowhow om de prestaties in de gehele waardeketen te verbeteren, van het ontwerp tot aan de productie, en van installatie tot onderhoud.

Design & engineering – Kortere ontwikkeltijd en time-to-market

Digitale simulatietechnologie versnelt het ontwerpen, het installeren en de inbedrijfstelling van installaties aanzienlijk, en dat geldt ook voor het gehele productontwerp- en planningsproces. Verschillende producten kunnen binnen korte tijd virtueel worden vergeleken, getest en beoordeeld.

Production & Operation - Digitale technologieën optimaliseren efficiency en betrouwbaarheid

Verscheidene onderdelen van systemen en installaties kunnen op een slimme manier met elkaar verbonden worden zodat zij met elkaar kunnen communiceren en real-time gegevens kunnen uitwisselen. Het analyseren van deze data verbetert de flexibiliteit, efficiëntie en betrouwbaarheid van systemen.

Zelflerende machines maken complexe systemen ook zonder menselijke tussenkomst efficiënter – door het gebruik van data, krachtige computers en slimme algoritmen. Zo zijn windturbines in staat om meer elektriciteit te leveren door hun eigen sensorgegevens te vergelijken met weermetingen, en hier aanpassingen op te doen.

Onderhoud & service - Slimme analyses minimaliseren downtimes

Digitale services kunnen problemen snel ontdekken en oplossen. Slimme analyse van operationele gegevens helpt om patronen te ontdekken en uitval te voorspellen. Minder uitval verhoogt de betrouwbaarheid dankzij lifecycle services. 

Case study

De toekomst is digitaal

Of het nu gaat om een energiecentrale, een transportnetwerk of een bedrijfsinstallatie, digitalisering maakt productiefaciliteiten, energiesystemen en infrastructuur efficiënter, betrouwbaarder en toekomtsbestendiger.
Publicatie

Digitaliserings surveys

Siemens heeft in verschillende landen enquêtes onder klanten gehouden over digitalisering.