Op weg naar een duurzame toekomst

De uitdagingen van een duurzaam energiesysteem. De wereldbevolking groeit – en de vraag naar energie groeit zelfs nog sneller. Duurzame energiesystemen dienen oplossingen te bieden voor vier belangrijke uitdagingen: leveringszekerheid, betaalbaarheid, klimaatbescherming en efficiënt gebruik van grondstoffen. Oplossingen vereisen inventiviteit.
Scherpe doelstellingen

De omgang met duurzame energiesystemen

Rendementsverbetering is iets waar alle bedrijven feitelijk van nature naar streven. Er is al grote vooruitgang geboekt in het ontwikkelen van innovatieve technologieën die gebruik van fossiele grondstoffen en duurzame bronnen als ook inzet van opgewekte stroom efficiënter doen verlopen. Dat is echter niet genoeg om de vereiste scherpe doelstellingen te halen. Nieuwe energiesystemen zullen veel minder broeikasgassen moeten produceren dan de huidige systemen. Daartoe dient het aandeel van hernieuwbare energiebronnen te stijgen en moeten we leren omgaan met fluctuerende aanvoer van elektriciteit en toenemende decentrale opwekking van steeds kleinere centrales. Dat vereist op zijn beurt samenwerking tussen marktpartijen en technologieën in het creëren van een complexere vorm van energievoorziening met nieuwe verdienmodellen. Dus naast verbetering van alle techniek in de energieketen zal in de toekomst digitalisering een grote rol spelen bij het creëren van stabiele en duurzame energiesystemen op elk niveau. Hoor maar eens wat erkende experts te zeggen hebben:

De markt diversificeert

Energiesystemen zijn nooit een makkelijke markt geweest. Met de nieuwe mogelijkheden die digitalisering biedt, wordt het beheer van duurzame energiesystemen alleen maar nog uitdagender. Tegelijkertijd biedt de markt kansen aan meer deelnemers om winst te maken.


Prof. Jacob Østergaard, hoofd van het Center for Electric Power and Energy aan de Technische Universiteit van Denemarken DTU, bespreekt de belangrijkste trends en de gevolgen van IT-ontwikkelingen voor de marktpartijen.

Nieuwe mogelijkheden door slimme technologie

Steeds meer marktpartijen produceren meer gegevens dan ooit tevoren. Eén grote gasturbine bevat al honderden sensoren die elke seconde de temperatuur, de druk en de doorstroming of de gassamenstelling meten. Al deze gegevens – van producenten, prosumenten en consumenten – moeten slim worden gedeeld om de stabiliteit van onze toekomstige energiesystemen te garanderen. Dat is alleen mogelijk door de kansen te benutten die digitalisering biedt: Het vereist hypermoderne analysemethoden om deze data slim op waarde te schatten en te gebruiken.

Infographic

Het energielandschap

Er ontstaan steeds meer manieren om energie op te wekken, en om deze energie te distribueren, op te slaan en te verbruiken. Dat maakt het energielandschap almaar complexer. Zo krijgen grote energiecentrales steeds meer concurrentie van kleine producenten van duurzame energie. En dat vraagt weer om “smart grids” die de fluctuaties in de opwekking aankunnen. Laten we het energielandschap als geheel en de vele afhankelijkheden erin eens nader bekijken.
Slimme technologie

Geavanceerde oplossingen voor de energie van de toekomst

Voor een efficiënte en betrouwbare stroomvoorziening, zowel nu als in de toekomst, levert Siemens een breed aanbod aan fysieke en digitale producten, technologieën en oplossingen – van hypermoderne compressoren, turbines en generatoren tot virtuele energiecentrales, intelligent netwerkbeheer en innovatieve opslagvoorzieningen. Met innovatieve technologieën, producten en oplossingen helpt Siemens de energielevering stabiliseren, en verloopt de productie, overdracht en distributie ervan nog slimmer. Siemens analyseert samen met zijn klanten welke eisen aan energiesystemen worden gesteld, en ontwikkelt oplossingen op maat voor de uitdagingen van de energieketen als geheel. Siemens levert technologie en kennis om economisch rendabele en betrouwbare energievoorzieningen mee te realiseren, rekening houdend met de schaarsheid van grondstoffen en de noodzaak tot bescherming van het klimaat. Bezoek onze virtuele showroom voor een overzicht.
Productoverzicht

Ons aanbod voor u

Siemens levert producten voor alle stappen in de energieketen, van de verschillende typen elektriciteitsopwekking tot transmissie en distributie, voor alle mogelijke toepassingen. Bekijk hier een overzicht van onze kennisgebieden en diensten en ontdek de mogelijkheden.

Nieuws en evenementen

Laatste stand van zaken, interessante artikelen en achtergrondinformatie rondom het thema energie
Referenties

Referenties