Op weg naar een duurzame toekomst

De uitdagingen van een duurzaam energiesysteem. De wereldbevolking groeit – en de vraag naar energie groeit zelfs nog sneller. Duurzame energiesystemen dienen oplossingen te bieden voor vier belangrijke uitdagingen: leveringszekerheid, betaalbaarheid, klimaatbescherming en efficiënt gebruik van grondstoffen. Oplossingen vereisen inventiviteit.
Scherpe doelstellingen

De omgang met duurzame energiesystemen

Rendementsverbetering is iets waar alle bedrijven feitelijk van nature naar streven. Er is al grote vooruitgang geboekt in het ontwikkelen van innovatieve technologieën die gebruik van fossiele grondstoffen en duurzame bronnen als ook inzet van opgewekte stroom efficiënter doen verlopen. Dat is echter niet genoeg om de vereiste scherpe doelstellingen te halen. Nieuwe energiesystemen zullen veel minder broeikasgassen moeten produceren dan de huidige systemen. Daartoe dient het aandeel van hernieuwbare energiebronnen te stijgen en moeten we leren omgaan met fluctuerende aanvoer van elektriciteit en toenemende decentrale opwekking van steeds kleinere centrales. Dat vereist op zijn beurt samenwerking tussen marktpartijen en technologieën in het creëren van een complexere vorm van energievoorziening met nieuwe verdienmodellen. Dus naast verbetering van alle techniek in de energieketen zal in de toekomst digitalisering een grote rol spelen bij het creëren van stabiele en duurzame energiesystemen op elk niveau. Hoor maar eens wat erkende experts te zeggen hebben:

De markt diversificeert

Energiesystemen zijn nooit een makkelijke markt geweest. Met de nieuwe mogelijkheden die digitalisering biedt, wordt het beheer van duurzame energiesystemen alleen maar nog uitdagender. Tegelijkertijd biedt de markt kansen aan meer deelnemers om winst te maken.


Prof. Jacob Østergaard, hoofd van het Center for Electric Power and Energy aan de Technische Universiteit van Denemarken DTU, bespreekt de belangrijkste trends en de gevolgen van IT-ontwikkelingen voor de marktpartijen.

Nieuwe mogelijkheden door slimme technologie

Steeds meer marktpartijen produceren meer gegevens dan ooit tevoren. Eén grote gasturbine bevat al honderden sensoren die elke seconde de temperatuur, de druk en de doorstroming of de gassamenstelling meten. Al deze gegevens – van producenten, prosumenten en consumenten – moeten slim worden gedeeld om de stabiliteit van onze toekomstige energiesystemen te garanderen. Dat is alleen mogelijk door de kansen te benutten die digitalisering biedt: Het vereist hypermoderne analysemethoden om deze data slim op waarde te schatten en te gebruiken.

Infographic

Het energielandschap

Er ontstaan steeds meer manieren om energie op te wekken, en om deze energie te distribueren, op te slaan en te verbruiken. Dat maakt het energielandschap almaar complexer. Zo krijgen grote energiecentrales steeds meer concurrentie van kleine producenten van duurzame energie. En dat vraagt weer om “smart grids” die de fluctuaties in de opwekking aankunnen. Laten we het energielandschap als geheel en de vele afhankelijkheden erin eens nader bekijken.
Slimme technologie

Geavanceerde oplossingen voor de energie van de toekomst

Voor een efficiënte en betrouwbare stroomvoorziening, zowel nu als in de toekomst, levert Siemens een breed aanbod aan fysieke en digitale producten, technologieën en oplossingen – van hypermoderne compressoren, turbines en generatoren tot virtuele energiecentrales, intelligent netwerkbeheer en innovatieve opslagvoorzieningen. Met innovatieve technologieën, producten en oplossingen helpt Siemens de energielevering stabiliseren, en verloopt de productie, overdracht en distributie ervan nog slimmer. Siemens analyseert samen met zijn klanten welke eisen aan energiesystemen worden gesteld, en ontwikkelt oplossingen op maat voor de uitdagingen van de energieketen als geheel. Siemens levert technologie en kennis om economisch rendabele en betrouwbare energievoorzieningen mee te realiseren, rekening houdend met de schaarsheid van grondstoffen en de noodzaak tot bescherming van het klimaat. Bezoek onze virtuele showroom voor een overzicht.

Explore the view
by swiping your finger
in horizontal motion

Explore 360° view
by moving the mouse
(with pressed left button)

Conventional power plants

Fossil Resources

Fossil fuels will continue to account for a large share of the future energy mix

 • Natural gas will remain the main fossil energy source, due to its relatively low CO2 emissions,
 • New reserves and production technologies will make gas available for the long term
 • Oil will be used less in power generation, but is the basis for many other products and processes
 • Oil production becomes more complex: more technology per barrel is needed
 • Coal is the most plentiful and widespread fossil energy source
Learn more

Combined Cycle Power Plants

Gas-fired power plants provide reliable, efficient and clean energy

 • Simple cycle power plants (gas turbine and generator) ensure flexibility for various ways of operation
 • In combined cycle power plants, exhaust heat from the gas turbine is used to produce steam for the generation of additional electricity
 • In power plants with Combined Heat and Power the overall efficiency rises to 85%
 • Siemens services increase efficiency, improve flexibility and prolong an assets‘ service life
Learn more Learn more

Steam Power Plants

State of the art steam power plants will remain the backbone of many energy systems

 • State of the art coal fired power plants for best efficiency at base load operation
 • Innovations improve plant performance, start-up times and efficiency in part load operation
 • Siemens steam turbines (range: 45 kW to 1,900 MW) make best possible use of steam from diverse fuels and heat sources
 • Siemens steam turbines are persistent and low-maintenance
 • Modernizing existing steam turbine generator equipment can be more cost-effective and faster than the installation of new equipment
Learn more

Nuclear Power

The importance of nuclear power will remain high on a global scale

 • Despite the expected decrease of nuclear power generation, the absolute generation capacity will still rise
 • Relatively low fuel cost of nuclear-powered steam turbine generators make equipment modernization and life extension programs often more lucrative and faster than the installation of new plants
 • Siemens provides services for the modernizing of the turbine generator and its auxiliaries during scheduled outagese
Learn more

Renewable energy

Wind Power

On its way to a profitable future

 • Offshore wind power is the renewable energy source with the greatest energy potential
 • Wind power plants with a capacity in the triple-digit megawatt range are already in operation
 • Wind turbines greatly contribute to meeting power demand and environmental awareness
 • Onshore wind power plants are a leading technology for distributed power generation
 • More and more small-scale wind power plants complement private power generation
Learn more

Hydropower

Large hydropower plants are the only renewable power plants that can steadily deliver large quantities of electricity

 • Siemens is a shareholder of VoithHydro, a one-stop supplier of equipment for hydropower plants
 • Small and large hydro power plants work on the same principle
 • The power of the tides is a nearly untapped but very efficient source of clean energy. Ocean power plants’ energy yield is precisely predictable
Learn more

Solar Power

Solar power converts the sun’s energy into electricity

 • As a one-stop supplier of key components of concentrated solar power plants, Siemens is able to offer products customized for the needs of each solar field, optimally combined in a so-called power block solution
 • Modern steam turbines for solar power plants have a capacity range from 1.5 MW to more than 250 MW
 • A power block solution from Siemens can be integrated seamlessly into an existing combined cycle or coal fired power plant. Innovative control systems enable the full integration of solar power plants
Learn more

Biomass

The use of biomass as a fuel is CO2-neutral

 • Modern biomass power plants achieve an efficiency of over 80% generating electricity and district heat
 • Siemens turbine generator sets have been deployed in over 100 biomass-fueled plants in the past decade
 • The reliability and availability of steam turbine and generator are especially important
 • Siemens services range from exclusive framework contracts to remote monitoring, helping boost a plant‘s performance
 • Inspections, preventive maintenance, condition-based monitoring, and replacement parts programs can be adapted individually
Learn more

Storage

Hydrogen Storage

Turning electricity into a synthetical gas

 • Surplus power from renewable sources is fed into an electrolyzer, which uses electricity to decompose water into hydrogen and oxygen
 • The hydrogen can be stored and used in industrial processes
 • Siemens has developed an electrolysis system based on proton exchange membrane (PEM) technology, which allows large volumes of energy to be stored
Learn more

Battery Storage

Quick power for peak load periods.

 • Modular storage units using lithium-ion accumulators can quickly provide electricity when needed
 • Ideally suited for load regulation and voltage stabilization
 • Energy storage can be applied in micro grids (e.g. industries) with renewable power generation to ensure a self-sufficient, reliable power supply
Learn more Learn more

Pumped Storage Power Plants

 • At periods of low power demand, reservoirs, e.g. on hilltops, are filled with water using electric pumps
 • During times of peak power demand the water is released to generate energy via hydro turbines
Learn more

Energy management

Transmission

Strengthening the power highways of the energy system

 • Siemens’ AC and DC power transmission solutions help bridge the longest distances safely and reliably
 • Advantages of Siemens high-voltage products: short commissioning times, a long service life, excellent earthquake safety
 • Siemens provides transformers for every requirement – from compact distribution transformers to large power transformers with ratings over 1,000 MVA
Learn more

Distribution

Delivering energy reliably where it is needed – a consistent portfolio for medium- and low-voltage applications

 • Ensure that electricity reliably reaches the consumers
 • Applicable for city and utility grids, industrial applications and infrastructures
 • Fundamentally important for a reliable, efficient, and stable power supply
 • Siemens has a long-standing experience for planning and design, innovative software and technology solutions and know-how with repairs, maintenance and updates to improve the efficiency and reliability of power supply systems
Learn more Learn more Learn more

Smart Grid

Digitalization drives change in energy systems

 • Smart Grids enable a bidirectional flow of energy and information
 • They are required for the integration of more renewable energy sources in the network
 • Power providers can run their plants more efficiently with data gained from Smart Grids
Learn more

Energy Consumption

E-Mobility

The mobile aspect of Smart Grids

 • Electric vehicles operate emission-free and can be perfectly integrated into a Smart Grid
 • They can serve as mobile power storage units when renewable power generation exceeds demand
Learn more Learn more

Commerce and Production

Industrial consumers are becoming prosumers interested in energy efficiency potentials

 • Large productions plants with their own power plant feed power into the public grid and sell it
 • Due to their complexity business facilities that require large amounts of power often have a high energy efficiency potential, which can be leveraged through energy-saving building technologies
 • Siemens helps companies to save energy, preserve resources, and sustainably protect the environment while reducing costs
 • With innovative building technology solutions Siemens enables high energy efficiency throughout the entire lifecycle of buildings
Learn more

Industry

Reliable energy and efficiency know-how for industrial applications

 • Industry accounts for a high share of the total energy consumption (Germany: nearly half the total)
 • Savings potential: more efficient technologies, storage solutions, and Smart Grid structures
 • Energy and resource-efficient production gives industrial companies a competitive edge and benefits the environment
 • Siemens technologies minimize the use of energy and resources in manufacturing and enhance productivity
 • Reliable power distribution is the basis for the stable and efficient operation of all industrial applications
 • Siemens solutions ensure a reliable, efficient, and stable power supply for industrial applications
Learn more

Private

Smarter use of electricity

 • Smart meters in private households are a key to Smart Grids
 • They enable flexible electricity tariffs, optimize electricity consumption, and help avoid expensive consumption peaks
 • In the future, smart home appliances could be controlled to achieve optimal cost and energy efficiency
Learn more
Productoverzicht

Ons aanbod voor u

Siemens levert producten voor alle stappen in de energieketen, van de verschillende typen elektriciteitsopwekking tot transmissie en distributie, voor alle mogelijke toepassingen. Bekijk hier een overzicht van onze kennisgebieden en diensten en ontdek de mogelijkheden.

Nieuws en evenementen

Laatste stand van zaken, interessante artikelen en achtergrondinformatie rondom het thema energie
Referenties

Referenties