Brengt digitalisering de maakindustrie terug naar Nederland?

Iedereen die zich bezighoudt met digitalisering van industriële producten en processen weet het zeker: Nederland heeft alles in zich voor een nieuwe leidende rol in de maakindustrie.
Smart industry

Rooskleurige toekomst voor maakindustrie

De overgang naar een ‘smart industry’ is een van de grootste ontwikkelingen die de maakindustrie de komende eeuw gaat doormaken. Siemens en Airborne, hebben de krachten gebundeld en werken samen aan de concretisering van een digitale fabriek.

Voor het eerst wordt het totale engineerings- en productieproces geïntegreerd, geautomatiseerd en gedigitaliseerd

Door digitalisering en integratie van alle schakels in de productieketen kunnen fabrieken maatproducten sneller naar de markt brengen, tegen de kostprijs van massaproductie. Hierdoor kunnen de fabrieken in Nederland de concurrentie op het gebied van de maakindustrie (weer) aan met de lagelonenlanden. Met als gevolg dat een heel groot deel van de maakindustrie weer terug kan keren naar Nederland én een nieuwe maakindustrie kan ontstaan. Dat is de visie van Siemens, die hierin het voortouw neemt met Airborne.

In het Fieldlab wordt deze visie onder andere geïllustreerd aan de hand van een digitale simulatie van het productieproces van composieten. De fabricage van composites – producten van hoogwaardig materiaal dat zeer licht is en veel wordt gebruikt in de lucht- en ruimtevaart – gebeurt wereldwijd nog bijna uitsluitend handmatig. Dat kan dus sneller en goedkoper. Automatisering en digitalisering zorgen voor substantieel lagere kosten  en aanzienlijke verkorting van de time-to-market  De Siemens Totally Integrated Automation-oplossingen en PLM software spelen hierin een hoofdrol.

Naast de simulatie is het Fieldlab bedoeld als knowledge hub en experience center voor workshops en demonstraties. Het is een hotspot waar het bedrijfsleven, het onderwijs en overheid samenkomen om hun visie op digitalisering en automatisering vorm te geven. De samenwerking levert inmiddels al de nodige concrete successen op. Zo werkt Siemens samen met Airborne aan oplossingen voor automatiseringsvraagstukken in bestaande productieprocessen. Door de opschaling zal composiet op termijn beschikbaar zijn voor veel meer industrieën dan alleen de lucht- en ruimtevaart. Te denken valt aan massatransport, scheepsbouw, consumentenproducten, auto-industrie of de energiesector met windturbines en getijdenstroomcentrales.

Overzicht

Overgang naar smart industry

De ontwikkeling van de ‘digitale fabriek’ is bij Siemens al tientallen jaren geleden ingezet met de ontwikkeling van softwareoplossingen voor industriële omgevingen. Er bestaan inmiddels tal van softwarepakketten voor productontwerp, productieplanning, het engineeren en automatiseren van productielijnen.

For more information please send us a message.

First name is required.
Last name is required.
E-mail is required. E-mail has to be of format 'text@text.text'.
Company/Organisation is required.
Your Message is required.
* Required
Cancel

Your request has been successfully processed.

Thank you for your contribution.

Your message could not be sent due to a technical error.

Please excuse the inconvenience. In case the problem persists, please try again at a later time.