Nederlands grootste nearshore windpark

Windenergie is cruciaal voor onze duurzame energievoorziening.. See here: het grootste nearshore windpark van Nederland
Nederlands grootste nearshore windpark

Pionieren voor betaalbare groene energie

Windenergie is cruciaal voor onze duurzame energievoorziening. Om de klimaatdoelstellingen van 2020 te halen, moeten we sprongen maken. Westermeerwind, ‘s lands grootste nearshore windpark van Nederland, is zo’n sprong. Siemens stelt de klant in staat om betrouwbare en betaalbare stroom te leveren.

Windenergie is voor Nederland de meest efficiënte en goedkoopste vorm van duurzame energie.

Nederland gaat de komende jaren fors verduurzamen. Onze CO2-uitstoot moet omlaag. Volgens het Energieakkoord zullen we in 2020 minimaal 14% van onze energie duurzaam opwekken. Voor Nederland is windenergie de meest efficiënte en goedkope vorm van duurzame energie. Het speelt dan ook een sleutelrol in onze duurzame toekomst.
Westermeerwind is operationeel sinds het voorjaar van 2016 en produceert een hoeveelheid windstroom die vergelijkbaar is met het verbruik van 160.000 huishoudens. Het windpark is gebouwd in het water van het IJsselmeer en bestaat uit 48 Siemens windturbines die in drie rijen langs de dijken van de Noordoostpolder staan opgesteld. De 3MW turbines met een rotordiameter van 108 meter zijn optimaal afgestemd op de specifieke locatie. Als grootste nearshore windpark van Nederland draagt het windpark substantieel bij aan het Klimaatakkoord. Siemens heeft het park turn-key gebouwd en verzorgt het onderhoud.
Siemens is wereldwijd toonaangevend op het gebied van near- en offshore windparken en timmert stevig aan de weg om de kosten van windenergie significant te verlagen. Siemens richt zich daarbij op verschillende innovaties, zowel tijdens de ontwerp- en constructiefase als het onderhoud. Zo is voor Westermeerwind het conventionele transitiestuk overbodig gemaakt, waarbij de toren direct op de fundatie is geplaatst.
Op afstand worden cruciale delen van het windpark bewaakt en operationele data vastgelegd. Preventief onderhoud kan op deze manier efficiënt worden gepland en stilstand van een turbine zoveel mogelijk worden voorkomen. Als er toch een storing ontstaat, wordt aan de hand van gedetailleerde informatie bepaald wat er aan de hand is. In het overgrote deel van de gevallen herstart het team de turbine op afstand, zodat de kosten beperkt blijven.

Ons doel is om windenergie echt concurrerend te maken met conventionele energiebronnen. Ons streven is om het Energieakkoord te laten slagen
David Molenaar, Director Wind Power Siemens Nederland
Overview

Werken aan een duurzame toekomst

De 48 windturbines van windpark Westermeerwind wekken een hoeveelheid duurzame energie op die vergelijkbaar is met het verbruik van 160.000 huishoudens. Het windpark levert daarmee een aanzienlijke bijdrage aan de verwezenlijking van de Nederlandse milieudoelstellingen.