Wereldwijd een uitdaging

Wereldwijd groeien steden met twee inwoners per seconde. Hoe kunnen zij hun impact op het milieu verkleinen, ondanks de bevolkingsgroei?. In de komende jaren zullen verstedelijkte gebieden explosief groeien. Het inwonertal van steden stijgt, maar ook de geografische omvang en economische output worden groter. Steden produceren nu al zo'n 80% van het wereldwijde bruto binnenlands product, en ze vormen duidelijk de ruggengraat voor economische groei en welvaart in de toekomst. Wij willen steden helpen in hun ontwikkeling, door strategieën en tools aan te bieden waarmee ze sociale, culturele en economische centra kunnen worden.
Siemens City Performance Tool

Download brochure

City Performance Tool

Aanpassingsvermogen wordt noodzaak

Overal ter wereld zijn steden gevormd door fundamentele krachten: bevolking, technologie en infrastructuur. Ook tegenwoordig zijn deze krachten nog actief; verstedelijking en klimaatverandering zetten in stedelijke gebieden ingrijpende veranderingen in gang. Steden moeten een continue evolutie mogelijk maken: digitale technologieën worden steeds belangrijker en stedelijke infrastructuren en gebouwen moeten efficiënter en duurzamer worden.

Deze veranderingen veroorzaken een lawine aan stedelijke uitdagingen: ontwikkelde steden moeten zich bijvoorbeeld richten op het verminderen van de CO₂-uitstoot, het verbeteren van de efficiency van de infrastructuur en van gebouwen, het stimuleren van een verschuiving in de markt naar schonere voertuigen en een efficiënter en milieuvriendelijker openbaar vervoer. Tegelijkertijd gaat in veel geavanceerde economieën de kwaliteit van de infrastructuur achteruit. Tot 2030 moet wereldwijd meer dan $ 50 biljoen geïnvesteerd worden in infrastructuur om de groei van het bbp en de bevolking bij te houden.

Steden in opkomende markten worden in hun groei en ontwikkeling geremd door problemen als stroomuitval, gebrekkig openbaar vervoer en slechte wegen. De aanleg van infrastructuur gaat niet snel genoeg om de economische en stedelijke ontwikkeling te kunnen bijhouden. Budgetten zijn beperkt; stadsbesturen moeten zorgvuldig bepalen welke investeringen ze in de infrastructuur doen, zodat die investeringen bijdragen aan de realisatie van hun prioriteiten voor milieu en economie. Technologieën moeten worden aangepast aan lokale behoeften. De juiste technologieën moeten op de juiste plaatsen toegepast worden, afgestemd op de specifieke kenmerken van de stad in kwestie.

The Siemens City Performance Tool

Voor deze vraagstukken heeft Siemens een interactieve en complete tool ontwikkeld – de City Performance Tool (CyPT). De tool biedt steden richtlijnen voor het bereiken van hun milieudoelstellingen en geeft inzicht in de invloed die elke beslissing over infrastructuur heeft op de werkgelegenheid en groei van de infrastructuursector.

De City Performance Tool

  • is een geavanceerde simulatietool die gebruikt kan worden voor vele verschillende besluitvormingsscenario's
  • beoordeelt in een stad de gebouwen, het transport en de energievoorziening aan de hand van meer dan 70 toegepaste technologieën in een gekozen tijdvak en bij het gewenste implementatieniveau
  • meet de effecten van de strategische plannen van een stad, en vergelijkt traditionele methoden met de nieuwste technologieën
  • bepaalt het tempo waarin een stad nieuwe technologieën zou moeten implementeren om zijn milieudoelstellingen in de toekomst te halen
  • biedt KPI's voor zowel milieu als economie, voor de sectoren transport, bouw en energie
De Siemens City Performance Tool biedt een oplossingsrichting door verder te kijken dan alleen de CO₂-voetafdruk. De opname van andere vervuilende stoffen (PM10 en NOx) en duurzaamheidsdimensies (kostenefficiëntie en werkgelegenheid) in de analyse is zeker een stap in de goede richting.
Prof. Dr. Matthias Finkbeiner, Leerstoel Duurzame engineering, TU Berlijn

City Performance Tool reports

Infographic

City Performance Tool

Elke stad is anders en uniek. Om de juiste oplossingen voor de infrastructuur te kunnen bieden, moeten we de lokale context begrijpen. Technologie moet op maat gemaakt worden voor de specifieke eisen van elke stad. De City Performance Tool analyseert meer dan 400 kenmerken en meer dan 70 verschillende technologieën, waarbij wordt gekeken naar de gebouwen, het transport en de energievoorziening in een stad.

The City Performance Tool compiles data from publicly available municipal and national sources from 2012 to 2015.

Cities on the move

Oplossingen vinden voor de infrastructuur

Siemens ging op wereldreis en bezocht steden in alle soorten en maten om te laten zien dat de juiste technologieën voor elke stad heel anders kunnen zijn. Elk evenement was anders – volg onze bloggers, die verslag deden van onze Cities on the move-tour vanaf verschillende locaties overal ter wereld – waaronder Londen, Parijs, Shenzhen en Washington.
City Performance Tool-spel

Leid uw eigen stad

Wat zou u doen als u de burgemeester van uw stad was? Speel het City Performance Tool-spel en ontdek hoe technologie uw stad leefbaarder kan maken en meer banen kan creëren. Wat vindt u van de resultaten? Na afloop van het spel kunt u uw score op sociale media delen!
Siemens Magazine

Stedelijke focus: voorbeelden & trends

Lees meer over hoe de City Performance Tool in de praktijk werkt, over stedelijke verjonging in China en waarom digitalisering steeds crucialer wordt.