Financiering van de infrastructuur van morgen

Voor stedelijke technologieën die ertoe doen. Steden moeten voor hun ontwikkeling  wereldwijd hun mobiliteit en energiezuinigheid verbeteren. Met haar expertise op het gebied van engineering en financiering biedt Siemens kansen voor de noodzakelijke infrastructurele vooruitgang.

Blijf op de hoogte @Siemens_SFS

Volg onze laatste ontwikkelingen en ervaar hoe Siemens met haar financieringsoplossingen steden helpt bij de uitdagingen van verstedelijking, duurzame ontwikkeling en digitalisering.

De wereld staat voor een grote uitdaging

De behoefte aan financiering

Het is duidelijk dat er grote behoefte is aan ontwikkeling van infrastructuur, maar deze moet wel gefinancierd worden, en beperkte budgetten zijn vaak het probleem.

Door de toenemende verstedelijking, explosieve bevolkingsgroei en de klimaatverandering is er een dringende behoefte aan infrastructuur die slimmer, duurzamer en betrouwbaarder is.

Financiering speelt een cruciale rol bij het faciliteren van infrastructurele ontwikkeling waar ook ter wereld, vooral in tijden van beperkte publieke of private financiering. Maar als het gaat om het upgraden van infrastructuur of het implementeren van nieuwe technologieën zijn veel beleidsmakers en bedrijfseigenaren niet volledig op de hoogte van de financieringsmogelijkheden om risico's te beperken, aanvangskosten te verlagen of complexe projecten voor banken aanvaardbaar te maken.

Bij Siemens begrijpen we de complexe investeringsbeslissingen achter de infrastructurele technologieën die ertoe doen – dankzij onze diepgaande technische kennis en expertise op het gebied van innovatieve financiering.

Financiering van mobiliteit

Mobiliteit financieren voor betere steden

In 2050 woont 66% van de wereldbevolking in steden. Voor sommige handelssteden wordt geschat dat het aantal forenzen in 2030 met ruim 40% zal zijn gestegen. Het openbaar vervoer moet verder worden ontwikkeld om de capaciteit te vergroten en de energie-efficiëntie te verbeteren. Dit zou van steden wereldwijd tegen 2030 echter $ 11 biljoen aan investeringen in transport vergen. Overheden kunnen dit niet alleen dragen. Hier kan gespecialiseerde mobiliteitsfinanciering een verschil maken.

Megaprojecten zoals de upgrade van het Londense Thameslink-railnetwerk gaan gepaard met enorme investeringen en complexe financiële moeilijkheden, zoals operationele en technologische risico's en risico's van contractpartijen. Met een aandelen- en schuldfinanciering van € 1,8 miljard en advisering over risicobeheersing levert Siemens 1140 nieuwe wagons aan het Thameslink-netwerk, met meer dan 15.000 extra zitplaatsen en een energiebesparing van 50%.

In de toekomst zal het vervoer per spoor mensen en middelen op een ongekende schaal moeten gaan verbinden. Private financiering, die is toegesneden op risicobeheersing in megaprojecten en technologische levenscycli, met name voor gedigitaliseerde oplossingen, wordt van groot belang om de ontwikkeling van railvervoer te stimuleren, en om steden te helpen bij het behalen van hun economische en maatschappelijke doelstellingen.

Financiering van gebouwtechnologie

Gebouwen met financiering transformeren

40% van ons energieverbruik komt voor rekening van gebouwen, dus moeten we hun energie-efficiëntie verbeteren. Alleen al in Europa wordt per jaar voor gebouwen € 270 miljard aan onnodige energie verspild. Veel partijen zien echter af van de installatie van intelligente gebouwtechnologieën vanwege de aanschafkosten.

Maar met een combinatie van engineering en financiering kunnen gebouwen hun enorme potentieel aan energiebesparing ontsluiten, zowel wat energieverbruik als kosten betreft.  Een goed voorbeeld hiervan zijn de Energy Performance-overeenkomsten die Siemens voor gebouwtechnologie in meer dan tien landen toepast. Hierbij worden advisering, moderniseringsdiensten en maatwerkfinanciering gecombineerd.   Met deze benadering hoeven opdrachtgevers geen initiële investering meer te doen – ze betalen gewoon in termijnen met gebruikmaking van de bespaarde energiekosten.

Wereldwijd heeft Siemens meer dan 5200 gebouwen gemoderniseerd met haar gebouwtechnologie. Dit heeft geresulteerd in ruim € 1 miljard en heeft de CO2-uitstoot met meer dan 10 miljoen ton verminderd.

Financiering van energiemanagement

Siemens investeert in de energietransitie

Energiemanagement staat voor complexe uitdagingen, zoals robuustheid, toegankelijkheid, slimme verbindingsmogelijkheden en in veel gevallen financiële belemmeringen.

Over de hele wereld stijgt het energieverbruik en groeien elektriciteitsnetten zowel qua omvang als bereik.  In tijden van onzekerheid moeten energiesystemen robuust zijn. Bovendien zal de uitbreiding van decentrale energieopwekking invloed uitoefenen op de toegankelijkheid van energie. Tegelijkertijd is digitalisering de sleutel om nieuwe uitdagingen op het gebied van energiemanagement aan te kunnen, zoals de veranderende opwekkingsmethoden, de uitbreiding van opwekkingscapaciteit en de noodzaak van upgrades.

Veel van dit soort innovatieve technologieën vragen echter flinke investeringen met een mogelijk lange terugverdientijd, wat de energietransitie voor veel partijen minder aantrekkelijk maakt.  Financieringsoplossingen die gebaseerd zijn op grondige kennis van de energiesector zullen een sleutelrol spelen voor het welslagen van toekomstig intelligent energiemanagement.

Smart cities mogelijk maken

Slimme financiering voor smart cities

De toekomst van stedelijke infrastructuur hangt af van de integratie van digitalisering. Technologische samenwerking en het delen van risico's door de private en publieke sector – met name de private financiering achter deze transformatieve projecten – wordt van groot belang om slimmere steden te creëren met steeds meer connectiviteit.

Een groeiend aantal steden is bezig om de transformatie naar smart city door middel van een reeks infrastructuurprojecten te realiseren. Maar omdat de begrotingen van lokale overheden vaak te beperkt zijn om te profiteren van de ontwikkeling van de smart city, zijn alternatieve vormen van financiering door de private sector een prioriteit geworden.

Onze wereldwijde studie “SmartStart” bevat ramingen voor mogelijke financiering die de grootste 40% van de steden zouden kunnen ophalen uit de private sector voor kleinschalige projecten. Dit soort projecten kunnen variëren van bijvoorbeeld voertuigrouteringssystemen en parkeersystemen tot elektrische voertuigen en energiezuinige straatverlichting.  Klik op onderstaande knop voor meer informatie over SmartStart-financiering in 13 landen over de hele wereld.

Voor grotere projecten kan Siemens op het gebied van uitvoering, advies en financiering ook zorgen voor risicobeheersoplossingen voor de technologie in ontwikkeling, waardoor de kosten van risicobeperking lager zijn en extra investeerders kunnen worden aangetrokken.

Referenties

Voorbeelden van onze financieringsoplossingen

Contact

Hoe kunnen we u helpen?