Steden veerkrachtig maken

Bevolkingsgroei, snelle verstedelijking en klimaatverandering zetten onze stedelijke infrastructuur onder druk. De technologie van Siemens kan steden helpen om deze uitdagingen aan te gaan met innovatieve oplossingen en onze expertise op het gebied van elektrificering, automatisering en digitalisering.
Hoe kan technologie steden ondersteunen?

Toolkit for resilient cities

Inleiding

Technologie is cruciaal voor het opbouwen van veerkracht

Een stabiele economische ontwikkeling, volledige openbare veiligheid, een betrouwbare infrastructuur, duurzame en betaalbare woningen – dit zijn cruciale factoren voor steden om te kunnen groeien en bloeien. Deze factoren zijn voor steden noodzakelijk om de wereldwijde bevolkingsgroei en verstedelijking aan te kunnen.

De uitdaging aangaan


Stedelijke infrastructuursystemen moeten effectief en betrouwbaar werken om te zorgen voor energie, mobiliteit, drinkwater, afvalverwerking en informatievoorziening – zowel in normale als ongeplande of onvoorzienbare situaties. Bedrijven en gemeenschappen worden echter steeds vaker geconfronteerd met noodsituaties, bijvoorbeeld door extreem weer. Stadsbestuurders moeten een nieuwe manier vinden om hun steden te plannen, ontwerpen, bouwen en beheren in deze meer uitdagende omstandigheden.


Siemens stelt steden in staat om hun veerkracht te vergroten door internationale knowhow direct beschikbaar te stellen aan stadsmanagers. Wij willen stedelijke gebieden helpen om meer veerkracht op te bouwen tegen fysieke, sociale en economische uitdagingen die in de 21e eeuw steeds vaker zullen voorkomen. We werken zowel met publieke organisaties als het bedrijfsleven samen om steden, hun inwoners, gemeenschappen en instellingen te helpen reageren op de druk en intense schokken die de snelle verstedelijking, globalisering en klimaatverandering met zich meebrengen. Voor ons betekent veerkracht niet alleen overleven – het gaat ook om goed leven, ongeacht de uitdaging.

Een veerkrachtige infrastructuur is geen keuze. Het is een must!
Roland Busch, Lid van de raad van bestuur van Siemens AG
Infographic

Klaar voor de test

Wanneer kritieke infrastructuur zoals de stroom- en watervoorziening in noodsituaties blijft functioneren, dan is er veel minder verstoring en worden uiteindelijk levens gered.

Water Management System

The Grid Electricity System

The Transportation Network

Building Systems

Water Management System

Water Management System


Water Management System

Water management in cities includes a number of critical and interrelated services:

 • 1. Collection, treatment & distribution of drinking water

 • 2. Removal, treatment and disposal or reuse of wastewater

 • 3. Removal, treatment and disposal or reuse of rainwater (stormwater)

 • 4. Protection of people and critical facilities from flooding.

The Grid Electricity System

The Grid Electricity System


The Grid Electricity System

Energy is fundamental for life in cities and is essential for water & wastewater treatment and distribution; train, tram and metro networks; communications; medical and emergency services; lighting, heating, ventilation and security.

The grid electricity system includes 3 primary activities:

 • 1. Generation,

 • 2. Transmission,

 • 3. Distribution and supply.

The Transportation Network

The Transportation Network


The Transportation Network

The transportation network is a highly diverse system, composed of fixed assets (roads, railways, bridges, ports) and moving parts (trains, buses, cars, boats and bicycles).

Both must be operational to enable the network to function also in case of emergency. Diversity provided by multi-modal services and systems can help during unexpected system outages. Successful navigation is facilitated by integrated travel information.

Building Systems

Building Systems


Building Systems

Buildings house the infrastructure required to bring energy and water to consumers, and provide the destination points for most transportation systems.

In emergency situations where buildings remain safe, structurally sound and energy supply is maintained, technology can help to maintain occupant comfort and distribute information about emergency response. To minimize large scale disruption in IT services, safe, resilient and energy efficient data centers are essential.

Water Management System


Water Management System

Water management in cities includes a number of critical and interrelated services:

 • 1. Collection, treatment & distribution of drinking water

 • 2. Removal, treatment and disposal or reuse of wastewater

 • 3. Removal, treatment and disposal or reuse of rainwater (stormwater)

 • 4. Protection of people and critical facilities from flooding.

The Grid Electricity System


The Grid Electricity System

Energy is fundamental for life in cities and is essential for water & wastewater treatment and distribution; train, tram and metro networks; communications; medical and emergency services; lighting, heating, ventilation and security.

The grid electricity system includes 3 primary activities:

 • 1. Generation,

 • 2. Transmission,

 • 3. Distribution and supply.

The Transportation Network


The Transportation Network

The transportation network is a highly diverse system, composed of fixed assets (roads, railways, bridges, ports) and moving parts (trains, buses, cars, boats and bicycles).

Both must be operational to enable the network to function also in case of emergency. Diversity provided by multi-modal services and systems can help during unexpected system outages. Successful navigation is facilitated by integrated travel information.

Building Systems


Building Systems

Buildings house the infrastructure required to bring energy and water to consumers, and provide the destination points for most transportation systems.

In emergency situations where buildings remain safe, structurally sound and energy supply is maintained, technology can help to maintain occupant comfort and distribute information about emergency response. To minimize large scale disruption in IT services, safe, resilient and energy efficient data centers are essential.

Het elektriciteitsnet

Stroomuitval voorkomen

Energie vormt de ruggengraat van het leven in steden, het betreft elk onderdeel van de infrastructuur. Watervoorziening, openbaar vervoer, communicatiesystemen en medische diensten hebben bijvoorbeeld een betrouwbaar en veerkrachtige energievoorziening nodig – dat is essentieel zowel voor bewoners als bedrijven. De totale energievoorziening in stedelijke gebieden bestaat uit diverse bronnen en methoden. Dat kunnen gecentraliseerde elektriciteitscentrales zijn, maar ook warmtewinning uit olie en gas, plaatselijke stroomopwekking of warmtenetwerken. Als een distributienetwerk echter door extreme weersomstandigheden wordt aangetast, dan kunnen miljoenen klanten zonder stroom komen te zitten en letterlijk in het duister tasten.

Bewaking en opslag als back-up

Om stedelijke elektriciteitssystemen veerkrachtiger en duurzamer te maken, moet een omslag plaatsvinden naar decentrale, geautomatiseerde en op afstand bestuurde energiesystemen. Een microgrid-infrastructuur, waarbij kleine, onafhankelijke elektriciteits- of warmtenetwerken lokaal opgewekte energie verdelen aan klanten in de buurt, kan zorgen voor een constante energievoorziening, zelfs als het hoofdnet onder druk staat. Bij een grote ramp in een centrale of het distributienet kunnen microgrids stroom leveren aan kritieke diensten zoals ziekenhuizen en andere hulpdiensten. 

Bewaking op afstand, flexibele integratie van decentrale energie en apparatuur voor energieopslag bieden kansen om de energievoorziening veerkrachtiger en dus betrouwbaarder te maken. Daarbij wordt die efficiënter en worden schonere energiebronnen ingezet. Bij extreem weer zoals orkanen, of bij andere gebeurtenissen die tot grote problemen bij onderstations leiden, kunnen mobiele transformatoren binnen enkele dagen voor vervanging zorgen. Dit hoeft dan geen weken meer te duren. Zo levert Siemens bijvoorbeeld compacte, lichte en milieuvriendelijke transformatoren aan Con Edison, het nutsbedrijf dat New York City en omgeving van stroom voorziet. Deze mobiele transformatoren stellen Con Edison in staat om te reageren op situaties waarbij meerdere transformatoren uitvallen en de gebruikelijke reserves of systeemredundantie niet voldoen.

Transport

Intelligente transportnetwerken

Mobiliteit is de basis voor alle sociale en economische activiteit in elke stad ter wereld; het is dus van levensbelang dat de transportinfrastructuur onbelemmerd en duurzaam functioneert. Hoewel we echter in de meeste stedelijke transportnetwerken uit diverse routes en vervoermiddelen kunnen kiezen, zijn reizigers en goederentransport toch vaak aangewezen op een bepaalde route. Bovendien is het systeem afhankelijk van een stabiele energie- en brandstofvoorziening. Transportdiensten vormen daardoor een zeer gevoelig systeem, dat gemakkelijk ontregeld kan raken. Recent onderzoek wijst erop dat de frequentie en ernst van extreme weersgebeurtenissen aanzienlijk zullen toenemen.  De transportnetwerken in steden verdienen dus bijzondere aandacht. Intelligente systemen kunnen de impact van gevaarlijk weer voorspellen. Ook kunnen ze erop reageren, zodat de storing zo kort mogelijk duurt en de economische duurzaamheid op lange termijn niet wordt ondermijnd.
Gebouwbeheersystemen

Gezondheid, comfort en een continue informatiestroom

Gebouwen bieden ons de bescherming en structuur die we nodig hebben. Tegelijkertijd bepalen ze de cultuur en het fysieke karakter van de stad. Gebouwen zijn onmisbare onderdelen van een veerkrachtige infrastructuur, want ze vormen de knooppunten die energie en water naar de consument brengen en zijn de eindpunten van de meeste transportsystemen. Bij het zo veerkrachtig mogelijk uitrusten of moderniseren van gebouwen of zelfs hele steden is het van groot belang om volledig inzicht te hebben in gevaren en noodsituaties, om zo snel mogelijk te kunnen reageren en veilig te evacueren. Er moet daarbij niet alleen rekening worden gehouden met de locatie en het ontwerp van gebouwen, maar ook met de toepassing van technologie. Siemens biedt een scala aan technologische oplossingen die de veerkracht van gebouwbeheersystemen vergroten en zorgen dat ze ononderbroken functioneren.
Watermanagementsystemen

Een continue watervoorziening

Goede drinkwatervoorziening en afvalwaterzuivering zijn wereldwijde uitdagingen. Beide zijn van kritiek belang voor alle stedelijke gebieden, vooral omdat we de komende jaren met een watertekort te maken krijgen. Met gedecentraliseerde werkwijzen, redundante infrastructuur, automatisering en het monitoren van objecten zorgen wij voor een veilige en continue watervoorziening, zelfs in geval van incidenten, extreem weer of algemene watertekorten. Als specialisten voor watertoepassingen bieden wij krachtige en innovatieve technische oplossingen.