#ICPHowTo

Tip: Kortsluitberekeningen volgens de IEC 61439-1. Maak gebruik van onze deskundige tips voor besturingspanelen

Tips voor u

Moeten er kortsluitberekeningen worden gedaan?

Er zijn twee belangrijke richtlijnen voor besturingspanelen binnen IEC-standaardisatie:

 • IEC 60204-1 Electrische veiligheid van machines
 • IEC 61439-1 Laagspanningsschakel-en-verdeelinrichtingen

Waar de IEC 60204-1 geen verificatieprocedure voor kortsluitberekeningen beschrijft, beschrijft de IEC 61439-1 gedetailleerde mogelijkheden voor het verifiëren van de kortsluitwaarde. In de IEC 60204-1 wordt de IEC 61439-1 hiervoor als referentie genoemd. De engineer is vrij te beslissen of hij deze in aanvulling op de eisen van de IEC 60204-1 toepast. Volgens de norm moeten er dus kortsluitberekeningen worden gemaakt.

Welke mogelijkheden zijn er voor de verificatie van de kortsluitwaarde?

Wat de IEC 61439-1 norm betreft, zijn er twee methoden voor het verifiëren van de kortsluitwaarde:

 1. Verificatie door middel van testen
 2. Verificatie door middel van een vergelijking met een bewezen referentieontwerp

Een inspectie is echter in beide gevallen een vereiste, ongeacht of het gaat om delen van het besturingspaneel of het gehele besturingspaneel.

Opmerking: Siemens biedt uitgebreide, in overeenstemming met de IEC 61439-1 geteste karakteristieken voor het uitvoeren van verificatie door vergelijkingen. U kunt deze vinden in de "Siemens Industry Online Support" (SIOS) door te zoeken naar "karakteristieken" (characteristics).  

Is er een manier om de complexe verificatie van de kortsluitwaarde in overeenstemming met IEC 61439-1 te voorkomen?

Ja, de norm beschrijft 3 scenario's wanneer de verificatieprocedure mag komen te vervallen:

 1. Schakel- en besturingscomponenten die kortstondig een stroom kunnen weerstaan (Icw) of nominale kortsluitstroom (Icc) met een maximale waarde van 10 kA rms.
 2. Schakel- en besturingscomponenten of schakelingen van schakel- en besturingscomponenten die worden beschermd door stroombegrenzende componenten, waarvan de doorlaatstroom bij de hoogst toelaatbare, niet beïnvloedbare kortsluitstroom aan de aansluitklemmen van de voeding naar de besturingsinrichting, niet groter is dan 17 kA. In de praktijk is dit een veelvoorkomend scenario. Om dit te kunnen verifiëren, moeten de doorlatingseigenschappen van de afzonderlijke beveiligingsinrichtingen worden geanalyseerd.
 3. Voor stuurstroomcircuits:
  Un ≥ 110V, Pn ≤ 10kVA en uk ≥ 4%
  Un ≥ 110V, Pn ≤ 1.6kVA en uk ≥ 4%

Opmerking: de kosteloos beschikbare softwaretool "SIMARIS curves" van Siemens bevat een breed scala aan kortsluitbeveiligingscomponenten, inclusief alle belangrijke karakteristieken. De softwaretool kan worden gebruikt om de doorlaatwaarde van de piekkortsluitstroom te bepalen en ook om deze eenvoudig te documenteren.

Wilt u meer informatie?

Contact:
Verkoop Industriële Producten
vip.nl@siemens.com

070 333 3515