Kortsluit berekening voor besturingspanelen

Download onze whitepaper!. Besturingspanelen moeten zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat ze bestand zijn tegen thermische en dynamische belastingen die mogelijk worden veroorzaakt door kortsluitstromen onder aanvaardbare omstandigheden. We presenteren u drie scenario's voor het omzeilen van de complexe taak van het verifiëren van kortsluitingssterkte voor industriële besturingspanelen in overeenstemming met IEC 61439-1. U krijgt ook een overzicht van de belangrijkste vereisten met betrekking tot de kortsluitingssterkte van elektrische componenten en systemen. Lees meer in deze white paper.