Tips voor het besturingspaneel

24 V stuurstroomkringen volgens NEC klasse 2. Integrated Control Panels - maak gebruik van onze deskundige tips

Wanneer besturingsapparatuur in de VS wordt gebruikt, moeten de UL-normen met betrekking tot veiligheid en brandbeveiliging worden nageleefd. De normconforme configuratie van het besturingspaneel speelt hierbij een belangrijke rol. De stuurstroomkringen volgens NEC-klasse 2 moeten in vermogen beperkt zijn tot 100 VA. Door de keuze van de juiste voeding en zekering kan de oplevering aanzienlijk worden vereenvoudigd en kunnen ook kosten worden bespaard.

Tips voor u!

Elk onderdeel van de besturingsapparatuur wordt in de VS gecontroleerd en goedgekeurd door de bevoegde AHJ-inspecteur (Authority Having Jurisdiction). De AHJ-inspecteur hoeft de componenten niet te accepteren in veilige NEC klasse 2 stuurstroomkringen (UL 508 § 2.7) en daarom mogen ook niet-genoteerde UL-apparaten worden gebruikt. Anderzijds mogen componenten met de goedkeuring "...alleen voor gebruik met klasse 2..." alleen worden aangesloten op NEC-circuits van klasse 2.

Een NEC-stuurstroomkring van klasse 2 mag vanuit het besturingspaneel worden gevoed indien dit bij de aansluitklemmen voor dat doel is aangegeven en gescheiden van andere stroomkringen is aangelegd.

 

Stuurstroomkringen volgens NEC-klasse 2 kunnen met verschillende concepten worden uitgevoerd:

Voedingen volgens NEC-klasse 2 worden gekenmerkt door het feit dat het uitgangsvermogen beperkt is tot 100 VA, zelfs als er een storing optreedt.Er is een voedingseenheid nodig met meerdere stuurstroomkringen. Als het systeem wordt uitgebreid, kan een NEC klasse 2 stuurstroomkring eenvoudig worden geïmplementeerd door middel van een extra voedingseenheid.

Wanneer SITOP redundantiemodules worden gebruikt met NEC klasse 2 uitgang, kunnen krachtigere centrale voedingseenheden worden gebruikt, aangezien deze het vermogen beperken tot max. 100 VA. Aansluiting geschiedt hetzij op één voeding om de 24 V-voeding alleen naar NEC klasse 2 feeders te verdelen, hetzij op twee centrale voedingen om bovendien een hogere beschikbaarheid van de 24 V-voeding te waarborgen. In dat geval ontkoppelt de redundantiemodule de twee voedingseenheden en, als één voedingseenheid uitvalt, voedt de redundantiemodule het stuurstroomkring via de intacte voedingseenheid.

NEC klasse 2 Motorstarters kunnen ook worden uitgevoerd met speciale selectiviteitsmodules. In dit geval voedt een centrale 24 V gelijkstroomvoeding een of meer selectiviteitsmodules, waarvan de uitgangskanalen beperkt zijn tot een vermogen van 100 VA. Het voordeel van deze configuratie is dat zowel de vermogensbegrenzing tot NEC-klasse 2 als de selectieve beveiliging van de uitgangen tegen overbelasting of kortsluiting kan worden gerealiseerd. Een defecte starer wordt onmiddellijk spanningsloos gemaakt en alle andere starters worden zonder onderbreking van stroom voorzien. Zelfs een PLC die een stroomstoring van slechts enkele milliseconden overbrugt, blijft probleemloos werken.

Wanneer SITOP NEC klasse 2 selectiviteitsmodules worden gebruikt, hoeven in de vier NEC klasse 2 feeders geen extra kortsluitbeveiligingen te worden geïnstalleerd.

Tutorial: Beveiliging van stuurstroomkringen met SITOP PSE200U NEC klasse 2

Alle informatie over normen en engineering van industriële besturingspanelen op één plek

Bent u op zoek naar waardevolle en deskundige know-how voor uw besturingspaneel?

Lees meer in onze White Papers, technische handleidingen, brochures en flyers, bekijk de webinars of maak gebruik van ons gratis aanbod aan softwaretools voor de elektrotechniek.