Tip voor het besturingspaneel

Elektrische of elektronische deurvergrendeling volgens Amerikaanse normen. Integrated Control Panels - maak gebruik van onze deskundige tips
Elektronische deurvergrendeling voor gedecentraliseerde besturingsspanelen

Applicatievoorbeeld downloaden

Om personen te beschermen tegen verwondingen door elektriciteit, moeten besturingspanelen die in de VS worden gebruikt, zo zijn ontworpen dat zij bescherming bieden tegen rechtstreeks contact. Dit betekent dat onder normale bedrijfsomstandigheden geen onder spanning staande delen kunnen worden aangeraakt.

 

De Amerikaanse normen bepalen daarom dat de deuren van de behuizing volgens specifieke richtlijnen moeten worden vergrendeld, maar dat zij toegankelijk moeten zijn voor onderhoud en service door gekwalificeerd personeel.

Tips voor jou!

De volgende Amerikaanse normen geven aan in welke gevallen en onder welke voorwaarden deurvergrendeling moet worden geïnstalleerd:

 • UL508A (sectie 66.1.2 en 66.1.3)
 • NFPA79 (sectie 6.2.3.1 en 6.2.3.2)

Wanneer een industrieel besturingspaneel een industriële machine bestuurt en werkt onder een spanning van meer dan 50 V AC / 60 V DC, moet elke deur van het besturingspaneel worden vergrendeld met het uitschakelmiddel (b.v. de hoofdschakelaar), zodat de deur alleen kan worden geopend wanneer het uitschakelmiddel is uitgeschakeld.

Hiervoor zijn de volgende methoden beschikbaar:

 1. Puur mechanisch, b.v. met de hoofdschakelaar
 2. Elektrisch
 3. Combinatie van mechanisch en elektrisch
 4. Combinatie van mechanisch en elektronisch

De deurvergrendeling moet ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

1.Opheffen van de vergrendeling
Het moet voor een bevoegd persoon mogelijk zijn de vergrendeling met een werktuig op te heffen, zodat de deur voor service- en onderhoudsdoeleinden kan worden geopend terwijl de hoofdschakelaar is ingeschakeld.

 

2.Snap lock-functie
De vergrendeling moet automatisch worden geactiveerd bij het sluiten van de deuren zonder extra maatregelen (snap lock-functie).

 

3.Blokkering van het uitschakelmechanisme
Bij geopende deur van het besturingspaneel moet de activering van het uitschakelmechanisme door de vergrendeling worden geblokkeerd.

 

Uitzondering: Deze veiligheidsfunctie moet door een gekwalificeerd persoon met een opzettelijke handeling kunnen worden opgeheven.

Gedetailleerde informatie is te vinden in het referentiehandboek "Industrial Control Panels and Electrical Equipment of Industrial Machinery for North America" (punt 5.4 Beschermingsmaatregelen)

Accessoires voor deurvergrendeling volgens UL 508A en NFPA 79

Met meer dan 500 accessoires kunnen de 3VA-vermogensautomaten worden geconfigureerd volgens uw behoeften, worden uitgebreid met extra functies en worden aangepast aan specifieke vereisten.

 

De manuele Max-Flex aandrijving met Bowdenkabel kan worden besteld als een handige kit met schakelmechanisme, Bowdenkabel en metalen hendel. Deze kan ook afzonderlijk worden besteld. Deze biedt verschillende Bowden-kabellengtes en hefbomen voor de series 3VA5 en 3VA6. Met motor- en handaandrijvingen met en zonder bowdenkabel, diverse vergrendelingsopties en hulp- en alarmschakelaars kunt u flexibel inspelen op alle eisen.

 

❯ 3VA vermogensautomaten met UL-goedkeuring UL489 (tot 600 A)

❯ 3VL Molded Case vermogenschakelaars tot 1600 A volgens UL 489

Een besturingspaneel kan worden ontworpen zonder deurvergrendeling onder de volgende voorwaarden

 • Bedrijfsspanning < 50 V AC/60 V DC of
 • Het controleert geen industriële machines of
 • Het heeft geen deur (b.v. alleen een deksel zonder scharnieren) of
 • Het heeft geen eigen uitschakelmiddelen en
  - het bevindt zich op een afstand van maximaal 15 m en in het zicht van het besturingspaneel met de uitschakelmiddelen en
  - het is alleen toegankelijk voor gekwalificeerde personen en
  - het kan alleen worden geopend met een sleutel of een stuk gereedschap

Wegens plaatsgebrek moet het besturingssysteem van een machine of installatie vaak worden verdeeld over meerdere industriële besturingspanelen, b.v. naast elkaar of decentraal. Als gedecentraliseerde industriële besturingspanelen zonder eigen scheidingsmiddelen kunnen deze panelen worden gevoed door een hoofdbesturingspabeel met de overeenkomstige hoofdscheidingsmiddelen wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 

 • De gedecentraliseerde industriële besturingspanelen bevinden zich direct in het zicht van het hoofdpaneel.
 • Deze gedecentraliseerde industriële besturingspanelen bevinden zich op niet meer dan 15 m van het hoofdbesturingspaneel .
 • Net als het hoofdbesturingspaneel moet het gedecentraliseerde besturingspaneel vergrendeld zijn met de hoofdontkoppeling in het hoofdbesturingspaneel

Het voordeel van deze oplossing is dat er slechts één uitschakelmiddel met de gespecificeerde uitgebreide identificaties hoeft te worden geïnstalleerd.

Voor een individueel besturingspaneel is het het eenvoudigst de deurvergrendeling zuiver mechanisch te ontwerpen, bijvoorbeeld door middel van een draaimechanisme van de hoofdschakelaar voor de deurvergrendeling.

Hoe meer deuren er echter aan de hoofdschakelaar worden gekoppeld, hoe hoger de eisen aan constructie en ontwerp om aan de zuiver mechanische eisen te voldoen.

 

Onze aanbeveling:

Een elektrische of elektronische deurvergrendeling met positieschakelaar kan gemakkelijk worden toegepast voor een willekeurig aantal deuren.

Applicatievoorbeeld: Hoofdbesturingspaneel met decentrale besturingspanelen zonder eigen hoofdschakelaar

De deurvergrendeling in het hoofdbesturingspaneel wordt mechanisch uitgevoerd door gebruik te maken van het deurkoppelings-draaimechanisme van de 3VA-gegoten stroomonderbreker die als hoofdschakelaar wordt gebruikt. De gedecentraliseerde besturingspanelen zijn voorzien van elektrische deurvergrendeling.

Een positieschakelaar staat in het middelpunt van de toepassing; hij bevindt zich direct op de deur van de gedecentraliseerde besturingspanelen en heeft twee belangrijke functies:

 • Het vergrendelt de deur wanneer de hoofdschakelaar wordt aangezet
 • Het signaleert of de deur open of gesloten is; hierdoor wordt voorkomen dat de hoofdschakelaar wordt ingeschakeld, ook al is de deur van een decentraal besturingspaneel nog open.

Openen van de deur met gesloten hoofdschakelaar (verbreken)

Voor service- en onderhoudswerkzaamheden met onder spanning staande componenten moet de vergrendeling van de verdeelde schakelkasten met een werktuig worden verbroken. In deze applicatie is het gereedschap een sleutel voor een met een sleutel bediende drukknop die een tijdrelais in werking stelt. De deurvergrendeling wordt gedurende een ingestelde tijd uitgeschakeld door het tijdrelais, en de schakelkast kan worden geopend met onder spanning staande onderdelen.

Op de hoofdkast bevinden zich drie controlelampjes die het volgende aangeven:

 • 1e licht: alle deuren zijn gesloten.
 • 2e licht: hoofdschakelaar is ingeschakeld.
 • 3e licht: Defeating is actief (deurvergrendeling tijdelijk onderbroken)

Onze oplossing voor elk aantal besturingspaneeldeuren

Wil je meer informatie?

Contact:
Gerhard Flierl
Manager Geïntegreerde Bedieningspanelen

Infocenter