Tips voor het besturingspaneel

Hoe kan de totale SCCR van een industrieel besturingspaneel voor Noord-Amerika worden bepaald? Integrated Control Panels - maak gebruik van onze deskundige tips

De bedieningspanelen en andere elektrische uitrustingen van machines moeten ontworpen en gedimensioneerd zijn in overeenstemming met de plaats van installatie. Dit garandeert bescherming tegen de schadelijke gevolgen van een kortsluiting in de elektrische apparatuur

In de VS is het wettelijk verplicht de kortsluitstroomsterkte (SCCR) van een industrieel besturingspaneel te bepalen.

Wist u dat het de verantwoordelijkheid van de gebruiker is om de maximaal beschikbare kortsluitstroom op het aansluitpunt (punt van binnenkomende voeding) te berekenen en te bepalen?

Tenzij anders overeengekomen, is de gebruiker verantwoordelijk voor kortsluiting op de inkomende voedingsaansluiting. De gebruiker moet de maximaal mogelijke kortsluitstroom bij de inkomende voeding aan de fabrikant opgeven.

besturingspanelen worden individueel ontworpen voor specifieke toepassingen

De configuratie van het industriële besturingspaneel op basis van kortsluiting moet worden uitgevoerd door de fabrikant. Het industriële besturingspaneel moet zo zijn ontworpen dat het de gespecificeerde SCCR kan dragen. Als de erkende methode voor het bepalen van de SSCR van een besturingspaneel verwijst de NEC naar UL 508A Supplement SB.

Tips voor u!

Daartoe moeten de relevante en niet-relevante componenten voor de SCCR-bepaling volgens UL 508A worden geïdentificeerd.

 

Overeenkomstig supplement SB4.2 moeten, afgezien van bepaalde uitzonderingen, alle componenten in de stroomkring in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de SCCR en moet een SCCR worden uitgedrukt in ampère of kilopère met specificatie van de spanning.

 

De totale SCCR voor het besturingspaneel wordt bepaald door de zwakste SCCR-waarde van de componenten.

a. merktekens op het apparaat of gegevensbladen

De bepaling van de SCCR voor alle componenten is gebaseerd op de merktekens op de toestellen of op de gegevensbladen van de componenten die door de fabrikant van de componenten worden verstrekt.

 

b. UL 508A, tabel SB4.1, voor onderdelen zonder SCCR-markering

Indien geen informatie voorhanden is, wordt in tabel SB4.1 de aangenomen "standaard SCCR" voor componenten volgens UL 508A gedefinieerd.

 

c. zo nodig - de SCCR verhogen door het gebruik van geteste combinaties

Deze stap is alleen vereist indien de standaard SCCR op basis van punt a of punt b niet volstaat om te voldoen aan hetgeen door de gebruiker is bepaald. Als de laagste SCCR van een of meer relevante componenten lager is dan de vereiste waarde, verhoog dan de SCCR door gebruik te maken van geteste combinaties, zogenaamde "High Capacity Short-Circuit Ratings".Dit is te vinden in het "UL Certificate of Compliance" (CoC).

In overeenstemming met UL 508A, supplement SB4.3, kan de maximaal mogelijke kortsluitstroom voor componenten van het voedingscircuit worden verlaagd door stroombegrenzers in het voedingscircuit toe te passen. Het is hier echter absoluut noodzakelijk dat de stroombegrenzers zich volledig binnen het voedingscircuit bevinden.

Bepaal de totale SCCR voor het industriële besturingspaneel nadat de vereiste maatregelen zijn vastgesteld.

 

De totale SCCR voor het besturingspaneel wordt bepaald door de zwakste SCCR-waarde van het onderdeel nadat de vereiste en geselecteerde maatregelen zijn toegepast. Bij een controle van de door ons uitgevoerde stappen bleek dat wij in elke stap de totale SCCR van het besturingspaneel hadden bepaald.

 

Gebruik hoge SCCR-waarden van geteste combinaties!

In plaats van na te denken over hoe de stroom te beperken of welk apparaat kan worden gebruikt, of zelfs na te denken over meer betalen voor een apparaat met een hogere "standaard SCCR", raden wij aan geteste combinaties te gebruiken.

 

Wanneer u de "standaard SCCR"-waarden van afzonderlijke componenten gebruikt, met name motorregelaars en overbelastingsbeveiligingen, kan het gebeuren dat u een industrieel besturingspaneel krijgt dat slechts tot 5 kA, 10 kA of zelfs 15 kA belast kan worden. Het probleem met deze lage waarden is dat industriële besturingspanelen vaak een totale SCCR moeten hebben die hoger is dan een van deze waarden.

 

Het Siemens portfolio is getest in overeenstemming met de prestatie-eisen, inclusief de kortsluitingsvereisten, en dit omvat de combinatietest met hoge foutstroom. U vindt ook type 1- en type 2-testcombinaties op de certificaten (CoC=Certificate of compliance).

 

Met onze TIA Selection Tool kunnen de UL-testcombinaties met een kleine hoeveelheid invoer worden geselecteerd.Deze "High Capacity Short-Circuit Rating" is te vinden in het "UL Certificate of Compliance".

Met behulp van de CoC kunnen wij de SSCR van het kritieke product verhogen door gebruik te maken van geteste combinaties, zogenaamde "High Capacity Short-Circuit Ratings".

 

 

Wilt u meer informatie?

Contact:
Gerhard Flierl
Manager Geïntegreerde besturingspanelen

Alle informatie over normen en engineering van industriële besturingspanelen op één plek

Bent u op zoek naar waardevolle en deskundige know-how voor uw besturingspaneel?

Lees meer in onze White Papers, technische handleidingen, brochures en flyers, bekijk de webinars of maak gebruik van ons gratis aanbod aan softwaretools voor de elektrotechniek.