Tip voor het besturingspaneel

Softwarematige kabeldimensionering en kortsluitberekening

Verminder de kosten voor netwerkberekeningen!

Bespaar tijd bij het dimensioneren van schakel- en beveiligingsapparatuur met behulp van netwerk- en kortsluitstroomberekeningen.

 

De SIMARIS ontwerpsoftware is een op reële producten gebaseerde tool voor netwerkberekening (inclusief berekening van kortsluitstromen) met een minimale inspanning, die u zal helpen bij het dimensioneren van een stroomdistributiesysteem van middenspanning tot eindverbruiker. Naast de berekening van het netwerk berekent de software ook de kortsluitstroom, de belastingsstroom, het spanningsverlies en de energiebalans.

Tips voor u!

Nadat u uw klant- en projectspecifieke informatie hebt ingevoerd, kunt u de structuur van uw hoofdcircuit, inclusief de toevoer, de belasting en de overeenkomstige kabellengten, snel definiëren met drag & drop. En daar heb je het: Het resultaat van je dimensionering.  

 

SIMARIS design selecteert automatisch de geschikte schakel- en beveiligingsapparatuur voor de ingevoerde belastingen, volgens de erkende regels van de techniek en de geldende normen (VDE, IEC). Na een succesvolle dimensionering biedt SIMARIS design u uitgebreide outputfuncties, zoals stuklijsten in Excel of netwerkdiagrammen in dxf- of pdf-formaat voor eenvoudige verdere verwerking in uw ECAD-systeem.

U hebt twee mogelijkheden om de kortsluitberekening uit te voeren. Enerzijds kan SIMARIS design automatisch alle componenten voor u bepalen en de berekende kortsluitwaarden uitvoeren. Anderzijds is het mogelijk beveiligingsinrichtingen te definiëren om vervolgens een kortsluitberekening uit te voeren op basis van uw specificaties.

 

De twee opties kunnen als volgt worden gebruikt. SIMARIS design kan bijvoorbeeld de volledige dimensionering van een nieuwe machine uitvoeren. Het kan ook worden gebruikt om een afzonderlijke kortsluitberekening uit te voeren tijdens een redesign met componenten die reeds zijn gedefinieerd.

Met SIMARIS design is het mogelijk om verschillende dimensioneringsdoelstellingen te berekenen. Afhankelijk van het systeem, de configuratie van de elektrische apparatuur en de gekozen componenten, kan als doelstelling voor de dimensionering worden gekozen tussen selectiviteit en back-up beveiliging.

 

Een systeem met meerdere in serie geschakelde beveiligingsinrichtingen is selectief indien alleen de beveiligingsinrichting direct stroomopwaarts van de plaats waar de fout optreedt (in de richting van de energiestroom) in geval van een fout wordt geactiveerd en alleen deze de fout onderbreekt. Als de beveiligingsapparatuur in het stroomopwaartse elektrische circuit wordt uitgeschakeld naast de beveiligingsapparatuur in het getroffen elektrische circuit, wordt de stroomtoevoer onderbroken of verminderd voor andere elektrische circuits die niet door de storing worden getroffen. Dit type configuratie wordt back-upbeveiliging genoemd.

Voor de veilige en normconforme werking van een machine is het van belang het elektrisch systeem niet alleen voor de normale bedrijfstoestand te dimensioneren, maar ook voor overbelastingen en zelfs kortsluiting.

 

Een correct gedimensioneerde kabel kan veilig stroom transporteren in overbelastingssituaties zonder gevaar voor brand. SIMARIS design kan kabeldimensionering uitvoeren. Het berekent de geleiderdoorsneden als functie van de kabellengte en de ingevoerde belastingen. Bepaalde parameters, zoals de te gebruiken minimale doorsnede, de installatiemethode of het kabelmateriaal, kunnen individueel worden gedefinieerd. Hierdoor kunt u een maximale veiligheid van het elektrische systeem bereiken. De berekende dwarsdoorsneden worden duidelijk weergegeven in een eenregelig scherm en kunnen ook worden geëxporteerd in tabelvorm voor verder gebruik in het ECAD-systeem.

Alle informatie over normen en engineering van industriële besturingspanelen op één plek

Bent u op zoek naar waardevolle en deskundige know-how voor uw besturingspaneel?

Lees meer in onze White Papers, technische handleidingen, brochures en flyers, bekijk de webinars of maak gebruik van ons gratis aanbod aan softwaretools voor de elektrotechniek.