AS-Interface – de slimme veldbusstandaard

AS-Interface

Met AS-interface (AS-i) hebt u een effectief, krachtig bussysteem beschikbaar dat alle sensoren en actuatoren op het laagste veldniveau verbindt met de hoofdbesturing– en dat eenvoudig, veilig en consistent! AS-Interface is een prijsgunsige oplossing vanuit het veld naar PROFIBUS en PROFINET, eenvoudig te engineeren en gestandaardiseerd volgens EN-IEC 62026-2. Alle componenten voldoen aan de AS-i-specificatie en zijn hiervoor getest en gecertificeerd. AS-interface is een fabrikant onafhankelijke standaard.

Technische specificaties voor AS-Interface

Industry Mall

De juiste oplossing voor vele toepassingen:

AS-i kan perfect worden aangepast aan elke systeemgrootte en veiligheidsvraagstuk.

AS-interface – het flexibele veldbussysteem

De beste keuze voor AS-i netwerken bij grote en / of lange uitbreidingen van sensoren en actuatoren.

 

De master, een 30V voeding en diverse standaard en veilige deelnemers (slaves) vormen de basis van elk AS-i systeem. De master zorgt voor de gegevensuitwisseling met de slaves door middel van cyclisch afvragen. De AS-i-voedingen voorzien de slaves en sensoren van het netwerk van energie.

 

AS-interface netwerken kunnen op een zeer gebruiksvriendelijke manier worden aangesloten op de SIMATIC-controller, SINUMERIK of andere controllers. Door middel van de CM AS-i Master ST-module in de ET 200SP voor aansluiting op alle controllers en voor elke installatiegrootte. Met de AS-i mastermodule op de S7-1200 basiscontroller voor kleinere automatiseringsoplossingen.De integratie is net zo eenvoudig als bij andere uitbreidingsmodules van de SIMATIC-controllers.

Kerngegevens per AS-i-netwerk:

 • Aantal slaves: maximaal 62 (A/B techniek)
 • Aantal I/O: maximaal 496 ingangen en 496 uitgangen
 • Topologie: willekeurig combineerbaar, geen afsluitweerstanden
 • Medium: niet-afgeschermde tweedraadskabel voor data en energie
 • Kabellengte: standaard 100 m, uitbreidbaar met repeater en verlengplug 
 • Cyclustijd: 5 ms (typisch)
 • Gegevensoverdracht: digitaal en analoog (16 bit)

 

Compleet portfolio oplossingen

Wij bieden een compleet portfolio van AS-i-componenten, van SIMATIC masters, voedingen en slaves tot veldcomponenten. Het productassortiment van AS-i slaves biedt alles, van standaard en veilige I/O-modules voor het veld (IP67/IP69) en de schakelkast tot 3SU1 drukknoppen en 8WD signaalzuilen en van 3SF5 eindschakelaars met AS-i-aansluiting tot krachtige SIRIUS motorstarters en SINAMICS frequentieomvormers.

 

 • Compleet AS-i-productportfolio voor standaard- en veiligheidstechniek uit één hand
 • Duidelijke integratie van AS-I componenten in de SIMATIC-programmering en diagnoseconcepten van TIA Portal
 • Integratie van ASIsafe toepassingen in SIMATIC en SINUMERIK safety-programma
 • Integratie van ondergeschikt AS-i netwerken in het PCS 7 proces automatisering systeem
 • Wereldwijde beschikbaarheid van reserve onderdelen, consulting en service

ASIsafe – voor integratie van veiligheid toepassingen

De ASIsafe veiligheidsoplossing (AS-i Safety at Work) maakt al deel uit van elk AS-i netwerk en kan worden gebruikt en uitgebreid door middel van speciale ASIsafe componenten. Op deze manier kunnen standaard en veilige data worden overgedragen op één en hetzelfde AS-i bussysteem - TÜV-gecertificeerd, tot PL e / Cat. 4 of SIL 3. ASIsafe is schaalbaar van kleine veiligheidseilanden tot systeem brede Safety Integratie met veiligheids-PLC.

 

 

Voordelen:

 • Directe integratie van veiligheid gerelateerde componenten (bijv. Noodstopdrukknop, deur/hek bewaking) in het AS-interface netwerk
 • Het Modulaire Safety Systeem 3RK3 (MSS) ondersteunt de implementatie van veiligheidsgerelateerde functies onafhankelijk van de controller of maak volledige integratie in de veiligheidscontroller (F-PLC) mogelijk met behulp van de SIMATIC AS-i F-Links module
 • Haalbaar veiligheidsniveau t/m PLe / SIL3 
 • Volledige compatibiliteit met alle andere AS-interface componenten in overeenstemming met IEC 62026-2

Met de modulaire SIMATIC AS-i Links op basis van ET 200SP kunnen AS-interface netwerken eenvoudig worden aangesloten op veiligheidscontrollers zoals SIMATIC of SINUMERIK. Met de SIMATIC AS-i F-Links kunnen de voordelen van AS-i ook worden benut in uitgebreide veiligheidstoepassingen. Ze verzorgen de overdracht van de ASIsafe-telegrammen naar het PROFIsafe-protocol - in beide richtingen. Zoals gebruikelijk verzorgen de robuuste ASIsafe-slaves voor de verwerking van de veilige signalen. De verwerking van veilige- en standaard data worden parallel verwerkt in de besturing. Als resultaat van een veilige verwerking geeft de besturing veiligheidsgerelateerde commando's af die worden overgedragen aan veilige actuatoren, bijv. motorstarters, via PROFIsafe. Bovendien kunnen de veiligheidsgerelateerde signalen op ASIsafe-niveau verder worden verwerkt, bijvoorbeeld voor het afschakelen van ASIsafe-uitgangen voor motorgroepen.

 

 

SIMATIC AS-i F-Link - op basis van SIMATIC ET 200SP:

 • voor grote hoeveelheden sensoren en actuatoren in veiligheidstoepassing
 • voor uitgebreide veiligheidslogica
 • voor een groot aantal veiligheid gerelateerde afschakelcircuits 
 • voor verdere verwerking van veiligheid gerelateerde data op andere veldbus, bijv. PROFIsafe.

De lokale ASIsafe oplossing vereist slechts enkele componenten: een MSS (3RK3) of een veiligheidsmonitor en veilige slaves. Zowel geen fail-safe PLC als speciale masters is vereist. De MSS bewaakt veilige sensoren (bijv. Noodstopdrukknop), evalueert ze volgens zijn geparametreerde logica en zorgt voor een veilige afschakeling. De afschakeling gebeurt via ASIsafe in combinatie met veilige AS-i-uitgangen of via in de MSS geïntegreerde veilige uitgangen.

 

 

MSS en veiligheidsmonitors - de beste keuze: 

 • van kleine tot middelgrote configuraties met veilige slaves
 • wanneer het gewenst is of geëist dat de veiligheidsapplicatie gescheiden is van de besturing
 • met een beheersbaar aantal veilige logica verbindingen
 • applicatie met standaard besturing uitbreiden met veiligheid componenten

AS-i Power24V - Besparingen tot 50% bij kleine toepassingen tot 50m

AS-i Power24V wordt gebruikt voor bijzonder compacte machines (bijv. werktuigmachines) of toepassingen in de schakelkast. Het gebruik van de reeds aanwezige 24V voedingen in combinatie met een data-ontkoppelingsmodule maakt de realisatie van AS-i netwerken prijsgunstig en uitbreidingen tot 50 m zijn mogelijk.

 

Met behulp van de dataontkoppelingsmodule kunnen data en energie worden gerealiseerd op één lijn van het AS-i netwerk. Zelfs meerdere data-ontkoppelingsmodules voor meerdere AS-i-netwerken kunnen op één voedingseenheid worden aangesloten - wat resulteert in een extra kostenreductie.

 
 
Voordelen:
 • Kosten en ruimtebesparing door het wegvallen van de 30V AS-i voeding
 • Lagere startkosten voor AS-interface
 • Gebruikmaken van de huidige AS-i netwerk voordelen, bijv. makkelijke uitbreiding, uitgebreide diagnose- en onderhoudsinformatie, groot aantal aansluitbare slaves.

Producten

De voedingen voorzien het AS-i netwerk en de aangesloten slaves van energie. Ze vormen een integraal onderdeel van een AS-interface netwerk en vergemakkelijken, in combinatie met data ontkoppeling, de gelijktijdige overdracht van data en energie over dezelfde tweedraadskabel.

Er kunnen maximaal 62 standaardslaves of 31 veilige slaves worden aangesloten op een AS-i netwerk voor data uitwisseling met de AS-i-master. Ons portfolio van AS-i slaves varieert van eenvoudige I/O-modules tot SIRIUS motorstarters en SINAMICS frequentieomvormers.

AS-interface netwerken kunnen zeer comfortabel rechtstreeks op de SIMATIC-controller worden aangesloten. Hiervoor zijn zogenoemde CP's of CM's beschikbaar. Integratie is net zo eenvoudig als met andere uitbreidingsmodules van SIMATIC.

Afhankelijk van uw individuele behoefte, kunt u kiezen tussen de "kleine" ASIsafe-oplossing lokaal of een systeem brede ASIsafe-integratie met behulp van de SIMATIC AS-i F-Link als gateway tussen ASIsafe en PROFIsafe onder een failsafe controller.

Naast directe TIA integratie kan AS-Interface ook worden ingezet als verdeler voor Profibus systemen. Met behulp van AS-i gateways (links) kunnen AS-i-netwerken volledig worden samen- en in bedrijf gesteld, zelfs voordat de centrale besturing volledig is geprogrammeerd.

Onze accessoires voor het AS-I systeem omvatten producten voor AS-i netwerk analyse, AS-i slave adressering en uitbreiding van de lengte van het netwerk. Talrijke andere accessoires zoals kabelsplitter, M12-invoer, montageplaten, etc. completeren het portfolio en ondersteunen een zeer eenvoudige en flexibele montage van het volledige AS-i-systeem.

Software

Vanaf SIMATIC STEP 7 V5.4 kunnen AS-interface modules met nog meer comfort in uw systeem worden geconfigureerd.

STEP 7 omvat een slave-selectie dialoog waarmee de modules met een muisklik in het betreffende S7-project worden geïntegreerd. Alle slave-specifieke profielinstellingen (I/O en ID-codes) worden automatisch uitgevoerd. De modules worden geparametreerd via keuzelijsten, niet meer zoeken naar parameter bits in de handleiding. Een uitgebreide beschrijving van de module vereenvoudigt de systeemdocumentatie.

De parametreersoftware SIRIUS Safety ES vormt een centraal onderdeel van het Modulaire Safety System (MSS) en ondersteunt de snelle en eenvoudige parametrering van veiligheidsfuncties en uitgebreide diagnoseopties.

AS-interface biedt uitgebreide diagnosegegevens die moeiteloos en onmiddellijk kunnen worden uitgelezen door de SIMATIC controller. Deze gegevens kunnen met elkaar worden verbonden in de software om te reageren op deze acties en/of worden weergegeven op een bedieningspaneel voor het snel verhelpen van storingen.

 

Hiervoor is een volledig functionerend pakket functieblokken voor S7-300/400/1500 (ET200SP) en voor gedefinieerde schermen voor de grafische kleurendisplays in 6", 8" (10") en 15" versie beschikbaar. De schermen zijn via WinCC schaalbaar voor andere beeldschermformaten. De grafische weergave bevat de diagnose van AS-i-master en -slaves.

 

Applicatie voorbeelden

SIMATIC controllers met een geïntegreerde PROFINET-interface bieden webserver functionaliteit en maken diagnose mogelijk vanaf elke locatie via een industrieel Ethernet-netwerk. Elke webclient, zoals een PC, Multi Panel, Smart phone of tablet kan leestoegang krijgen tot module-, programma- en diagnosegegevens vanaf een standaard internetbrowser. Met gebruikersspecifieke websites kunnen gebruikers een concept van permanente diagnose implementeren.

 

Applicatie voorbeelden

De AS-i functieblokbibliotheek voor PCS 7 is geïntegreerd in het SIMATIC PCS 7 proces automatisering systeem en breidt hiermee het systeem uit voor integratie van een AS-Interface systeem. Hierdoor kunnen de voordelen van AS-Interface zoals de aanzienlijke vermindering van de bedradingskosten voor gedistribueerde actuatoren / sensoren en zeer eenvoudige installatie ook worden gebruikt in een systeem gebaseerd op PCS 7. De bibliotheek bevat modules voor toegang tot de I/O-data van AS-i-slaves, modules voor diagnose van het AS-i-systeem en een faceplate voor het PCS 7 Maintenance Station.